Pirmdiena, 30.03.2020
Nanija, Ilgmārs, Igmārs

Notikumi


Mūzikas skolas audzēkņi apmeklē koncertu Liepājā

 

    Pāvilostas Mūzikas skolas 15 audzēkņi no Pāvilostas, Vērgales un Jūrkalnes un trīs Mūzikas skolas skolotājas 14. septembrī mēroja ceļu uz Liepāju, lai koncertzālē “Lielais dzintars” apmeklētu koncertu “Sezonas prelūdija ar Uzbekistānas jauniešu simfonisko orķestri”
    Koncertā piedalījās Uzbekistānas Jauniešu simfoniskais orķestris diriģenta Kamolidīna Urinbajeva vadībā un soliste, pianiste Madina Faizijeva.
     Koncerta programmā izskanēja Mirsadika Tadžijeva Svētku uvertīra, Nikolaja Rimska-Korsakova – simfoniskā svīta Šeherezade, Jāzepa Vītola – “Ametists” un “Rubīni” no simfoniskās svītas “Dārgakmeņi” un Sergeja Rahmaņinova Klavierkoncerts nr.2 op.18.
     Tā kā Pāvilostas Mūzikas skolas mācību programmās ir paredzēti arī koncertu apmeklējumi, lai bērniem rastos priekšstats par kolektīvu spēlēšanu, uzstāšanos publikas priekšā un profesionālu muzicēšanu, tad šis pirmais koncerta apmeklējums bija vienlaikus gan mācību programmas izpildi, gan arī jauks mācību gada iesākums. Paši Mūzikas skolas audzēkņi atzinīgi novērtēja šādu iespēju, ko viņiem bezmaksas dāvāja koncertzāles “Lielais dzintars” vadība. Arī šajā mācību gadā Mūzikas skolas direktore cer uz jauko sadarbību ar Liepājas koncertzāli un iespēju ar skolēniem apmeklēt vēl kādus koncertus “Lielajā dzintarā”.
    Pāvilostas Mūzikas skolas direktore saka lielu paldies audzēkņu vecākiem, skolotājām – Antrai Ķikutei, Jeļenai Doroņinai un Dacei Bērzniecei, bet pats lielākais paldies šoferītim Ilmāram Baltaiskalnam, kurš katru skolas audzēkni vēlajā vakarpusē droši nogādāja mājās.

 

Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 

 

 Iesācies jauns mācību gads!

 

 Pāvilostas Mūzikas skolā pirmā skolas diena tika atzīmēta 5. septembrī un šogad vēlmi apgūt mūzikas burvību izteikuši 48 audzēkņi. Skolā  Akordeona spēli un mūzikas teorijas priekšmetus kā Mūzikas mācību, Solfedžo un Mūzikas literatūru mācīs skolotāja Antra Ķikute, savukārt vijoļspēli aicina apgūt skolotāja Dace Bērzniece, taču klavierspēli Pāvilostā mācīs skolotājas Jeļena Doroņina un Inga Šnore, bet Vērgalē - skolotāja Anita Cera, skolotājs Helmuts Audars arī šogad mācīs audzekņiem ģitāras spēli.

 
Inga Šnore,
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
 
Foto no Mūzikas skolas arhīva