Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā publiskā izsole

Nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā publiskā izsole

30.04.2020

Nekustamā īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā publiskā izsole

Pāvilostas novada pašvaldība 2020.gada 28.aprīlī Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, rīko otro publisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Plkst.

Adrese

Kadastra numurs

Platība

Izsoles sākumcena, EUR

Nodrošinājums,

EUR

Izsoles reģistrācijas maksa, EUR

9:00

Austrumu iela 3, Pāvilosta, Pāvilostas novads

64130020169

Zeme 5233 m2

19 136.80

1 913.68

50,00

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana mutiskā izsolē, samaksa 100 % eiro.

            Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā vai pieteikumu nosūtot pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu dome@pavilosta.lv līdz 2020. gada 27.aprīlim plkst.13.00.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 63484561.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsolāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašvaldības kontā reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066 , kods HABALV22.

DOMES LĒMUMS

FIZISKAS PERSONAS PIETEIKUMS

JURIDISKAS PERSONAS PIETEIKUMS

« Atpakaļ