Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Otrdiena, 30.05.2017
Lolita, Vitolds

Pāvilostas Mūzikas skola uzņems audzēkņus


Pāvilostas Mūzikas skola uzņems audzēkņus

Mamma, kādēļ man tā mūzika vajadzīga?

 

Tā nereti prasa bērni, kurus, skolai sākoties, rūpīgi vecāki cenšas piedabūt iestāties mūzikas skola. Vecāki dzirdējuši, ka tas esot vajadzīgs sirdij, estētiskajai audzināšanai, vaļaspriekam u.t.t. Tas ir pareizi, taču šādi argumenti ir nepilnīgi, tie neatklāj galveno.

            Muzicēšanas nepieciešamību nosaka jaunākie zinātnes atklājumi neiroloģijā un psiholoģijā, kas nepārprotami rāda: ar instrumentālu muzicēšanu vislabāk attīstās skolai un dzīvei nepieciešamās intelektuālās, radošās un emocionālās spējas, tiek uzlabots viss smadzeņu potenciāls.

Piemēram: ASV neirologs H. Čugani saka "Ievedot bērnu mūzikas mācībā, viņš iegūst labu smadzeņu anatomiju."

"Ja jūs gribat izmantot visas smadzenes, mācieties spēlēt mūzikas instrumentu. Dariet to, un jūs lietosiet savas smadzenes pilnībā!" vecākiem iesaka ASV psihologs A. Rutenbergs.

"Mūzikas izpildīšana aktuāli vingrina smadzenes un stiprina sinapses starp neironiem," apgalvo N. Veinbergs.

"Labākais smadzeņu vingrināšanas (Brain Gym) veids ir muzicēšana," pārliecināts smadzeņu funkcionālās asimetrijas pētnieks Dž. Frīds. Un beidzot- muzicēšanas nozīmi smadzeņu attīstībā atzīst arī psihoterapeits J. Zālītis.

Muzicējot cilvēka smadzenes attīstās vislielākajā mērā, jo vienlaikus tām jāveic vairākas dažādas sarežģītas darbības. To, ko domāšanas prasmju attīstīšanā spēj paveikt muzicēšana, nespēj veikt neviena cita darbība! Pēdējā laikā zinātnieki nākuši klajā ar pavisam negaidītiem atklājumiem – izrādās, ka smadzeņu baltā viela (aksonu apvalki) mūziķiem ir labāk attīstīta kā nemūziķiem. Gan smadzeņu pelēkās, gan baltās vielas kvalitāti speciālisti nepārprotami saista ar cilvēka intelekta vispārējo attīstību. Tātad, jo augstāks bērna intelekts, jo labākas sekmes mācībās, mazāk problēmu ar bērnu uzvedību. Ir pierādīts, ka muzicēšana jau īsā laikā ietekmē bērnu domāšanas, intelektuālo un radošo spēju, atmiņas un pozitīvo emociju attīstību.

            Cilvēkam nav obligāti jākļūst par mūziķi, taču prasme spēlēt kādu instrumentu veicina augstāko prāta spēju attīstību, uzsver J. I. Birzkops.

 

No dažādiem pedagoģijas zinātņu doktora Jāņa Birzkopa

rakstiem apkopoja I. Šnore

 

 

PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLA

Dzintaru ielā 23, Pāvilostā, tālrunis 63498253,

e-pasts: muzikas.skola@pavilosta.lv

 

30. maijā plkst.17:00

uzņem jaunus audzēkņus 2017./2018. mācību gadam

 

- Klavierspēlē, Akordeona spēlē;

-Vijoļspēlē, Ģitārspēlē;

-Trompetes  spēlē

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

  • jāpiedalās iestājeksāmenos;
  • jāaizpilda iesnieguma skolas veidlapa
    (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa);
  • ja ir iespēja, tad aicinām apmeklēt konsultāciju;

 

Konsultācija 29. maijā no plkst. 17:00 līdz 18:00, kura laikā iepazīstināsim ar iestājeksāmena prasībām.

 

Mācību ilgums 6 un 8 gadi:

Mācību maksa EUR 7,11 mēnesī, (daudzbērnu ģimenēm EUR 5,69)                  

No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti:

  • audzēkņi ar invaliditāti;
  • trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo ģimeņu (personu) bērni

 

« Atpakaļ
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Kur gūstat informāciju par Pāvilostas novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un pabalstiem?