Svētdiena, 28.11.2021
Rita, Olita, Vita

Plenērs "Pāvilosta – atpūtas zonas un infrastruktūras attīstība vēsturiskajā centrā Sakas upes labajā krastā"


Plenērs "Pāvilosta – atpūtas zonas un infrastruktūras attīstība vēsturiskajā centrā Sakas upes labajā krastā"

Programma

Vispārēji plenēra programma ietver trīs pilnu darba dienu pasākumu kopumu, kurā pirmā diena paredzēta ekspertu iepazīstināšanai ar esošo situāciju, un divas dienas veltītas ekspertu praktiskai darbībai ieteikumu izstrādei, kas ietver arī vietas apskati dabā ekskursiju veidā. Programmas īstenošana tiks veikta ievērojot valstī spēkā esošās epidemioloģiskos noteikumus, kas var ieviest grozījumus norises laikā un veidā.

 

26.novembris, piektdiena, “Ievirzes diena”

Iedzīvotāju/uzņēmēju prezentācijas un ekspertu diskusija zoom vidē.

https://us02web.zoom.us/j/83415088950?pwd=dHV3RjhIam9MamJPUGxkSTd3QS92QT09

Meeting ID: 834 1508 8950

Passcode: 688727

 

Diskusiju moderē Dita Danosa – radošo industriju un stratēģiskās vadības eksperte/Latvijas Dizaina centra vadītāja.

10.00 – 10.10     Pašvaldības vadītāja uzruna

10.10 – 10.15     Iepazīstināšana ar programmu un norisi

10.15 – 10.45     Ievadvārdi par pasākuma priekšmetu – Pāvilostas vēsturisko centru: Brigita Bula, arhitekte

10.45 – 12.00     Pāvilostas iedzīvotāju/uzņēmēju stāsti par Pāvilostas attīstību

12.00 – 12.30     Sabiedrības līdzdalības pasākumu rezultāti

12.30 – 13.00     Ekspertu apspriede par plenēra norisi (slēgtā daļa)

                             

Turpmākā pasākuma norises laiks un kārtība tiks precizēta atbilstoši 26.novembra seminārā nolemtajam, ievērojot valstī spēkā esošos epidemioloģiskos noteikumus.

 

2.diena

10.00 – 10.10     Pasākuma atklāšana un iepazīstināšana ar programmu.

10.10 – 12.00     Ekspertu prezentācijas par aktualitātēm, pieejām un pasaules piemēriem līdzīgu problēmu risināšanā:

 • Ieva Zībārte - arhitekte, žurnāliste un izstāžu kuratore;
 • Evelīna Ozola - arhitekte un urbāniste;
 • Pauls Timrots - ar transportu un ceļu satiksmi saistītu TV raidījumu veidotājs un vadītājs;
 • Neils Balgalis - pilsētplānotājs, SIA “Grupa93”;
 • Pēteris Kokins - arhitekts, Glosteršīras universitātes pasniedzējs;
 • Egons Bērziņš - arhitekts, RTU Arhitektūras fakultātes docents.

12.00 – 13.00    Jautājumi/atbildes/diskusija

13.00 – 15.30     vietas apskate dabā - ekskursija pa Pāvilostu

16.00 – 18.30     Ekspertu darbs pie darba uzdevuma

18.30 – 19.30     Dienas kopsavilkums, uzdevumi plenēra 3.dienai

 

3.diena

10.00 – 14.00     Ekspertu darbs pie darba uzdevuma

15.00 – 17.00     Rezultātu apkopošana

17.00 – 19.00     Plenēra rezultātu prezentācija, noslēguma vārdi (norises veids un vieta tiks precizēta)

 

 


Plenēra izpētes teritorija: Sakas upes labais krasts, Dzintaru iela posmā no Tūrisma informācijas centra (TIC) līdz Pāvilostas novadpētniecības muzejam Pāvilostas vēsturiskā centra un visas pilsētas kontekstā.

   Visi pasākumi notiks saskaņā ar epidemioloģisko situāciju noteikto kārtību valstī. Ieeja iekštelpās tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai izslimošanas faktu, vai negatīvu testa rezultātu.

 

    Pāvilostas vēsturiskais centrs “Vecā Pāvilosta” ir Latvijai unikāls un savdabīgs 19. gadsimta pilsētbūvnieciskās struktūras piemērs – perpendikulārs ielu plānojums, kur ap taisnstūra apzaļumotu laukumu centrā kārtojas perimetrāla apbūve vienādos taisnstūra kvartālos.  Katras ielas galā redzama jūra, kas rada sajūtu par nepārtrauktu tās klātbūtni. Vecās Pāvilostas kultūrvēsturiskās vērtības ir raksturīgā vēsturiskā apbūve, tās mērogs un raksturs pilsētvides ainavā, ielu perspektīvas, būvniecības detaļas, daba, plānojuma pilsētbūvnieciskā struktūra. Tikpat liela nozīme ir raksturīgās vides dzīvotspējai mūsdienu vidē, atbilstoši šī brīža vajadzībām, saglabājot īpašo vietas garu un vērtību. Pēdējo 25 gadu laikā Pāvilostā ir iesakņojusies ūdenssporta, galvenokārt vindsērfinga un sērfa,  mīļotāju komūna, kura kopā ar vietējiem zvejniekiem un iedzīvotājiem veido Latvijai unikālu vietas sajūtu.

