Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

LLKC AKTUĀLITĀTES

LLKC AKTUĀLITĀTES

26.01.2021

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA LAUKU UZŅĒMĒJIEM

 

 

Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv)

Platību maksājumu pieteikumu iesniegšana:

 • No 7. aprīļa – sākas pieteikšanās platību maksājumiem.
 • 24. maijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem.
 • 15. jūnijs – termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu.
 • Ņemot vērā Covid-19 izplatību un noteiktos ierobežojumus visu nepieciešamo atbalstu LAD klientiem, kuri paši nevar aizpildīt informāciju EPS, sniegs arī pa tālruni.
 • Klientu ērtībai Lauku atbalsta dienests aicina vērsties arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), lai saņemtu informāciju par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un iegūtu atbalstu Elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

 

Līdz 30. aprīlim LAD aicina pieteikties apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas” putnkopības nozarei.

 • Atbalsts ir paredzēts putnkopības nozarei ar mērķi nodrošināt biodrošības prasību ieviešanu.
 • Atbalstu var saņemt Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētie mazie un vidējie uzņēmumi, kas audzē ne vairāk kā 80 000 mājputnus.
 • Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.
 • Pasākumā priekšapmaksa netiek paredzēta.
 • Atbalstu izmaksās, pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

 

No 2021. gada 19.aprīļa līdz 2021. gada 19. maijam LAD aicina saimniecības iesniegt pieteikumus pasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”.

 • Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.
 • Atbalsts paredzēts par konsultācijām izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu par konsultāciju pakalpojuma saņemšanu.
 • Konsultāciju saņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību lauku apvidū lauksaimniecības nozarē, un kuras apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 30 000 eiro, bet nav lielāks par 70 000 eiro.
 • Maksimālais atbalsta apmērs saimniecībai ir 8500 eiro, ko izmaksā konsultāciju pakalpojumu sniedzējam. Konsultāciju pakalpojumu sniedzējs ir SIA “Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
 • Par konsultāciju saņemšanu saimniecībām būs jānoslēdz sadarbības līgums ar konsultāciju sniedzēju uz termiņu, kas nepārsniedz 2024. gada 31. martu.
 • Pieteikumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
 • Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

 

Līdz 2021. gada 28. maijam ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus pasākumā "Kompensācijas shēma par nozvejas zaudējumiem, kurus radījuši aizsargājamie zīdītāji".

 • Atbalsta mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu, lai segtu aizsargājamo zīdītāju (roņu) radītos zaudējumus to zvejas rīkiem un nozvejai.
 • Kompensācija tiks piešķirta par 2020. gadā radītajiem zaudējumiem.
 • Uz atbalstu var pretendēt gan juridiskas, gan fiziskas personas, kas nodarbojas ar komerciālo zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
 • Projektu iesniegums, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, ir jāiesniedz LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta formā uz lad@lad.gov.lv.
 • Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā notiek Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai ietvaros.

 

LLKC Liepājas biroja PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS:

Plānotās konsultācijas platību maksājumu pieņemšanas laikā Pāvilostas novadā*

Datums

Pāvilostas novada pašvaldības 2. stāva zālē

Vērgales pagasta pārvaldē

21.04.2021

no plkst. 10:00 līdz 13:00

no plkst. 14:00 līdz 17:00

05.05.2021

no plkst. 14:00 līdz 17:00

no plkst. 10:00 līdz 13:00

19.05.2021

no plkst. 10:00 līdz 13:00

no plkst. 14:00 līdz 17:00

 

* Iepriekšēja pieteikšanās obligāta, zvanot uz tālr. 27843096 vai rakstot uz e-pastu: liepaja@llkc.lv

 

2021. gada 14. aprīlī plkst. 18:00 tiešsaistes maksas mācības "Augsnes auglība un augļu, lauka un siltumnīcas dārzeņu mēslošana bioloģiskajā un tradicionālajā audzēšanā” kopā ar Valentīnu Poli (Dr. agr., "Dārzkopības institūta" pētniece, augu aizsardzības konsultante). Dalības maksa - 12,00 EUR (ar PVN). Galvenās mācību tēmas: augsne un tās auglība; augsnes pH un EC līmeņa nozīme un praktiskais pielietojums; mēslošana bioloģiskajā un tradicionālajā audzēšanā; kopīgais un atšķirīgais; jautājumi un atbildes. Pieteikšanās un papildus informācija pa tālr. 2784309, e-pastu: liepaja@llkc.lv.

 

2021. gada 19. aprīlī plkst. 10:00 tiešsaistes bezmaksas informatīvais seminārs par Lauku atbalsta dienesta un Valsts augu aizsardzības dienesta aktualitātēm. Papildus informācija un pieteikšanās pa tālr. 28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv.

 

2021. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 tiešsaistes maksas mācības “Grāmatvedības kārtošana vienkāršajā ierakstu sistēmā, gada deklarācijas aizpildīšana un nodokļu aktualitātes 2021. gadā" kopā ar Astru Straumi (sertificētu grāmatvedi un pieredzējušu pasniedzēju). Dalības maksa - 12,00 EUR (ar PVN). Galvenās mācību tēmas: uzņēmējdarbības formas, kuras tiesīgas kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā; grāmatvedības kārtošana vienkāršā ieraksta sistēmā; ieņēmumu izdevumu žurnāla aizpildīšana; deklarācijas par 2020. gadu aizpildīšana; likumdošanas izmaiņas 2021. gadā; jautājumi un atbildes. Pieteikšanās un papildus informācija pa tālr. 26263682, e-pasts: aiva.kasparovica@llkc.lv.

 

Augsmes programma esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem, slēdzot sadarbības līgumu 2021 – 2023. gadam:

 • Pieteikties var esošs, strādājošs zivsaimniecības uzņēmums, ar velmi attīstīt savu saimniecisko darbību.
 • Slēdzot, līgumu iegūst personīgo biznesa konsultantu, kura gādībā uzņēmums varēs uzlabot savas zināšanas, izvirzīt mērķi, paaugstināt uzņēmuma izaugsmi, efektivitāti un konkurētspēju.
 • Slēdzot vairāku gadu sadarbības līgumu, uzņēmums saņems aptuveni 200 konsultāciju stundas 2,5 gadu laikā ar 100% atbalsta intensitāti.
 • Varēs saņemt individuālas konsultācijas vadībzinībās, ekonomikā, zivsaimniecībā, akvakultūrā, mārketingā, grāmatvedībā, projektu vadībā un finanšu analīzē.
 • Plašāku informāciju var iegūt pa tālr. 27843096 vai projekta vadītājas Terēzes Riekstiņas (tālr. 29269931, e-pasts: tereze.riekstina@llkc.lv).

 

Plaša informācija par pozitīvu pieredzi un tuvākā laikā plānotām apmācībām visā Latvijā ir pieejama Valsts Lauku tīkla mājaslapā – www.laukutikls.lv.

Informāciju apkopoja:

Aleksejs Kačanovs

LLKC Liepājas biroja vadītājs

Tālr. 27843096; e-pastu: liepaja@llkc.lv.

F: www.facebook.com/LLKCLiepaja/

« Atpakaļ