Ceturtdiena, 21.02.2019
Eleonora, Ariadne

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. gadam


Pāvilostas novada pašvaldība izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. gadam

       Konkursa mērķis: īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.

       Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā.

      Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvilostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūrvēstures apzināšana un saglabāšana.

       Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Projektu realizācijas laiks: 2019. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

     Projektu konkurss tiek izsludināts no 2019. gada 4. februāra līdz 11.  martam plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.

      Projektu vērtēšana notiks līdz 2019. gada 20. martam. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv

       Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres. Vairāk informācijas pa tel. 63484561.

 

 Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPAS (1. līdz 3. Pielikums)

ATSKAIŠU VEIDLAPA (4. Pielikums)

 

« Atpakaļ
Īsceļi
NOVADA KARTE