Otrdiena, 26.05.2020
Varis, Eduards, Edvards

Oktobris

19.10.2011
Skolotāju pēcpusdiena Vērgalē
 
            11.oktobrī Vērgales pamatskolas direktors G.Juriks ielūdza bijušos pamatskolas skolotājus – tagadējos pensionārus uz viņiem veltītu pēcpusdienu.
            Aicināti bija visi tie bijušie pedagogi, kuri no Vērgales pamatskolas aizgājuši pensijā. Un tādi ir 10. Direktors sagaidīja un sveica tos 7, kuriem bija iespēja ierasties.
 
Ārija PORIŅA – tēlotājas mākslas un rasēšanas skolotāja, pasniegusi mājturību meitenēm.
Ojārs DRULLE – fizkultūras un mājturības skolotājs zēniem.
Jānis JANSONS – fizkultūras skolotājs.
Vera KRŪMIŅA – sākumskolas skolotāja.
Elga BEĶERE – bioloģijas un ķīmijas skolotāja.
Rihards ZENIŅŠ – algebras, ģeometrijas un fizikas skolotājs, vadījis dramatisko kolektīvu, mācījis bērniem dejas un iedibinājis Vērgales pamatskolā tradīciju – izlaidumā dejot absolventu valsi.
Lidija GAITNIECE – latviešu un vācu valodas skolotāja, skolas bibliotekāre.
Rozālija RIMKUS – sākumskolas skolotāja, mācījusi skolēniem tautiskās dejas un Vērgales pamatskolas folkloras kopas „Čabraki” dibinātāja un ilggadēja vadītāja.
Ārija ŠNEIDERE – latviešu valodas un literatūras skolotāja un ilggadēja Vērgales pamatskolas direktore.
Mirdza SĪPOLA – vēstures skolotāja, mācību pārzine un direktora vietniece audzināšanas darbā.
 
           Pēc kopīgām svētku pusdienām visi tika aicināti uz skolas aktu zāli, kur pamatskolas skolēni sniedza nelielu koncertu, dāvināja ziedus un kartiņas. Pēc tam direktors aicināja visus apskatīt tagadējo Vērgales pamatskolu, lai novērtētu to, kas mainījies pa šiem gadiem un kavētos mīļās atmiņās par aizgājušo. Atkalredzēšanās prieks bija neaprakstāms, jo daži no bijušajiem pedagogiem nebija tikušies vairākus gadus. Svētki turpinājās pie kafijas tases jautrās un interesantās atmiņās par skolā pavadītiem gadiem.
Paldies skolotājiem par ieguldījumu un ilggadēju darbu Vērgales pamatskolā!
             Paldies skolas direktoram G.Jurikam, direktora vietniecei A.Blūmanei un Vērgales pamatskolas kolektīvam par jauko pēcpusdienu Vērgalē!
Vita Braže
« Atpakaļ