Trešdiena, 29.01.2020
Valērijs, Aivars

SLUDINĀJUMS


SLUDINĀJUMS

      SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” reģistrācijas Nr.42103054283, Stadiona iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, 2020.gada 4. februārī rīko izsoli, kur ar augšupejošu soli tiek izsolīta uzņēmumam piederoša kustamā  manta:

  1. Traktors  JUMZ 6L, izlaides gads 1981., sākuma cena EUR 400,
  2. Traktora piekabi TPC-3,0 (asenizācijas muca), izlaides gads 2009., sākuma cena EUR 500.00,
  3. Traktora uzkari manipulatoru nestandarta, sākuma cena EUR 100.00

     Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un kustamo mantu  iespējama darba dienās no 8:00 līdz 16:00 Stadiona ielā 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš zvanot un vienojoties pa tālruni 26412942.

« Atpakaļ