Piektdiena, 24.01.2020
Krišs, Eglons, Ksenija

UZMANĪBU!


UZMANĪBU!

      Informējam iedzīvotājus, ka no 1. oktobra uz mēnesi savu darbību pārtrauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde Pāvilostā, kas vasaras mēnešos dežurēja diennakts režīmā uz vietas Pāvilostas sociālā un veselības centrā.

       Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) informē, ka uz doto brīdi, kamēr notiek iekšējā dienesta reorganizācija un brigāžu grafiku pārplānošana, NMPD brigāde Pāvilostā uz vietas nebūs mēnesi, sliktākā gadījumā brigāde atsāks dežurēt Pāvilostā uz vietas tikai nākamā gada martā.

        NMPD atgādina -  lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī citur. Šādos gadījumos 113 dispečercentrā uz izsaukumu nekavējoties tiek nosūtīta cita tuvākā, brīvā brigāde.

         Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vienkāršākās veselības situācijās – šādos gadījumos arī turpmāk jāvēršas pie ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē.

        Ja cilvēks guvis nelielu traumu, ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra, iesnas, kakla sāpes u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienas jāsazinās ar savu ģimenes ārsta praksi vai jāvēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību sniedz dežūrārsti un mediķi steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Ja nepieciešams mediķa padoms, tad pēc ģimenes ārsta darba laika vakaros (plkst. 17-8.00) un brīvdienās (visu diennakti) vienmēr var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

       NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir padraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.

 

« Atpakaļ