Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Novembris

Piedalīšanās starptautiskajā informātikas konkursā “Bebr[a]s 2020”

07.12.2020

Bebr[a]s konkursa ideja radusies Viļņas Universitātes profesorei Valentīnai Dagienei 2004.gadā, domājot par to, kādēļ mācīties informātiku un kā ieinteresēt par to. Šajā gadā no 1.oktobra līdz 3.novembrim jebkuram Latvijas skolu skolēnam no 5.-12.klasei bija iespējams pieteikties konkursā. Šādu iespēju nolēma izmantot arī Pāvilostas pamatskolas 5.klases skolniece LAILA ANNA HORNA.

Lasīt vairāk

Latvijas dzimšanas diena

03.12.2020

Šogad Vērgales PII “Kastanītis” bērni Latvijas dzimšanas dienai gatavojās nedaudz savādāk kā ierasts. Katra grupiņa svētkiem gatavojās individuāli.

Lasīt vairāk

Latvijas valsts svētkos pateicas novadniekiem

23.11.2020

Nezūdoša tradīcija Pāvilostas novadā ir ik gadu valsts svētkos pasniegt Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumus. Šogad valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ svinīgie pasākumi Vērgales kultūras namā un Pāvilostas pilsētas kultūras namā nenotika, bet tas nemazināja faktu, ka mūsu novadā dzīvo, strādā, mācās un aktīvi darbojās daudzi cilvēki. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons dienu pirms Latvijas dzimšanas dienas klātienē devās sveikt tos nominantus, kurus novadnieki bija izvirzījuši Pateicības raksta vai augstākā novada apbalvojuma saņemšanai.

Lasīt vairāk

Atzīmē nozīmīgas darba jubilejas

23.11.2020

Nu jau piecus gadus par tradīciju kļuvis novada svinīgajos pasākumos sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

Lasīt vairāk

Pāvilostas dejotāji saņem Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus

23.11.2020

  Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga valsts svētku ietvaros trim vidējās paaudzes deju kolektīva “Mārsils” dalībniekiem pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus, kas bija paredzēti pasniegt 2020. gada aprīlī VPDK “Mārsils” 20 gadu jubilejas koncertā, bet valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ pasākums tika pārcelts uz rudeni, kas atkal nenotika, tāpēc tika pieņemts lēmums tās pasniegt valsts svētku mēnesī.

Lasīt vairāk

Par smilgām, par Latvijas smilgām…

27.11.2020

Latvijas svētku mēnesis Ziemupē tika aizvadīts mierīgi. Klusi un mierīgi atzīmējām 11. novembri, Lāčplēša dienu. Iededzām sveces pie Ziemupes gaišā skumju akmens, ar svecēm godinājām simtgades ozoliņu. 

Lasīt vairāk

Pāvilostas katoļu priesterim piešķir Triju Zvaigžņu ordeni

23.11.2020

Pāvilostas Sv. Gara draudze šajā laikā priecājās par priesteri Andri Vasiļevski, kuram tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Lasīt vairāk

Gadskārtu svētki “Mārtiņi”

19.11.2020

  Vērgales PII “Kastanītis” bērni aktīvi un radoši gatavojās Mārtiņdienai. Bērni grupās kopā ar skolotāju mācījās latviešu tautasdziesmas par Mārtiņiem, iepazinās ar Mārtiņdienas tradīcijām un ticējumiem. Gatavoja cienastu Mārtiņdienai – sklandraušus. Rotaļnodarbībās izgatavoja maskas, zīmēja, krāsoja, veidoja no dabas materiāliem gan Mārtiņzīmi, gan Mārtiņgaili.

Lasīt vairāk

Atceres brīdis Stembres kapsētā

12.11.2020

11. novembrī,  Lāčplēša dienā, godinām mūsu Varoņus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību gan I. Pasaules kara laikā latviešu strēlnieku pulkos, gan Brīvības cīņu laukos.

Lasīt vairāk