Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

Latvia- Lithuania Programme

 

18.09.2020.

      Pāvilostas novada pašvaldība  veikusi pēdējo projektā Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ” Projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173 plānoto aktivitāti- projekta ietvaros izveidoto rezultātu apmaiņu ar Palangas kūrorta muzeju, kas iekavējās, sakarā ar COVID19 ierobežojumiem gan Lietuvā, gan Latvijā. Palangas muzeja apmeklētājiem tika piedāvātas projekta ietvaros izgatavotās digitālās brilles, kas atspoguļo zivju nozveju Baltijas jūrā un nēģu zveju Sakas upē. Palangas kūrorta muzeja apmeklētājiem interaktīvā dalība dažādu zivju nozvejā bija patīkams pārsteigums, īpaši tas sajūsmināja vīriešus. Savukārt, projekta ietvaros, Palangas muzejā ir izvietota ekspozīcija, kas parāda Palangas, kā kūrorta attīstības vēsturi līdz mūsdienām, tai skaitā periodu, kad Palanga un tai pieguļošā teritorija bija Latvijas sastāvā. Abi muzeji, pateicoties minētā projekta realizācijai, ir izveidojuši modernas, paliekošas ekspozīcijas, tai skaitā interaktīvas ekspozīcijas, kas ilgtermiņā kalpos muzejiem sava reģiona vēstures popularizēšanā. 

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

05.06.2020.

      Pāvilostas novada pašvaldība  ir noslēgusi Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ” ; Projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173 Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta vadošais  partneris: Palangas kurortoloģijas muzejs, Birutes aleja 34A, Palanga, Lietuva. Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 542 488.14, kas ir ERAF atbalsts, Pāvilostas novada pašvaldības daļa sastāda 148 321.25 EUR Projekta ietvaros tika pilnībā iekārtota Pāvilostas novadpētniecības muzeja Tīklu mājas ekspozīcija “Jūriņ prasa smalku tīklu”, piedāvājot mūsdienīgu jaunāko tehnoloģiju pielietojumu un vēsturiski tradicionālā mantojuma apvienojumu un jauna interaktīva ekspozīcija pašā muzeja ēkā “Pāvilostas zelta smilšu graudi”, kā arī realizētas kopīgas foto izstādes, muzeja darbinieku apmācības  un citi pasākumi. Projekta ietvaros ir izgatavoti bukleti par Pāvilostas novadpētniecības muzeju un Palangas kūrorta muzeju, kurus var saņemt Pāvilostas novadpētniecības muzejā un Pāvilostas tūrisma informācijas centrā.

    Starp abiem muzejiem ir noslēgts Sadarbības līgums un tā ir lieliska iespēja turpināt savstarpējo sadarbību, izstādes un pasākumu rīkošanā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Noslēguma tikšanās Pālangas kūrorta muzejā

Projekta ietvaros tapusī zistāde Palangas kūrorta muzejā

   

 
 
 
 

    28.01.2019.

  Pāvilostas novada pašvaldība  veiksmīgi ir realizējusi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projektu “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb “Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore”, projekta akronīms “Safety First, projekta numurs: LLI-92.  Projekta ietvaros Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji: policists Jurģis Kudums un  LR valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Pāvilostas nodaļas robežsargi: nodaļas priekšnieks Dainis Klaks un robežsargs Intars Reingolds, kā arī projekta koordinatore Vizma Ģēģere piedalījās apmācību seminārā “Coordination development and capacity of rescuers along Baltic seashore” apmācību seminārā Klaipēdā par glābšanas un drošībās jautājumiem uz ūdens, kā arī iepazīšanās ar  vēsturisko aprīkojumu un glābšanas vēsturi Baltijas jūrā un pasaulē, apmeklējot Klaipēdas Jūras muzeju, kas atrodas Kuršu jomā. Pāvilostas novada pašvaldība iegādājās divas  drošības kameras Kalna ielas un Jūras ielas stāvlaukumos pie jūras. Visās piecās pārģērbšanās kabīnēs, kas pludmalē tiks uzsākas maija mēnesī, ir izvietota nepieciešamā drošības informācija, kas jāzina, atrodoties pie jūras. Projekta darba grupa guva vērtīgu savstarpējo pieredzi, projekta ietvaros komunicējot ar citām pašvaldībām un drošības dienestiem kā Latvijā, tā arī Lietuvā.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere


 

 

18.01.2019.

projekta "Palanga. Pāvilosta: Maritime inspired history" (projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI) ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejam izveidota 360 grādu virtuālā tūre 

27.12.2018.

Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija-Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture”; projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173  

21. decembrī Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Palangas kūrorta muzeju, lai rezumētu 2018. gadā paveikto un nospraustu 2019. gada aktivitātes. Pāvilostas novada pašvaldība visas projektā plānotās aktivitātes ir realizējusi, vēl ir palikušas tikai tās aktivitātes, kas plānotas kopā ar Palangas kūrorta muzeju- mobilās lietojumprogrammas izstrādei nepieciešamā informācija, savukārt Palangas kolēģiem darbi rit pilnā sparā. Ir izstrādātas Palangas kūrorta muzeja vizualizācijas, kuras atliek realizēt 2019. gadā. Notika tikšanās ar Palangas  Kultūras departamenta pārstāvjiem un tā vadītāju Robertu Trautmanu, kuri Pāvilostas novadpētniecības muzejam uzdāvināja pašu darinātu  gleznu.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

Palangas kurorta muzeja topošās ekspozīcijas vizualizācijas

 

Kopā ar Palangas Kultūras departamenta pārstāvjiem  un viņu dāvināto gleznu Pāvilostas novadpētniecības muzejam

 

05.10.2018.

      Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija-Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture”; projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173  

     3. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Palangas kūrorta muzeju, lai pārrunātu tādas tēmas kā: pārskatu iesniegšanas trešais periods; interaktīvās izstādes prezentācija Palangā; vadošā partnera prezentācija par uzdevumiem, kas katram partnerim jāveic nākamā projekta posma laikā; mobilās lietojumprogrammas versijas apspriešana un sagatavošana; plānu projekta publicitāte, diskusijas par reklāmas materiāliem un citus jautājumus.

     Pēc diskusijas par projekta atskaitēm un tālākiem plāniem un aktivitātēm, Palangas Kūrorta muzeja saimniecības daļas vadītājs Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvjiem izrādīja telpas un izklāstīja, kā paredzēts iekārtot jaunās muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, domājot gan par apmeklētājiem, gan par drošību, gan par vizuālo baudījumu.

 

 

 

Pāvilostas muzejā atklāj ekspozīciju par zvejniecības tēmu

 
18.07.2018

 

     13. jūlijā Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju projekta Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. gadam projekta „Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history”” (projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI-173), ietvaros atklāja jaunu, pastāvīgu ekspozīciju “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”. Ekspozīcija ir veidota kā papildinājums muzeja pamata ekspozīcijai, to saviem apmeklētajiem piedāvājot kā mūsdienīgu, 21. gadsimta jaunāko tehnoloģiju pielietojuma un vēsturiski tradicionālā mantojuma apvienojumu. Ikvienam ekspozīcijas apmeklētājam ir iespēja uzvilkt 3D brilles un iejusties zvejnieka lomā gan ar murdiem zvejojot nēģus Sakas upē, gan ar nelielu zvejas kuģīti izbraukt zvejā Baltijas jūrā, kā arī uzkāpt uz Baltikas tipa zvejas kuģa un doties tālākā selgā.

      Svinīgo lentu grieza un ekspozīciju atklāja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un Palangas Kultūras departamenta vadītājs Robertas Trautmanas.

     Ekspozīcija izvietota muzeja trešajā ēkā, kas kādreiz kalpoja kā saimniecības un malkas šķūnis, bet, pašvaldībai īstenojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, tika uzbūvēta jauna ēka, kurā ir izvietot lielgabarīta ekspozīciju par zvejniecības tēmu ar interaktīviem elementiem.

       Jau kopš Pāvilostas dibināšanas iedzīvotāji nodarbojušies ar zvejniecību. Tieši zvejniecība ir bijis pamats ciema un vēlākos gados – pilsētas izveidei. Pāvilosta apkārtējiem vienmēr asociējusies ar jūru, zvejas laivām, tīkliem un gardām zivīm. Tomēr Pāvilostas novadpētniecības muzejā pamata ekspozīcijā apskatāma vien neliela daļa no vietējo iedzīvotāju pamatnodarbošanās – zvejniecības, kas bija agrākā Pāvilostas ciema ekonomiskais pamats un izaugsmes veicinātājs.

       Pāvilostai kā bijušajam zvejniekciematam ir senas zvejniecības tradīcijas. Pāvilostas novadpētniecības muzejs jau agrāk uzsāka izpētīt un apkopot materiālus par vietējām, Pāvilostai raksturīgām nodarbēm un tradīcijām. Darba procesā Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieki nonāca pie secinājuma, ka ir nepieciešams dokumentēt, uzkrāt, demonstrēt un eksponēt iedzīvotājiem materiālus un priekšmetus par reņģu, brētliņu, mencu, bušu, lašu zveju Baltijas jūrā un nēģu zveju Sakas upē. Tādējādi saglabājot kā Pāvilostas, tā arī visas Latvijas Rietumu piekrastes būtību un tradīcijas. Jaunizveidotā ekspozīcija “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”, kas veidota par zvejniecību Pāvilostā, dod muzeja apmeklētājiem vispusīgu informāciju par zvejas tradīcijām un zvejniecības priekšmetiem, veicina lokālās vēstures izpratni un piederības sajūtu.

        Sveikt Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāju un kolektīvu ar jaunās ekspozīcijas atklāšanu bija ieradušies gan LAT/LIT projekta “Palanga. Pāvilosta: “Jūras iedvesmota vēsture” Palangas partneru delegācija, gan Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, gan citi sadarbības partneri no pašvaldības iestādēm, kā arī draugi, paziņas un citi interesenti. Sveikšanas brīdī izskanēja daudz labu vārdu un vēlējumu muzeja kolektīvam.

          Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti arī fotokonkursa “Pie jūras dzīve mana” pirmo trīs vietu ieguvēji. Godpilno 1. vietu ieguva Kate Pelnēna par fotogrāfiju “Pavadot sauli”, 2. vietā ierindojās Marika Sloskāne ar fotogrāfiju “Nēģu zveja”, bet 3. vietu guva Rolfs Jansons ar foto “9. vilnis”, bet īpašu veicināšanas balva muzeja vadītāja pasniedza Silvijai Irēnai Mauriņai par fotogrāfiju “Zelta saule”.

           Muzeja vadītāja Irina Kurčanova un pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere izmantoja šo brīdi, lai pateiktu paldies visiem tiem, kuri iesaistījās un palīdzēja muzeja ekspozīcijas tapšanā. Īpaši liels paldies tiem Pāvilostas zvejniekiem un zvejas uzņēmumiem, kuri labprātīgi uzņēma filmēšanas grupu uz zvejas laivas un kuģiem un ļāva dokumentēt viņu sūro darbu un ikdienu. Kas no tā visa sanāca, ir iespējams aplūkot caur ekspozīcijā pieejamajām 3D brillēm.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

Palangas Kultūras departamenta vadītājs Robertas Trautmanas un Palangas Kūrorta muzeja vadītāja pienākumu izpildītāja Virgīnija Paluckiene

Palangas delegācija un Pāvilostas pārstāvji

 


 

17.06.2018.

