Trešdiena, 24.04.2024
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

Februāris

28.02.2012

 Skolēnu skatuves runas konkurss

           Pāvilostas novada skolēnu skatuves runas konkursā Pāvilostā, 28.februārī, piedalījās 10 skolēni no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas.
        Konkurss notika vadoties pēc Valsts izglītības satura centra izstrādāta nolikuma.Konkursa galvenais mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru. Katrs konkursa dalībnieks runāja vienu prozas un vienu dzejas darbu.
Pirms konkursa dalībnieki Maritas Hornas vadībā veica dažādus runas vingrinājumus. Tas palīdzēja atbrīvoties no satraukuma un koncentrēties konkursa priekšnesumam.
       Skolēnu sniegumu vērtēja Marita Horna – Pāvilostas pilsētas kultūras nama amatierteātra režisore un Velga Freimane- Vērgales kultūras nama vadītāja. Kā atzina vērtētājas , visi skolēni bija nopietni gatavojušies, izvēlējušies interesantu repertuāru, skaidri un spilgti pasniedza savu priekšnesumu.
     Paldies konkursa dalībniekiem no Vērgales pamatskolas: Evai Vītoliņai, Danam Silam, Maigai Meļķei, Gundai Drullei,Aivim Silam un Pāvilostas vidusskolas dalībniekiem: Keitai Šakinai, Adīnei Gūtmanei, Kristai Ziemelei, Kristīnei Podziņai , Annijai Kristai Bērziņai.
     Paldies skolotājām par skolēnu gatavošanu konkursam: Agritai Valkašai,Guntai Limbergai,Sigitai Freimanei,Inesei Reņķei,Inesei Razmai, Andai Blūmanei.
      Kurzemes novadu skatuves runas konkursā 6.martā ,Liepājā, Pāvilostas novadu pārstāvēs Pāvilostas vidusskolas 5.klases skolniece Krista Ziemele (pedagogs Agrita Valkaša). Lai veicas!
 
Silvija Leja - metodiķe izglītības un kultūras jomā
 
Pirms konkursa Maritas Hornas vadībā notika dažādi runas vingrinājumi

Skolēnu sniegumu vērtēja žūrija -  Marita Horna  un Velga Freimane

Konkursa dalībnieki , skolotāji un žūrija.

Krista Ziemele ar savu skolotāju Agritu Valkašu.

« Atpakaļ