Trešdiena, 22.05.2019
Emīlija

Informējam iedzīvotājus!


Informējam iedzīvotājus!

Tiek aicinātas personas ar izteikti mazkustīgu dzīvesveidu un/ vai ar kustību traucējumiem uz nodarbībām ar zemu intensitāti. Nodarbību mērķis – uzlabot kustību un dzīves kvalitāti. Nodarbības organizētas ar Pāvilostas novada domes atbalstu un iedzīvotājiem ir bez maksas. Nodarbības notiek: pirmdienās plkst. 17.00 Vērgales kultūras namā, otrdienās plkst. 17.00 Pāvilostā, Lejas ielā 10 (Veselības un sociālā centrā, 2. stāvā). Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite Evita Štrāla.

« Atpakaļ