 

04.06.2018.

     Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projektu “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb “Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore”, projekta akronīms “Safety First, projekta numurs: LLI-92  Tika veikta cenu izpēte un noslēgts līgums ar SIA “Zibenszeļļi” par divu drošības kameru uzstādīšanu  Kalna ielas un Jūras ielas stāvlaukumos pie jūras Pāvilostas pilsētā. Līguma izpildes laiks bija šī gada 1. jūnijs, kad kameras abos minētajos auto stāvlaukumos tika uzstādītas. Tas garantēs drošību gan minēto stāvlaukumu un jūras apmeklētājiem, viņu autotransportam, gan arī netiks bojāti pašvaldības uzstādītie labiekārtojuma elementi.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Videonovērošanas kamera Kalna ielas autostāvlaukumā

 

Videonovērošanas kamera Jūras ielas autostāvlaukumā

Muzeji apmainās ar foto izstādēm

05.06.2018.

 

    Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēgere un foto izstādes "Pie jūras dzīve mana" bilžu izgatavotājs - foto mākslinieks Aigars Hibneris 1. jūnijā apmeklēja Palangas Kūrorta muzeju, lai Palangas muzejam nodotu Pāvilostas novadpētniecības muzeja projekta ietvaros organizētā fotokonkursa  "Pie jūras dzīve mana" 35 fotoattēlus, kas līdz šim tika izstādīti un apskatāmi Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

    Viena no projekta aktivitātēm bija foto izstādes organizēšana abos muzejos un foto izstāžu apmaiņu starp muzejiem. Līdz 13. jūlijam Palangas Kūrorta muzejā ir apskatāma Pāvilostas novadpētniecības muzeja foto izstāde "Pie jūras dzīve mana", savukārt Palangas Kūrorta muzeja izstāde "Palanga. Jūras iedvesmota vēsture" ir apskatāma Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

Pāvilostas muzejā atklāj jaunu pastāvīgo ekspozīciju

21.05.2018.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju projekta Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. gadam projekta „Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history”” (projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI-173), ietvaros 17. maijā Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāja jaunu paliekošu ekspozīciju "PĀVILOSTAS ZELTA SMILŠU GRAUDI".

       Iesākumā svinīgus vārdus sacīja muzeja vadītāja Irina Kurčanova, bet apsveikumu daļu uzsāka Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Sveicēju vidū bija arī pārstāvji no Pāvilostas vidusskolas, Pāvilostas bibliotēkas, Pāvilostas novada TIC, Pāvilostas novada pašvaldības un LAT/LIT projekta partneri - Palangas kūrorta muzeja darbinieces Virgīnija Paluckiene un Lina Sebeckiene.

       Pasākuma kulminācijas brīdis bija muzeja vadītājas un domes priekšsēdētāja svinīga sarkanās lentītes pārgriešana, verot zāles durvis uz jauno, pastāvīgo ekspozīciju "Pāvilostas zelta smilšu graudi".

        Muzeja vadītāja Irina Kurčanova klātesošajiem nedaudz pastāstīja par pašu projektu un projektā jau veiktajām aktivitātēm, norādot, ka Pāvilostu tāpat kā Latviju veidojuši cilvēku domas un darbi, viņu ikdienas ieguldījums Pāvilostas un visas Latvijas labklājībā atspoguļojas nu jau mūsdienīgā interaktīvā ekspozīcijā. Pāvilostas novadpētniecības muzejs ar ekspozīcijas “Pāvilostas zelta smilšu graudi” izveidi muzeja apmeklētājiem vēlas sniegt informāciju par Pāvilostas attīstību simt gadu periodā, vizuāli un dokumentāli attēlojot kā pilsēta izveidojusies, atguvusies pēc I Pasaules kara postījumiem, piedzīvojusi strauju izaugsmi padomju laikā un ekonomisko kritumu Atmodas periodā, bet mūsdienās no īstena zvejniekciema pilsēta pārtapusi par populāru un pieprasītu Latvijas un ārvalstu tūrisma galamērķi. Ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu graudi” ir veidota interaktīva un ilgtspējīga ekspozīcija, iespēja muzeja apmeklētajiem apskatīt un iepazīt muzeja vērtīgo krājumu, kā arī uzturēt dzīvu dzintaru smelšanas prasmes mūsdienu sabiedrībā.

       Savukārt Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere sanākušajiem atklāja projektā "Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmota vēsture" tālākās plānotās aktivitātes, kā arī pateicās gan Palangas, gan Pāvilostas muzejam par veiksmīgo sadarbību līdz šim.

        Pasākuma ietvaros tika sveikti arī konkursa "Piekrastes sadzīvi iedvesmojošās liecības" priekšmetu iesniedzēji.

       Turpinājumā ikvienam bija iespēja apskatīt digitālajā ekspozīcijā iekļautās fotogrāfijas un informāciju par Pāvilostu laika posmā no 1918. - 2018. gadam, kā arī nosūtīt kādam elektronisku pastkarti, salikt puzli un muzeja otrā stāva izstāžu zālē apskatīt foto izstādi "Pie jūras dzīve mana" un nobalsot par sev tīkamāko fotogrāfiju.

     Sākot ar 18. maiju ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu graudi” ir aplūkojama ikvienam Pāvilostas novadpētniecības muzeja apmeklētājam.

 

    Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: Raivis Razgals "Giraffe Visual"

un M. Kurčanova

 

 


12.04.2018.                    

Atklāj jauno muzeja izstādi

“Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”

 

    Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju īsteno Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. gadam projektu „Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history””, projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI-173.

