Piektdiena, 01.07.2022
Rimants, Imants, Ingars, Intars

Par sabiedrisko apspriedi

Par sabiedrisko apspriedi

11.06.2020

Pašvaldība saņēma iesniegumu no zivju pārstrādes uzņēmuma SIA “Nord Star Fisher” par astoņpadsmit koku ciršanu pie Dzintaru ielas 4, lai izbūvētu jaunu žogu. Tikai divi no kokiem atrodas īpašumā Dzintaru iela 4, viens koks atrodas uz pašvaldībai piederoša īpašuma, pārējie piecpadsmit atrodas valstij piederošā īpašumā uz Dzintaru ielas.

      Sabiedriskajā apspriedē, kuru 26. maijā Pāvilostas pilsētas kultūras namā rīkoja pašvaldība,  un uz kuru bija pulcējušies mazliet vairāk kā 10 cilvēku, līdz galam tika nolemts, ka zāģēt neļaus četrus bērzus pretī Piecdesmitgades parkam un divas kļavas. Lielākā daļa vienprātīgi atzina, ka būtu jāņem ārā viena baltā apse, kas sasvērusies uz īpašuma un Dzintaru ielas pusi.

     Par pārējiem kokiem – sešiem baltajiem vītoliem, vienu sēru vītolu un diviem bērziem, sabiedriskās apspriedes dalībnieku domas dalījās. Daļa uzsvēra, ka koki jau sasvērušies uz īpašuma pusi, ir veci un savu laiku nokalpojuši, tāpēc arī būtu jāņem ārā un vietā jāstāda jauni. Daļa bija pret šo koku nozāģēšanu un jaunu koku stādīšanu, jo jaunie koki, lai cik kompakti būtu izvēlēti, nākotnē traucētu.

      Ņemot vērā krasās viedokļu atšķirības, tika nolemts pagaidīt līdz uzņēmums SIA “Nord Star Fisher” izstrādās un iesniegs paskaidrojuma rakstu būvvaldei par jauna žoga izbūvi un atliks “sarkano” līniju, pa kuru žogam būtu jāiet. Kad uzņēmums izdarīs iepriekš minēto, tiks lemts tālāk, kuri koki traucēs žoga būvniecībai, kurus būtu vērts atstāt un izkopt, vai arī, kā minēja daļa iedzīvotāju sabiedriskā apspriedē, izņemt visu līniju  no Tūrisma informācijas centra līdz sarga būdiņai, izņemot vienu kļavu, un iestādīt jaunus, kompaktus kokus.

      Pēc sabiedriskās apspriedes tika nolemts, ka desmit darba dienu laikā (līdz 05.06.2020.) iedzīvotāji, kuri nevarēja apmeklēt sabiedrisko apspriedi, un tie, kuri bija ieradušies, bet vēlējās izteikt savu redzējumu, varēja iesūtīt pašvaldībai savus rakstiskos priekšlikumus par šiem kokiem. Pēc priekšlikumu saņemšanas noteikti veiksim papildus elektronisko aptauju Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv, tāpēc lūdzam sekot līdz informācijai mājaslapā!

Ainavu arhitekte Anda Uzare

►SKATĪT PREZENTĀCIJU

 

Pāvilostas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus 10 darba dienu laikā

(no 27.05. līdz 09.06.2020.)

izteikt rakstiskus priekšlikumus

PAR KOKU ZĀĢĒŠANU Dzintaru ielā 4, Pāvilostā,

tos sūtot uz e-pastu: anda.uzare@pavilosta.lv

vai ienesot pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, kancelejas vadītājai.

 

« Atpakaļ