Pirmdiena, 19.04.2021
Vēsma, Fanija

IZSLUDINA VAKANCI


IZSLUDINA VAKANCI

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs

izsludina konkursu uz

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra

TŪRISMA INFORMĀCIJAS KONSULTANTA/TES amatu

 

Prasības pretendentam:
• Krievu un angļu valodas zināšanas (vācu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
• Labas datora lietošanas iemaņas;
• Ļoti labas komunikācijas spējas;
• Radošums, enerģiskums un tendence uz inovācijām;
• Izglītība tūrisma jomā un pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galveno darba pienākumu apraksts:
• Sadarboties ar Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm, kā arī uzņēmējiem, kuri darbojas tūrisma jomā;

• Sadarboties ar apkārtējo novadu un Liepājas tūrisma biroja kolēģiem;
• Sniegt tūrisma un citu veidu informāciju par Pāvilostu, Pāvilostas novadu un tur pieejamiem tūrisma piedāvājumiem;

•Sniegt informāciju par autobusu, prāmju, vilcienu kustību Liepājas reģionā, Latvijā un iespēju robežās- ārpus Latvijas valsts, meklējot informāciju internetā vai uzziņu katalogos;

• Iekasēt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, pretī izsniedzot maksājumu apliecinošu dokumentu;
• Iespēju robežās sniegt informāciju par blakus novadiem un visu Latviju kopumā, to meklējot internetā ,bukletos, uzziņu katalogos;
• Veikt uzskaiti par apmeklētājiem, veidot ikmēneša statistiku un statistikas kopsavilkumu par aizvadīto gadu;
• Darbs ar TIC sociālajiem kontiem, informācijas aktualizēšana tūrisma mājas lapā.

 

Darba līgums tiks noslēgts uz nenoteiktu laiku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes termiņu.
Darba samaksa:  539,00 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

 

    Pieteikuma vēstuli, profesionālās pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Pāvilostas novada TIC, Dzintaru iela 2, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu tic@pavilosta.lv līdz 2021. gada 27.aprīlim, plkst. 17:00. Pretendenti tiks atlasīti divās kārtās: 1. kārtā izvērtējot iesniegto dokumentāciju, 2. kārtā aicinot pretendentus uz pārrunām.  Pieteikumi, kas tiks saņemti pēc noteiktā laika, netiks izskatīti. Papildus informācija pa tālruni 29121894.

 

« Atpakaļ