Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Maijs

17.05.2012
Apbalvo olimpiāžu un konkursu uzvarētājus!
 
    16.maijā Pāvilostas novada domē notika svinīgā pieņemšana Pāvilostas novada 2011./2012.m.g. izglītības iestāžu mācību olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem un viņu skolotājiem .
     Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons apbalvoja skolēnus no Pāvilostas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas mākslas skolas -  Laini Šilderi, Andu Uzari, Kārli Vītolu, Ivitu Goguadzi, Ilzi Ievu Vilni, Līgu Ulrihu Pētermani, Renāti Citskovsku, Markusu Lazukinu, Martu Zamarīti, Leo Kiričenko, Mihaēlu Doroņinu, Lauru Stirnu, Aleksandru Protopoviču, Janeku Kantu, Danielu Delijevu, Itiju Ozoliņu, Unu Sekaču, Kristu Ziemeli, Rasu Lācīti, Alisi Aleksandru Griškēviču, Aletu Betiju Aniņu, Eviju Aritu Brikmani, Annemariju Savarinu, Martu Kalēju, Maigu Meļķi, Kristeru Aploku, Matīsu Ķeiri, Markusu Gediminu, Elīnu Miltiņu, Paulu Pelnēnu, Lindu Dudinu, Sindiju Dunaisku, Agnesi Pinkuli.
    Paldies domes priekšēdētājs sacīja pedagogiem, kuri gatavoja skolēnus mācību olimpiādēm un konkursiem - Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai, Sigitai Freimanei, Ivitai Meļķei, Vijai Jegoruškinai, Maritai Kalējai, Inesei Reņķei, Ivetai Vanagai, Guntai Limbergai, Inesei Razmai, Inesei Krastai, Ārijai Paipai, Ludmilai Vasiļčikai, Solveigai Ansonei, Indrai Plēpei, Andrim Paipam, Ivetai Arājai, Intai Priedoliņai, Gaidai Benetei, Agritai Valkašai, Zigmundam Vilnim, Andai Blūmanei.
     Katrs skolnieks, skolotājs, izglītības iestāžu direktors un direktora vietnieks saņēma balvā grāmatu un grāmatzīmi ar novada logo.
    Svētkos ar muzikālo sveicienu iepriecināja Pāvilostas Mūzikas skolas tautas mūzikas instrumentu spēles ansamblis „Jūrmaliņa” (vadītāja Dace Bērzniece).
Silvija Leja
Metodiķe izglītības un kultūras jomā
 
 
 
« Atpakaļ