Otrdiena, 16.04.2024
Mintauts, Alfs, Bernadeta

Aizvadīts plenērs par Pāvilostas nākotnes attīstību un kultūrvēstures saglabāšanu


Aizvadīts plenērs par Pāvilostas nākotnes attīstību un kultūrvēstures saglabāšanu

     26. novembrī tiešsaistes platformā “Zoom” notika plenērs “Pāvilosta – atpūtas zonas un infrastruktūras attīstība vēsturiskajā centrā Sakas upes labajā krastā”.

    Vispārēji plenērs paredz trīs pilnu darba dienu pasākumu kopumu, kurā pirmā diena, 26. novembris, tika organizēta kā “Ievirzes diena” jeb ievadiepazīšanās diena, kurā eksperti tika iepazīstināti ar esošo situāciju, bet pārējās divas dienas tiks veltītas ekspertu praktiskai darbībai ieteikumu izstrādei, kas ietver arī vietas apskati dabā ekskursiju veidā.

     Diskusijas Zoom vidē moderēja radošo industriju un stratēģiskās vadības eksperte, Latvijas Dizaina centra vadītāja Dita Danosa, kura iesākumā klātesošos iepazīstināja ar plenēra būtību un izvirzīja divus galvenos plenēra mērķus:

  1. iekļaujošas, atvērtas un uz plašu sabiedrību vērstas atpūtas zonas izveide (ar promenādi gar Sakas upi), kurā tiek līdzsvarotas dažādu sabiedrības grupu (bērni, pieaugušie, senjori, sērfotāji, zvejnieki, u.c.) intereses, saglabājot Pāvilostas pamatvērtības un nostiprinot tās unikālo identitāti.
  2. infrastruktūras izveide Sakas upes labā krasta piekļuvei dažādām sabiedrības grupām – iedzīvotāji, zvejnieki, supotāji, sērferi un vindsērferi, jahtotāji, makšķernieki, skatu baudītāji, kultūras un atpūtas objektu apmeklētāji dažādos vecumos (tostarp ģimenes ar bērniem, cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori).

 

    Vairāk kā trīs stundu garumā ikvienam interesentam bija iespēja noklausīties iedzīvotāju un uzņēmēju prezentācijas, kā arī plenēra noslēgumā dzirdēt ekspertu diskusijas. Ar savu redzējumu par esošo situāciju Pāvilostā un nākotnes vīziju dalījās  arhitekte Brigita Bula, biedrības “Pāvilostas tūrisma sabiedrība” valdes loceklis, uzņēmējs un Pāvilostas iedzīvotājs Valts Videnieks, biedrības “Pāvilostas Sērfklubs” valdes loceklis un uzņēmējs Dagnis Bricis, 2010. gada Pāvilostas plānošanas plenēra organizētājs, uzņēmējs un Pāvilostas iedzīvotājs Ričards Liepiņš, biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”  pārstāve un Pāvilostas iedzīvotāja Marita Horna, uzņēmējs un Pāvilostas ostas teritoriju īpašnieks Danils Cepļajevs, Pāvilostas iedzīvotāja Karīna Drišļjuka, kura pauda iedzīvotāju grupas “ģimenes ar bērniem” viedokli.

     Noslēgumā par plenērā dzirdēto savu redzējumu un viedokli izklāstīja plenēram pieaicinātie eksperti. Ar transportu un ceļu satiksmi saistītu TV raidījumu veidotājs un vadītājs Pauls Timrots atzinīgi novērtēja domu par vecpilsētas atbrīvošanu no automašīnām, netāli veidojot lielākas autostāvvietas, bet vienlaikus būtu jānodrošina mikromobilitātes iespējas (riteņu, elektroskūteru u.c. noma).  

    Pilsētplānotājs Neils Balgalis lika uzsvaru uz to, ka ekspertiem būtu vērtīgi strādāt klātienē darba grupās ar vietējiem iedzīvotājiem, uzklausot plašāku iedzīvotāju redzējumu un viedokli.

    Arhitekts un RTU Arhitektūras fakultātes docents Egons Bērziņš viņš pauda, ka iespējams, tiek pārprasti projektā fiksētie elementi ar tām iespējām, lai piesaistītu projektam resursus.

    Plenērā Dienvidkurzemes novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Aivars Priedols, kurš pateicās plenēra organizatoriem un iesaistītajiem ekspertiem par ieguldīto laiku un enerģiju.

    Savukārt Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļas vadītājs Gints Ločmelis atzina, ka esošajā Dzintaru ielas pārbūves projektēšanas uzdevumā ir iespējams dot konkrētus risinājumus, kas skar esošās ielas teritoriju, paredzot perspektīvu nākotnē.

      Arvils Jurķelis uzsvēra, ka no pilsētas pārvaldes viedokļa svarīgi veicināt ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanos, iedzīvotāju skaita palielināšanos, jēgpilnas investīcijas teritorijā, nodrošinot ilgtspējību, tas ir, vēsturisko vērtību saglabāšana, infrastruktūra, kas vērsta uz dzīves kvalitātes uzlabošanu, pilsētvide, kas motivē izvēlēties Pāvilostu kā dzīvesvietu, un vietu, kurā vēlies atpūsties un strādāt.

    Vēl plenēra izskaņā moderatore Dita Danosa iepazīstināja klātesošos ar Sabiedrības līdzdalības pasākumiem, kas tika organizēti pirms plenēra norises, proti,  “Mana balss” aptaujas rezultāti, Pāvilostas tūrisma sabiedrības veiktās aptaujas rezultāti un Pāvilostas novada domes rīkotās publiskās apspriešanas rezultāti, kas visi apskatāmi attiecīgajās interneta vietnēs.

    Turpinājumā notika slēgtā daļa, kurā eksperti apsprieda par plenēra turpmāko norisi. Kā viens no plenēra iznākumiem varētu būt arhitekta Egona Bērziņa iesaistīto studentu izstrādāts video ar trīsdimensiālu (3D) skatu, kas kalpotu par pamatu dažādu vizualizāciju izstrādei. Tāpat tika nolemts, ka 3. decembrī Zoom vidē notiks ekspertu darbs, bet 10. un 11. decembrī eksperti klātienē Pāvilostā apskatīs pilsētu un notiks ekspertu prezentācijas par aktualitātēm, pieejām un pasaules piemēriem līdzīgu problēmu risināšanā.

       Iedzīvotāji aicināti konstruktīvus priekšlikumus un savu redzējumu nodot Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldes vadītājam Arvilam Jurķelim,  tos sūtot uz e-pastu: arvils.jurkelis@dkn.lv. Visi ieteikumi tiks tālāk nodoti ekspertiem darba papildināšanai un viedokļa paušanai.

       Saite uz pirmās dienas video ierakstu skatāma www.pavilosta.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība/ Pāvilostas plenērs".

 

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

 

 

 

« Atpakaļ