    Projekta ietvaros notikušas vairākas aktivitātes. Viena no aktivitātēm bija Pāvilostas novadpētniecības muzeja izsludinātais priekšmetu konkurss “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošās liecības”, kura mērķis bija veicināt kultūrvēsturisko attīstību Pāvilostas novadā un objektu kultūras mantojuma ilgtspēju. Priekšmetu konkursam atsaucās 10 vietējie iedzīvotāji, kuri Pāvilostas novadpētniecības muzejam patstāvīgā lietošanā nodeva 26  priekšmetus, 32 fotogrāfijas un dzintarus. Vērtīgākie no tiem tika uzņemti muzeja krājumā, kā arī liela daļa dāvināto priekšmetu tika eksponēti muzeja veidotajā izstādē "Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”, kura iekārtota vienā no Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkām - Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēkā.

    Pāvilostas vidusskolas 7.-9. klašu skolēniem, skolotājiem un citiem interesentiem pulcējoties Pāvilostas novadpētniecības muzeja pagalmā, 11. aprīlī svinīgi tika atklāta izstāde ar jauniem jūras un zvejniecības tēmu saistītiem priekšmetiem “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības”. Pasākumu atklāja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, sanākušajiem pastāstot par muzeja īstenoto Interreg Latvijas-Lietuvas programmas projektu “Palanga. Pāvilosta: Maritime inspired history” jeb “Palanga. Pāvilosta. Jūras iedvesmota vēsture”, par jau paveikto un plānotajām aktivitātēm tuvākā nākotnē.

     Lai skolēniem izsmeļošāk un interesantākā veidā pastāstītu par zvejnieku sūro arodu, zvejas priekšmetiem, Baltijas jūrā sastopamajām zivju sugām un jūru, Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar pasākumu organizēšanas uzņēmumu “Ūdensputni” projekta ietvaros iesaistīja skolas jauniešus muzeja izstādē “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošas liecības” eksponēto zvejas priekšmetu aplūkošanā un izzināšanā, jautājumu un atbilžu viktorīnā, mezglu siešanas meistarklasē un veiklības stafetēs. Skolēni tika sadalīti trīs komandās, katrai komandai veicot noteiktus uzdevumus un krājot punktus. Noslēgumā par labi veikto darbu skolēni tika cienāti ar gardām pankūkām un siltu tēju.

     Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja katram skolēnam pasniedza īpašus diplomus, kas apliecina skolēnu gūtās zināšanas un jauniegūtās prasmes saistībā ar zvejniecību. Savukārt komanda, kas ieguva pirmo vietu, saņēma īpašas muzeja sarūpētas veicināšanas balvas, bet visi dalībnieki vasaras sākumā tika uzaicināti izbaudīt saliedētas komandas garu un adrenalīnu pasākumu organizēšanas uzņēmuma “Ūdensputni” organizētajā piedzīvojuma pasākumā “Nakts trase”. Pasākuma izskaņā skolēni pateicās pasākuma organizatoriem un atzina par interesantu un aizraujošu šāda veida mācību stundu, kā arī izteica vēlmi, lai šādi pasākumi notiktu biežāk.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

28.03.2018.

NOSLĒGUŠIES PROJEKTĀ IZSLUDINĀTIE KONKURSI

 

   Ir noslēgušies divi izsludinātie konkursi, kurus rīkoja Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju projekta Eiropas Savienības Interreg V-A Latvija - Lietuva programmas 2014. - 2020. gadam projekta „Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history””, projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI-173 ietvaros.

   Viens no izsludinātajiem konkursiem bija foto konkurss “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”.

     Konkursa mērķis bija veicināt kultūrvēstures popularizēšanu un tūrisma attīstību Pāvilostas novadā un kultūras mantojuma ilgtspēju, noorganizējot foto izstādi “Pie jūras dzīve mana”. Fotoattēliem bija  jāraksturo tēmas saistībā ar Pāvilostas novadu: jūras tēma, tai skaitā zvejniecība, vietējo iedzīvotāju sadzīve.

   Fotokonkursā piedalījās 22 dalībnieki, iesūtot 97 fotogrāfijas. Žūrija izvērtēja iesniegtos darbus un izvirzīja 35 fotogrāfijas, kas tiks izgatavotas uz alumīnija kompozītmateriāla DIBON un izstādītas gan Pāvilostas novadpētniecības muzejā, gan Palangas kūrorta muzejā. Minētās fotogrāfijas tiks ievietotas arī pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv, kur iedzīvotājiem būs iespēja nobalstot par Pāvilostas jūras piekrasti raksturojošāko fotogrāfiju. Uzvaru guvušās fotogrāfijas autors saņems veicināšanas balvu.

   Otrs izsludinātais konkurss bija priekšmetu konkurss “PIEKRASTES SADZĪVI IEDVESMOJOŠĀS LIECĪBAS” Pāvilostas novadpētniecības muzeja izstādes “Jaunieguvumi. Piekrastes sadzīves liecības” organizēšanai.

     Aktivitātes mērķis: veicināt kultūrvēsturisko attīstību Pāvilostas novadā un objektu kultūras mantojuma ilgtspēju.

    Tika uzrunāti vietējie iedzīvotāji iesniegt muzejam vēsturiskus priekšmetus izstādes organizēšanai, bet vērtīgākos iesniegtos eksponātus nodot muzejam patstāvīgā lietošanā. Pāvilostas novadpētniecības muzejs saņēma dāvinājumus no  10 personām, tai skaitā 26  priekšmetus, 32 fotogrāfijas un dzintarus. Minētie priekšmeti tiks eksponēti muzeja rīkotajā izstādē un vērtīgākie no tiem tiks uzņemti muzeja krājumā.

