Ceturtdiena, 16.07.2020
Hermīne, Estere

Pāvilostas kultūras nams izsludina vakanci


Pāvilostas kultūras nams izsludina vakanci


Pāvilostas novada pašvaldības Pāvilostas pilsētas kultūras nams izsludina pretendentu pieteikšanos

VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVA “MĀRSILS” VADĪTĀJA/S AMATAM

Amata nosaukums: vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja/s.

Profesijas kods 2653 12

 

 

Prasības pretendentiem:

  • atbilstoša izglītība vai praktisko pieredzi deju kolektīvu vadīšanā;
  • iemaņas darbā ar datoru (MS Office), prasme pielietot darbā video un audio aparatūru;

Galvenie amata pienākumi:

  • organizēt un vada deju kolektīva darbu;
  • veic deju kolektīva sastāva komplektēšanu, tā organizatorisko un māksliniecisko darbību;
  • nodrošināt deju kolektīvu piedalīšanos Pāvilostas novada un  valsts mēroga kultūras norisēs - skatēs, konkursos, kopmēģinājumos, festivālos, Deju svētkos;
  • iesniegt kolektīva darba plānu, atskaites, budžetu;
  • atbild par deju kolektīva inventāru, tērpiem u.c. deju kolektīvam uzticētajiem rekvizītiem;
  • pilnveidot savu profesionalitāti, apmeklējot tālākizglītības kursus, seminārus.

 

Darba laiks: Nepilna laika darba nedēļa (12 stundas), summētā darba laika uzskaite.

Darba alga (bruto): EUR 233.00 mēnesī.

(Pamats: Pāvilostas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un koncertmeistaru darba samaksas nolikums. 30.01.2020., Prot. Nr.3., 16. §)

 

CV, motivācijas vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi “Pāvilostas pilsētas kultūras nama VPDK kolektīva vadītāja/s vakancei” aicinām sūtīt elektroniski (e-pasta adrese: silva.varsberga@pavilosta.lv), līdz 2020. gada  31. augustam. Tālrunis uzziņām 29366112, Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga

 

 

« Atpakaļ