    Plenēra ietvaros jārod atbilde uz jautājumu, kā saglabāt un pilnveidot Pāvilostas unikālo kultūrvēsturisko vidi un ainavu, saglabājot vietas raksturīgo sajūtu, jāizveido mūsdienīgs, ērts un ilgtspējīgs priekšlikums, ietverot un regulējot vasaras periodā pieaugošo tūristu plūsmu.

    Šie jautājumi nav jauni – tie Pāvilostā risināti jau vairākus gadu desmitus un ietverti Pāvilostas pirmā plānošanas plenēra 2010.gadā “Pāvilostas publiskā ārtelpa” rezultātos. Pēcāk tapuši un realizēti pašvaldības finansēti projekti, kas nav saskaņā ar šiem uzstādījumiem, savukārt uzņēmēju iniciatīvas, kuras veidotas balstoties uz plenēra rezultātiem, nav atbalstītas. Šis plenērs turpina iesākto darbu, pārbaudot, aktualizējot un pamatojot līdz šim pieņemtos risinājumus, lai tos visbeidzot varētu realizēt, ievērojot pēctecības principu.

 

Plenēra mērķi

 • Iekļaujošas, atvērtas un uz plašu sabiedrību vērstas atpūtas zonas izveide (ar promenādi gar Sakas upi), kurā tiek līdzsvarotas dažādu sabiedrības grupu (bērnu, pieaugušo, senioru, sērfotāju, zvejnieku, u.c.) intereses, saglabājot Pāvilostas pamatvērtības, nostiprinot tās unikālo identitāti.
 • Infrastruktūras, risinājumu izveide Sakas upes labā krasta piekļuvei dažādām sabiedrības grupām, dažādos vecumos, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Plenēra uzdevumi

 • Plānot teritorijas attīstības risinājumus gar Sakas upes labo krastu, ietverot upes krastmalu, laivu un jahtu piestātni, Dzintaru ielu līdz ar esošo ielas frontes apbūvi, Dzintaru ielu posmā no TIC līdz muzejam, kas paredz:
  • iekļaujošas, atvērtas un uz plašu sabiedrību vērstas atpūtas zonas izveidi (ar promenādi gar Sakas upi), kurā tiek līdzsvarotas dažādu sabiedrības grupu intereses, saglabājot Pāvilostas pamatvērtības, nostiprinot tās unikālo identitāti;
  • infrastruktūras izveidi Sakas upes labā krasta piekļuvei dažādām sabiedrības grupām, dažādos vecumos, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
  • risinājumus transporta infrastruktūras izaicinājumiem (automašīnu novietošana, iespējamie pārvietošanās ierobežojumi, piekļūšanas nodrošināšana u.c.), kas saistīts ar automašīnu pieplūdumu vēsturiskajā centrā vasaras sezonā;
  • veidot risinājumus, kuri spētu atrisināt skatu līniju problemātiku.

 

 • Salāgot dažādu sabiedrības grupu, lietotāju intereses un vajadzības, izpētes teritorijai veidojot vienotu telpisko risinājumu ar Pāvilostas vēsturisko centru un pārējo pilsētu.

 

Kontaktpersona:

Kaspars Dzenis

e-pasts: kaspars.dzenis@aizpute.lv

tālrunis: 63459149, 23070453

 

Papildus informācija

Spēkā esošie saistošie dokumenti apskatāmajai teritorijai:

 

Teritorijas plānojums

Pāvilostas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  

Grafiskais materiāls - Pāvilostas pilsētas teritorijas atļautā izmantošana

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts

 

Detālplānojums ar grozījumiem Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā

http://www.pavilosta.lv/11s.n._nr.10_detlplnojums_dzintaru_2_lmums.pdf

http://www.pavilosta.lv/paskaidrojums_v1.pdf

http://www.pavilosta.lv/paskaidrojums_zinojumi_v1.pdf

http://www.pavilosta.lv/5_galvenais_plans.pdf

 

Ostas attīstības programma

 

Papildus izpētes materiāli:

SIA ”BM-projekts” 2021.gadā izstrādātais būvprojekts “Zvejas ostas pievedceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā, Pāvilostas novadā”

 

Pāvilostas plānošanas plenēra “Pāvilostas publiskā ārtelpa” (29.-30.oktobris, 2010) rezultātu apkopojums

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumu rezultāti:

Pāvilostas tūrisma sabiedrības veiktās aptaujas rezultāti

“Mana balss” aptaujas rezultāti

Pāvilostas novada domes rīkotās publiskās apspriešanas rezultāti

 

 

 

 

« Atpakaļ