     Paldies visiem dalībniekiem, kas bija atsaucīgi un iesniedza savas fotogrāfijas un priekšmetus ar Pāvilostas novadpētniecības muzejam!

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

22.03.2018.
 
Projekta ietvaros notiek apmācības

    Eiropas savienības Latvijas-Lietuvas programmas pārrobežu projekta “Pavilosta. Maritime inspired history.” ietvaros Palangā 7. un 8. martā notika kārtējā projektā iesaistīto pušu tikšanās.

   Palangas Kūrorta muzejā 7. martā notika apmācības  "Komerciāla mantojuma izmantošana", projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros, ko īsteno Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Apmācības vadīja lektori no Lietuvas: dr. Eduardas Spirojevas, Laurencija Budryte-Ausiejiene un dr. Donatas Jonikas.

     Dr. Eduardas Spiriajevas iepazīstināja ar kultūras tūrisma jēdzienu dažādās nozīmēs un galvenajām kultūras tūrisma tendencēm. Pasniedzējs sniedza dažādu kultūras tūrisma maršrutu piemērus, paskaidroja, kā kultūras tūrisms ietekmē teritoriju un reģionu.

    Lektore Laurencija Budryte-Ausiejiene pastāstīja par tradicionālo kultūras mantojumu, mantojuma nozarēm un tā interpretāciju. Lektore atbildēja uz jautājumiem par ilgtspējīga un komerciāla mantojuma izmantošanu: kā palielināt auditoriju, kā saglabāt esošos patērētājus un kā izveidot klientu ieinteresējošas ziņas. Dalībnieki veica interesantus praktiskus uzdevumus, kurā ikviens varēja izjust, cik atšķirīgi dalībnieki dzird, lasa un redz to pašu informāciju.

    Dr. Donatas Jonikas stāstīja, cik svarīgi ir tūrisma tēla veidošana, kā domāt ārpus esošajiem standartiem ar dažādiem piemēriem, kā ar reklāmas vēstījumu uzmundrināt klientam izmantot virtuālo pasauli un meklēt partnerus. Pasniedzējs uzsvēra, ka viss sākas ar efektīvu pozicionēšanu, tādēļ ir svarīgi noteikt muzeja mērķa segmentu un atbildēt uz jautājumu: kāpēc ir vērts ierasties šajā muzejā? Lektors arī pastāstīja, kā vienā lapā izveidot mārketinga plānu un kāpēc tas ir tik vērtīgi. Notika arī praktisks uzdevums, kurā tika apspriests īpašais Palanga Kūrorta muzeja un Pāvilostas novadpētniecības muzeja apmeklētāja profils, atbildot uz motivācijas jautājumiem un ieskicējot muzeju apmeklētājus.

     8. martā notika izbraukuma pieredzes apmaiņas brauciens, kas ļāva pirmajā dienā iegūtās teorētiskās zināšanas ieraudzīt jau esošajos Palangas apkaimes muzejos - Žemaitiešu mākslas muzejā, Žemaites piemiņas muzejā un aukstā kara muzejā. Žemaišu mākslas muzeja gide pastāstīja par vēsturisko ēku un tās īpašnieku Oginsku vēsturi. Muzejā bija aplūkojama arī Žemaitijas tautas mākslas izstāde – kokgriezumu un metāla ekspozīcija, dažādas mākslas izstādes u. c. Turpinājumā dalībnieki apmeklēja Žemaites piemiņas muzeju -  lietuviešu literārā klasiķa Julia Beņuševičūtes-Žīmantienes (1845.-1921.), dzimtas mājas.

     Apmācību otrā diena noslēdzās ar aukstā kara muzeja apmeklējumu, kas ir vienīgā šāda veida ekspozīcija Eiropā, kas atrodas vienā no bijušās Padomju Savienības pazemes ballistisko raķešu palaišanas kompleksiem. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar muzeja vēsturisko ekspozīciju, kurā aprakstīta piecdesmit gadu aukstā kara vēsture, kas ir viens no slavenākajiem un bīstamākajiem militārajiem konfliktiem vēsturē.

     Apmācību izskaņā dalībnieki veica muzeju lietu analīzi, apspriežot visu apmeklēto muzeju līdzības un atšķirības, kā arī diskutējot par to, kādus piemērus un labās lietas vajadzētu aizgūt no šiem muzejiem, un no kādām lietām vajadzētu izvairīties.

 

Marita Kurčanova,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

23.02.2018.

      Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ” ; Projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173 Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta vadošais  partneris: Palangas kurortoloģijas muzejs, Birutes aleja 34A, Palanga, Lietuva. Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam.

