Sestdiena, 24.07.2021
Krista, Kristiāna, Kristiāns, Kristīne

Novada avīze

UZMANĪBU!

Informācija Dienvidkurzemes novada informatīvā izdevuma jūlija numuram, kas iznāks 26. jūlijā, jāiesūta līdz 2021. gada 16. jūlijam.

 

Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv ar norādi "Publicēšanai avīzē".

 


Izdevējs: Pāvilostas novada dome

Atbildīgās par izdevumu: sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova (tālr.63484563, 28624644) un korespondente  Vita Braže (tālr.29393866).

Rakstus var iesūtīt pa e-pastu info@pavilosta.lv vai vitab3@inbox.lv; nodot personīgi Pāvilosts novada pašvaldībā (Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, 2.stāvā) vai Vērgales pagasta pārvaldē.

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori.

Iespiests SIA „Kurzemes Vārds” tipogrāfijā.

Tirāža -1200 eksemplāru.

Izplatāms bezmaksas.