Trešdiena, 23.09.2020
Vanda, Veneranda, Venija

PAR PASĀKUMIEM VASARĀ NOVADĀ


PAR PASĀKUMIEM VASARĀ NOVADĀ

      Lai gan ārkārtējā situācija valstī ir beigusies, un no 10. jūnija ierobežojumi ir  samazināti - ir atļauts pulcēties lielākam cilvēku skaitam, taču arī turpmāk jāievēro vairāki drošības pamatprincipi. 

      Jūnijā valdības sēdē tika apstiprināti MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumi, kur precizēti pulcēšanās nosacījumi publiskos pasākumos.

    No šā gada 1.augusta līdz 31. augustam:

►ārtelpās ir atļauts pulcēties līdz 3000 cilvēkiem, ievērojot nosacījumu, ka vienai personai tiek nodrošināta 4m2 liela platība.

►pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā ir noteikts šāds maksimāli pieļaujamais personu skaits:

  • vienlaikus uzturas ne vairāk kā 250 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir 1000 m2 vai mazāk,
  • 500 cilvēku iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir lielāka nekā 1000 m2;

►kultūras pasākumus joprojām atļauts organizēt laikā no plkst. 6.30 līdz 24.00, izņemot brīvdabas kino demonstrācijas pasākumus, kuri var ilgt līdz plkst. 2.00.

 

    Saskaņā ar iepriekš minēto Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka sakarā ar Covid-19 izplatību un valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, Pāvilostas novada domes deputāti, nosakot par prioritāti iedzīvotāju drošību un veselību, lēma, ka  līdz nākamajam rīkojumam TIEK ATĻAUTA pasākumu norise Pāvilostas novadā, ievērojot visus valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus!

     Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pasākuma organizators ir atbildīgs par MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ievērošanu pasākuma norises brīdī!

     Pāvilostas novada pašvaldība nenes atbildību par privāti organizētiem pasākumiem Pāvilostas novadā!

      Sekojiet informācijai www.pavilosta.lv un citos pašvaldības saziņas kanālos!

 

« Atpakaļ