Piektdiena, 30.10.2020
Ulla, Nadīna

INFORMĒJAM PAR JAUNAJIEM COVID-19 IEROBEŽOJUMIEM


INFORMĒJAM PAR JAUNAJIEM COVID-19 IEROBEŽOJUMIEM

   Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība šodien, 27. oktobrī, pieņēma lēmumu, ka no piektdienas, 30. oktobra, būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. Tāpat pagarināts laiks, līdz kuram notiek attālinātas mācības bērniem no 7. klases, kā arī attālinātas studijas augstskolās. Ierobežojumi pagarināti arī interešu izglītībā un amatiermākslā. Valdība izskatīja arī turpmāko attīstības scenāriju, ja Covid-19 izplatības risks Latvijā pieaugtu.

      Lai būtu iespējams šos mērķus sasniegt, valdība lēma no piektdienas, 30. oktobra, ieviest stingrākus pulcēšanās ierobežojumus. Attiecīgi privātos pasākumos, gan iekštelpās gan ārpus telpām, drīkstēs vienkopus pulcēties ne vairāk kā 10 cilvēki. Savukārt publiskos pasākumos kopā drīkstēs būt ne vairāk kā 300 cilvēki (gan iekštelpās, gan ārpus telpām). Turklāt tāpat kā līdz šim publiskās vietās iekštelpās, tai skaitā īrētās telpās, pasākumos cilvēkiem ir jābūt fiksētās, personalizētās sēdvietās un jāvalkā sejas maska.

       Valdība arī lēma par divām nedēļām, līdz 13. novembrim, pagarināt attālinātās mācības bērniem no 7. klases, kā arī turpināt noteiktos piesardzības pasākumus interešu izglītībā un amatiermākslas kolektīvu darbībā. Tāpat pieņemts lēmums līdz gada beigām augstskolās studijas īstenot attālināti. Ievērojot piesardzības pasākumus, klātienē augstskolās var noritēt praktiskās nodarbības.

 No 26. oktobra līdz 15. novembrim darbu pārtrauc vietas (nesniedz pakalpojumu), kas saistītas ar bērnu izklaidi iekštelpās (izklaides un atrakciju centri, bērnu rotaļu istabas, batutu parki un bērnu pieskatīšanas istabas, tai skaitā tirdzniecības centros).

      No 14. oktobra sejas maskas obligāti ir jālieto ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, ja tur netiek organizēts pasākums. Prasība par sejas maskām attiecas arī uz šo vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām. Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz, ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav iespējams ievērot 2 metru distanci, kā arī nav izveidotas citas fiziskas barjeras.  Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat sejas masku var nelietot medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai ir psihiskās veselības traucējumi. 

     Atiecībā uz bāriem, kafejnīcām, restorāniem u.tml. norādām, ka sejas masku vari novilkt, kad cilvēks sēž pie sava galdiņa, ēd un dzer. Savukārt brīžos, kad dodas veikt pasūtījumu, gaida rindā, pārvietojies pa telpu, sejas maskai ir jābūt.  Arī šo vietu darbiniekiem ir jāvalkā sejas maskas vai vairogi, piemēram, viesmīļiem, bārmeņiem u.tml.

       Savukārt darba vietās, kur netiek sniegti pakalpojumi klātienē, piemēram, birojos, darba devējam ir jāizvērtē, vai ir iespējams nodrošināt epidemioloģisko prasību īstenošanu, piemēram, divu metru distanci starp darbiniekiem, un jālemj, vai sejas masku valkāšana ir nepieciešama.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

    Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, no 2020. gada 14. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim (vai līdz nākamajam rīkojumam) Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot maksimālu piesardzību un bez īpašas vajadzības neapmeklēt Pāvilostas novada pašvaldību un tās iestādes.  IESTĀDES DARBĪBU NEPĀRTRAUC, darbība tiek organizēta, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

    Iedzīvotājiem lūgums šajā laikā izmantot iespēju saņemt pakalpojumus un kārtot lietas attālināti, sazinoties:

  • telefoniski ar pašvaldības administrāciju (66954834) un Vērgales pārvaldi (63490836)
  • e-pastā: dome@pavilosta.lv,
  • izmantojot www.pavilosta.lv iespēju “Uzdot jautājumu!”.

 

Sociālais dienests (Pāvilostā, Sakas pagastā un Vērgales pagastā)

Darbība tiek organizēta ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. Apmeklētāju pieņemšanai klātienē vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 63484560.

 

Kases

Maksājumus Pāvilostas novada pašvaldības un Vērgales pagasta pārvaldes kasēs varēs veikt, tomēr lūdzam pēc iespējas izmantot norēķinus ar internetbankas starpniecību, vai ar bankas kartēm, atturoties izmantot skaidru naudu.

 

Būvvalde

Darbība tiek organizēta ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. Pāvilostas novada būvvaldes pakalpojumus iespējams saņemt un pieteikt arī elektroniski www.bis.gov.lv . Jautājumu gadījumā sazināties telefoniski pa tālr. 28017731;

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Darbība tiek organizēta ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. Apmeklētāju pieņemšanai klātienē, vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 66954834.

 

Bāriņtiesa

Darbība tiek organizēta ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. Apmeklētāju pieņemšanai klātienē, vēlama iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 63484565 vai 29470226.

 

Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes

Pāvilostas pamatskolas un Vērgales pamatskolas 7.-9. klašu skolēni līdz 13. novembrim turpina mācīties attālināti.  Vecākiem galvenais saziņas avots ar skolu un pedagogiem ir e-klase.lv. Bērnudārzi turpina strādāt, ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

 

Sports, kultūras iestādes

Atcelti VISI sporta pasākumi un sacensības, visi publiskie pasākumi un amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi. Pie kultūras iestādēm ir izvietota informācija, kā sazināties ar  konkrēto  iestādi.

Tāpat tiek pārtrauktas visas kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību process  - treniņi, sacensības un mēģinājumi.

 

Bibliotēkas, muzeji, Tūrisma informācijas centrs

Novada bibliotēkās, Pāvilostas novadpētniecības muzejā, Vērgales pagasta muzejā, Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrā un Ziemupes senlietu krātuvē “Jūras māja” apmeklētāju pieņemšana klātienē ir atļauta, darbiniekiem un apmeklētājiem obligāti lietojot sejas aizsargmasku un ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

 

Plašāku informāciju par iespējām sazināties ar jums vajadzīgajiem pašvaldības darbiniekiem un speciālistiem meklējiet Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv sadaļā “Kontakti”, vai zvanot uz Pāvilostas novada pašvaldības administrāciju pa tālr. 66954834.

 

Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pasākuma organizators ir atbildīgs par MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu pasākuma norises brīdī!

Pāvilostas novada pašvaldība nenes atbildību par privāti organizētiem pasākumiem Pāvilostas novadā!

Sekojiet informācijai www.pavilosta.lv un citos pašvaldības saziņas kanālos!

 

 

 

 

 

 

 

« Atpakaļ