Ceturtdiena, 07.07.2022
Maruta, Alda

Izsludināts pašvaldības finansētais projektu konkurss 2020. gadam

Izsludināts pašvaldības finansētais projektu konkurss 2020. gadam

09.03.2020

Konkursa mērķis: īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.

 

     Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā.

 

       Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvilostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūrvēstures apzināšana un saglabāšana.

     Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Projektu realizācijas laiks: 2020. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

      Projektu konkurss tiek izsludināts no 2020. gada 10.februāra līdz 9.martam plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas A. Mūrnieces.

      Projektu vērtēšana notiks līdz 2020. gada 20. martam. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv

         Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas www.pavilosta.lv sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā”,  “Domes paziņojumi”, kā arī tos var saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Vairāk informācijas pa tel. 63498261.

 

►NOLIKUMS (labotā redakcija 17.02.2020. Pārrakstīšanās dēļ labots punkts 3.1.)

►PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

« Atpakaļ