    Lai veiksmīgi projektu turpinātu realizēt, ir veiktas vairākas tirgus izpētes- cenu aptaujas: par videonovērošanas kameras piegādi un signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas piegādi Pāvilostas novadpētniecības muzejam. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums SIA “Zibenszeļļi”, videonovērošanas kameras piegāde par 909,43 EUR, savukārt signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas piegāde par 1488.66 EUR. Divas tirgus izpētes tika veiktas, lai veiksmīgi izsludinātu divus konkursus: par muzejam nozīmīgu priekšmetu piedāvājumu Pāvilostas novadpētniecības muzejam, no kuriem tiks veidota izstāde “Jaunieguvumi. Piekrastes sadzīves liecības”. Minētos darbus veiks SIA “Ūdensputni” ar piedāvājumu 3300.00 EUR.  Otra tirgus izpēte tika veikta par foto izstādes “Pie jūras dzīve mana” organizēšanu, tai skaitā foto konkursa izsludināšanu un fotogrāfiju iestādes vajadzībām, izgatavošanu. Minētos darbus tirgus izpētes rezultātā veiks saimnieciskās darbības veicējs Aigars Hibneris, par summu 4000.00 EUR. Izstādi paredzēt Pāvilostas novadpētniecības muzejā atklāt uz Pāvilostas pilsētas svētkiem 18. maijā. Tālāk izstāde ceļos pie projekta sadarbības partnera Palangas kūrorta muzeja. Vēl tika izsludināts iepirkums par suvenīru izgatavošanu projekta reklāmas vajadzībām ar nepieciešamību izgatavot krekliņus, pludmales somas un USB ar projekta logo. Šajā tirgus izpētē uzvarēja A/S “Reklāmas un Zīmogu Fabrika”, kas arī veica minētos darbus par summu 700,13 EUR. Muzeja ēkā ir veikts telpas remonts pēc mākslinieka Kristiana Brektes mākslinieciskās koncepcijas skicēm. Plānots veikt iepirkumu par šīs telpas un   lielgabarīta muzeja ekspozīcijas, jeb Tīklu mājas iekārtošanu, kas ietver sevī mēbeles, noformējumu un citus interjera elementus. Tāpat tiks veikta tirgus izpēte par abu minēto telpu izgaismošanu atbilstoši muzeja prasībām un logu aptumšošanas materiāla iegādi. Joprojām aktīvi turpinās pie materiālu apkopošanas un digitālās ekspozīcijas izveides, kuru veic pilnsabiedrība Freš Grupa. Muzeja darbiniekiem un projektā iesaistītām personām 7. un 8. martā plānotas apmācības Palangas kūrorta muzejā. Lai iekārtotu un aprīkotu jaunas un modernas muzeja ekspozīcijas it jāveic ļoti liels sagatavošanas darbs, kas pašreiz norit projekta ietvaros.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

20.12.2017.

      Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ” ; Projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173  18. Decembrī Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji apmeklēja Palangas kūrorta muzeju saistībā ar projekta realizācijas jautājumiem. Diskusijās piedalījās Palangas kūrorta muzeja darba un grupa un projekta vadītāja Agne Prusaitiene no Viļņas. Sanāksmē tika risināti aktuālie projekta realizācijas jautājumi, jo pirmais projekta realizācijas periods ir noslēdzies. Projekta ir komplicēts, jo tajā ir daudz aktivitāšu, kuras jārealizē saskaņoti abām projektā iesaistītajām pusēm. Savstarpēji diskutējot, tika panākta vienošanās par tuvākajām projektā plānotajām aktivitātēm un to saskaņotu realizāciju, kā arī “iezīmēti” datumi kopīgām aktivitātēm.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

   

darba grupu diskusijas Palangā

15.12.2017.

     Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projektu “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb “Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore”, projekta akronīms “Safety First, projekta numurs: LLI-92  Šī gada 14. decembrī Pāvilostas novada pašvaldības pārstāvji: policists Jurģis Kudums un  LR valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes Pāvilostas nodaļas robežsargi: nodaļas priekšnieks Dainis Klaks un robežsargs Intars Reingolds, kā arī projekta koordinatore Vizma Ģēģere piedalījās apmācību seminārā “Coordination development and capacity of rescuers along Baltic seashore” apmācību seminārā, kas tika organizēts minētā projekta ietvaros. Semināra programmā bija teorētiskas apmācības par glābšanas un drošībās jautājumiem uz ūdens, kā arī iepazīšanās ar  vēsturisko aprīkojumu un glābšanas vēsturi Baltijas jūrā un pasaulē, apmeklējot Klaipēdas Jūras muzeju, kas atrodas Kuršu jomā. Pāvilostas novada pašvaldība, projekta ietvaros, aktīvi piedalās  plānotajās apmācībās par glābšanas jautājumiem Baltijas jūras piekrastē, kā arī  projekta ietvaros plānots arī ierīkot divas drošības kameras Kalna ielas un Jūras ielas stāvlaukumos pie jūras Pāvilostas pilsētā.

Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši no 03.04.2017. līdz 02.02.2019.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

apmācības Klaipēdā

došanās uz uz Kuršu kāpu, kur Jūras muzejā notika prakstiskās apmācības

     07.12.2017.

      Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ” ; Projekta akronīms: PPMIH; Projekta Nr.  LLI-173 Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta vadošais  partneris: Palangas kurortoloģijas muzejs, Birutes aleja 34A, Palanga, Lietuva. Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 542 488.14, kas ir ERAF atbalsts, Pāvilostas novada pašvaldības daļa sastāda 148 321.25 EUR Pāvilostas novadpētniecības muzejs projekta ietvaros jau ir izstrādājis saturisko un māksliniecisko koncepciju divām muzejs ekspozīcijām: “Jūriņ prasa smalku tīklu” un “Pāvilostas zelta smilšu graudi”. Ir veikts iepirkums par interaktīvās ekspozīcijas izstrādi, kurā uzvarēja un darbus veic Pilnsabiedrība “Freš Grupa”, kā arī ir iegādāts gaisa sausinātājs. Tīklu mājā ir uzstādīts apkures (granulu) katls. Ekspozīciju “Jūriņ prasa smalku tīklu” plānots izvietot jaunuzceltajā Tīklu mājā, kura tika būvēta EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0204-000001 ietvaros. Ekspozīciju plāno atvērt uz Zvejnieksvētkiem 2018. gada 14. jūlijā. Otru ekspozīciju “Pāvilostas zelta smilšu graudi” plānots izvietot vienā  no muzeja ēkas pirmā stāva telpām. Pašreiz notiek telpas remonts pēc mākslinieka Kristiana Brektes mākslinieciskās koncepcijas skicēm. Minēto ekspozīciju plānots atvērt uz Pāvilostas pilsētas svētkiem 2018. gada 19. maijā. Nākoša gada sākumā, projekta ietvaros, tiks izsludināti divi konkursi: fotokonkurss “Pie jūras dzīve mana” un konkurss “Vērtīgākais priekšmets Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, kuros dalību varēs ņemt ikviens novada iedzīvotājs.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

tiek uzstādīts apkures- granulu katls muzeja Tīklu mājā

notiek ekspozīcijas "Pāvilostas zelta smilšu graudi" ekspozīcijas telpas remonts pēc mākslinieka Kristiana Brektes izstrādātās mākslinieciskās koncepcijas skicēm

 

13.10.2017.

