Trešdiena, 26.06.2019
Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis

INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS


INFORMĒJAM IEDZĪVOTĀJUS

      Ņemot vērā to, ka Pāvilosta ir iecienīts tūristu un atpūtnieku galamērķis, un apkārtnes pludmales iemīļojuši arī ūdenssporta veidu cienītāji, turpmāk katru vasaru Pāvilostā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) izvietos vienu mediķu brigādi. Vasaras laikā strauji pieaugošais cilvēku skaits Pāvilostas apkārtnē un aktīvās atpūtas iespējas būtiski palielina arī negadījumu un nopietnu traumu risku.

         Pāvilostā brigāde dežurēs diennakts režīmā no 20.maija līdz 30.septembrim. Šī brigāde ir jauna veida, kādu saskaņā ar pērn gada nogalē apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem* dienests var veidot, lai uzlabotu palīdzības saņemšanu iedzīvotājiem – tajā uz izsaukumiem dodas viens mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs. Šāda veida brigādes darbojas pēc pirmā reaģētāja principa – tā izsaukuma vietā ierodas pirmā, jo atrodas vistuvāk. Ja nepieciešams, tad īpaši kritiskā situācijā operatīvi palīgā steidzas cita brigāde no tuvākajiem punktiem, tostarp ārsta speciālista brigāde no Grobiņas.

       Jauna tipa brigāžu veidošana dienestam ir iespēja arī ļoti sarežģītā situācijā, kad trūkst darbinieku, ne tikai saglabāt brigāžu esošo teritoriālo pārklājumu, bet veidot arī papildus izvietojuma punktus. Tādējādi, pietuvinot palīdzību iedzīvotajiem, brigādes ātrāk var ierasties pie pacientiem dzīvībai kritiskās situācijās. Jo īpaši svarīgi tas ir reģionos, kur mazāk apdzīvotās teritorijās brigādēm pie pacientiem nākas mērot lielus attālumus. Līdzīgā veidā NMPD organizē brigādes arī citos reģionos, kas ļauj saglabāt nemainīgi augstu dienesta reaģētspēju uz dzīvībai  kritiskiem izsaukumiem.  

     !!! NMPD atgādina -  lai saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāzvana uz ārkārtas tālruni 113, nevis jādodas uz brigādes punktu. Mediķu brigādes steidz no viena izsaukuma uz otru un ne vienmēr atrodas uz vietas savā punktā, turklāt nepieciešamības gadījumā, ja to prasa operatīvā situācija, brigāde var būt pārdislocēta arī citur. Šādos gadījumos 113 dispečercentrā uz izsaukumu nekavējoties tiek nosūtīta cita tuvākā, brīvā brigāde.

       Tāpat NMPD brigāžu punktā nesniedz medicīniskas konsultācijas vai palīdzību vienkāršākās veselības situācijās – šādos gadījumos arī turpmāk jāvēršas pie ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē. Ja cilvēks guvis nelielu traumu, ir pēkšņi saslimis (paaugstināta temperatūra, iesnas, kakla sāpes u.c.) vai saasinājusies hroniska slimība, darba dienas jāsazinās ar savu ģimenes ārsta praksi vai jāvēršas vietējā feldšerpunktā. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību sniedz dežūrārsti un mediķi steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Ja nepieciešams mediķa padoms, tad pēc ģimenes ārsta darba laika vakaros (plkst. 17-8.00) un brīvdienās (visu diennakti) vienmēr var zvanīt uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

      NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad ir padraudēta dzīvība un palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.

 

*Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm”

 

 

Informāciju sagatavoja:

Arita Freimane

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

Galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 67337009

prese@nmpd.gov.lv

Twitter: @NMPdienests

« Atpakaļ