    11. oktobrī Palangā, Palangas kūrorta muzejā notika kārtējā Pāvilostas novadpētniecības muzeja, Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeja darbinieku tikšanās projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros.

   Tikšanās mērķis bija Pāvilostas novadpētniecības muzeja projektā plānotās ekspozīcijas saturiskās koncepcijas caurlūkošana un saskaņošana ar Lietuvas partneriem projekta ietvaros.

   Tāpat tikšanās laikā tika norunātas turpmākās veicamās darbības projekta ietvaros, kā to nosaka grafiks.  Abas Latvijas- Lietuvas Programmas pārrobežu projektā iesaistītās puses vienojās par kopēju suvenīru izveides nosacījumiem, par darbu pie ekspozīciju mākslinieciskās koncepcijas, kā arī saskaņoja datumus un laikus, kad paredzētas abu muzeju ekspozīciju atklāšanas un citus organizatoriskos jautājumus.

 

22.06.2017.

     21. jūnijā Pāvilostā, Pāvilostas novadpētniecības muzejā notika kārtējā Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeju darbinieku un projektu koordinatoru tikšanās projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros.

  Projektu koordinatore Vizma Ģēģere iepazīstināja lietuviešu partnerus ar Pāvilostas novada pašvaldību, Pāvilostas novadpētniecības muzeju un topošo ēku pie muzeja, kurā tiks realzēta projekta ietvaros plānotā ekspozīcijas izveide. Notika arī darba grupu sapulce, kurā tika precizēts projekta darba grafiks, nepieciešamie grozījumu un precizējumi projekta plānotajās aktivitātēs, noteikti konkrēti datumi divu dienu apmācībām Palangā, tika izskatīti projekta publicitātes jautājumi un citi organizatoriskie jautājumi.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

29.05.2017.

    24. maijā Palangā Palangas kūrorta muzejā notika kārtējā Pāvilostas novada pašvaldības un Palangas kūrorta muzeju darbinieku un projektu koordinatoru tikšanās projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history” jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” (projekta akronīms: PPMIH, projekta Nr.  LLI-173) ietvaros.

    Pāvilostas novada pašvaldību pārstāvēja pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un muzeja krājuma glabātāja Larisa Ķipste. Savukārt no Palangas pašvaldības puses savas intereses pārstāvēja Palangas kūrorta muzeja vadītājs Jūratis Viktoras Liachovičas, projekta vadītājs Mindaugas Samoškas un citi Palangas muzeja darbinieki. Tikšanos pārraudzīja un par projekta realizācijas jautājumiem  konsultēja Latvijas - Lietuvas programmas nodaļas vecākais eksperts, kas arī ir projekta kurators no Latvijas- Lietuvas Pārrobežu programmas puses, Nikolajs Fedejevs.

    Šajā tikšanās reizē abas puses saskaņoja projekta realizēšanas laika grafiku, savstarpēji vienojoties par veicamajām aktivitātēm, un nepieciešamās dokumentācijas izstrādi.

    Tā kā Palangas kūrorta muzejam jau bija izstrādāta tehniskā dokumentācija sava projekta daļas īstenošanai, tad uz doto brīdi Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir jāveic mākslinieciskās un tehniskās koncepcijas izstrāde projekta realizēšanai Pāvilostā. Pāvilostas novadpētniecības muzejs mākslinieciskās koncepcijas izstrādei ir piesaistījis mākslinieku Kristianu Brekti, ar kuru muzejam ir bijusi veiksmīga sadarbība, realizējot projektu “Padomju laiki Pāvilostā”.

    Nākamā tikšanās reize plānota jūnija sākumā Palangā, bet jūnija beigās Pāvilostā.

 

Marita Kurčanova,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

19.05.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture ”

Projekta akronīms: PPMIH

Projekta Nr.  LLI-173

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. līdz 31.05.2018.

Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta vadošais  partneris: Palangas kurorta muzejs, Birutes aleja 34A, Palanga, Lietuva.

Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 542 488.14, kas ir ERAF atbalsts, Pāvilostas novada pašvaldības daļa projektā sastāda 148 321.25 EUR, no kā 85% ir ERAF atbalsts, 5% valsts budžeta līdzfinansējums un 10% pašvaldības līdzfinansējums.


Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu 


Tēmturis: #LATLIT

Projekta ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir plānotas kopīgas aktivitātes ar Palangas kūrorta muzeju un Pāvilostas novadpētniecības muzejam plānots apmēbelēt un interaktīvi aprīkot Pāvilostas novadpētniecības muzeja topošo Tīklu māju, kura tiek būvēta EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0204-000001 ietvaros. 
 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

21.04.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva atbalstītu projektu “Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē” , jeb “Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore”, “Safety First.

Projekta mērķis:  paaugstināt Latvijas un Lietuvas glābēju kapacitāti, kā arī informēt iedzīvotājus un tūristus par drošu atpūtu pludmalē. Projekta laikā tiks veiktas vērienīgas apmācības un semināri glābējiem, kā arī modernizēts glābēju aprīkojums. Projekta izmaksas sastāda EUR 500 936,31, kas ir ERAF atbalsts

Projekta īstenošanas laiks: 22 mēneši no 03.04.2017. līdz 02.02.2019.

Projekta numurs: LLI-92
Programma: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam
Projekta partneri: Galvenais partneris: Ventspils p/i "Ventspils Digitālais centrs", projekta partneri: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Klaipēdas ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neringas pašvaldība, Liepājas p/i "Pašvaldības policija", Pāvilostas novada pašvaldība.


Informācijai: www.latlit.eu, www.europa.eu 
Tēmturis: #LATLIT

Pāvilostas novada pašvaldība piedalīsies projekta ietvaros plānotajās apmācībās un Pāvilostas pludmalē tiks ierīkotas divas drošības kameras. Pāvilostas novada pašvaldības saņemtais finansējums sastāda EUR 4731.00, līdzfinansējums EUR 709.65


Projekta koordinatore; Vizma Ģēģere

03.04.2017.

31. martā Pāvilostas novada pašvaldības delegācija, kuras sastāvā bija domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere un Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, viesojās Palangas kūrorta muzejā.

    Viesošanās mērķis bija sadarbības līguma parakstīšana, kas paredz daudzveidīgu sadarbību abu kopējo interešu jomās – stiprināt sadraudzību, īstenot kopīgus pētniecības darbus, kopā piedalīties dažādos Eiropas projektos, savstarpēji mainīties ar izstādēm un darba pieredzi, veicinātu nozares izaugsmi šajā reģionā.

     Par šāda sadarbības līguma nepieciešamību abi muzeji vienojās jau pērnā gada oktobrī, kad Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja un pašvaldības projektu koordinatore pirmo reizi viesojās Palangā un tikās ar  Palangas kūrorta muzeja vadītāju Jūrati klātienē, lai apspriestu kopīgi iesniegtā Eiropas savienības Latvijas- Lietuvas Programmas pārrobežu projekta “Pavilosta. Maritime inspired history.” virzības gaitu un īstenojamiem mērķiem.

     Palangas kūrorta muzejā ar savu klātieni pagodināt svinīgo sadarbības līguma parakstīšanu bija uzaicināti arī Palangas domes priekšsēdētāja vietnieks Rimantas Antanas Mikalkėnas, Palangas Kultūras departamenta vadītājs Robertas Trautmanas un Palangas administrācijas direktore Violeta Staskoniene.

     Pēc svinīgās procesijas, Palangas kūrorta muzeja vadītājs piedāvāja viesiem nelielu ekskursiju pa muzeja telpām un aplūkot šobrīd muzejā esošās ekspozīcijas un izstādes. Viena no izstādēm, kas šobrīd aplūkojama Palangas kūrorta muzejā, ir Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izstāde “Dod, jūriņa, sudrabiņa!”, kur turpat 20 fotogrāfijās atainoti Pāvilostas zvejnieki un zveja Baltijas jūrā. izstāde Palangas kūrorta muzejā būs aplūkojama līdz maija beigām.

      Tikšanās reizē Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons uzsvēra faktu, ka ne vienmēr mēs apzināmies muzeju - kā Palangas, tā arī Pāvilostas un daudzu citu muzeju - svarīgo nozīmi sabiedrībā, jo bez pagātnes nav nākotnes, bet pagātnes un daudzu vēsturisko faktu šūpulis un glabātājs ir muzejs. Priekšsēdētājs pateicās Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītājai Irinai Kurčanovai un Palangas kūrorta muzeja vadītājam Jūratim Viktoram Liachovičam par veiksmīgi uzsākto sadarbību, īstenojot Eiropas savienības Latvijas- Lietuvas Programmas pārrobežu projektu, tādējādi attīstot muzeju darbību un aizvien piedāvājot saviem apmeklētājiem jaunas iespējas izzināt vēstures faktus.

     Pasākuma izskaņā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs uzaicināja Palangas delegāciju apmeklēt un iepazīt Pāvilostas novadu un Pāvilostas novadpētniecības muzeju.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

14.02.2017.

  

      Pāvilostas novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību ir iesniedzis projekta pieteikumu un saņēmis apstiprinājumu ar nosacījumiem  Latvijas- Lietuvas Programmu pārrobežu programmas projektam  “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, projekta Nr.  LLI-173” Projektu plānots realizēt no 01.01.2017. līdz 31.05.2018. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 542 488.14, no tā Pāvilostas novada pašvaldībai EUR 148 321.25

  Projekta ietvaros plānota sadarbība ar Palangas kurorta muzeju, kas atrodas Palangā, Birutes aleja 34A. Projekta ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejs plānojis apmēbelēt un interaktīvi aprīkot Pāvilostas novadpētniecības muzeja topošo Tīklu māju, kuru savukārt plānots uzbūvēt EJZF atbalstītā projekta “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0204-000001 ietvaros.  Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina  Kurčanova un projektu koordinatore Vizma Ģēģere 10. februārī apmeklēja Palangas kurorta muzeju, lai vienotos par turpmāko sadarbību projekta sakarā, kā arī aizveda pirmo Pāvilostas muzeja sagatavoto fotogrāfiju izstādi “Dod, jūriņa, sudrabiņu”, kas ir pirmais ieguldījuma muzeju savstarpējā sadarbībā. Izstādi Palangas kurorta muzejā paredzēts eksponēt no 18.02.2017. līdz 20.05.2017. Projekta ietvaros plānota arī Palangas kurorta muzeja piedāvāta izstāde, kas būs apskatāma Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Savukārt šī gada 31. martā Palangas pilsētas svētku ietvaros paredzēts svinīgi noslēgt sadarbības līgumu starp Palangas kurorta un Pāvilostas novadpētniecības muzejiem, kas sekmētu abu muzeju sadarbību nākotnē.

 

Projektu  koordinatore Vizma  Ģēģere