Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

tirgus izpēte 2017


 

 

 

Tirgus izpēte Nr. TI-2018- 14/ESF

"Balvu fonda iegāde Veselības dienu organizēšanai Pāvilostā 2018. gadā"

Izsludināšanas datums 29.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 26.01.2018.

Nolikums

Līgums


Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 13/LAT-LIT

"Foto Izstādes "Pie jūras dzīve mana" organizēšana Pāvilostas novadpētniecības muzejam"

Izsludināšanas datums 28.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 08.01.2018.

Nolikums


Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 12/LAT-LIT

"Izstādes "Jaunieguvumi. Piekrastes sadzīves liecības" organizēšana Pāvilostas novadpētniecības muzejā"

Izsludināšanas datums 28.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 08.01.2018.

Nolikums


Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 12/EJZF

"Bijušās pienotavas ēkas rekonstrukcija un pielāgošana senlietu krātuves vajadzībām"

Izsludināšanas datums 18.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 27.12.2017.

Tehniskā specifikācija un fiansu piedāvajuma forma

 


Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 12

"Sociālā pedagoga konsultācijas un problēmsituāciju risināšana Pāvilostā un Vērgalē"

Izsludināšanas datums 11.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 28.12.2017.

Nolikums

Finanšu piedāvājuma forma


Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 11/EJZF

"Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošanas būvprojekta izstrāde"

Izsludināšanas datums 11.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 20.12.2017.

Tehniskā specifikācija un finansu piedāvājuma forma

 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 10/LAT-LIT

"Signalizācijas un ugunsdzēsības sistēmas piegāde Pāvilostas novadpētniecības muzejam"

Izsludināšanas datums 11.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 20.12.2017.

Tehniskā specifikācija un finansu piedāvājums

Pānoto darbu tāme

 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 9/LAT-LIT

"Videonovērošanas kameras piegāde Pāvilostas novadpētniecības muzejam"

Izsludināšanas datums 11.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 20.12.2017.

Tehniskā specifikācija un finansu piedāvājums

Plānoto darbu tāme

 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 8/LAT-LIT

"Videonovērošanas kameru piegāde auto stāvlaukumiem Jūras un Kalna iela, Pāvilostā, Pāvilostas novadā"

Izsludināšanas datums 05.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 15.12.2017.

Tehniskā specifikācija

Piedāvajuma forma

Plānoto darbu Tāme

 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 7/EJZF

"Robežsargu skatu torņa atjaunošanas inženiertehniskā izpēte un būvprojekta izstrāde"

Izsludināšanas datums 05.12.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 14.12.2017.

 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 6

“GPS iekārtas uzstādīšana un noma Pāvilostas novada pašvaldības 10 transporta līdzekļiem”

Izsludināšanas datums 31.10.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 15.11.2017. plkst.10:00.

NOTEIKUMI

PIEDĀVAJUMS TIRGUS IZPĒTEI

Kontaktpersona: Alfrēds Magone, tālrunis 26405900, e-pasts: alfreds_magone@tvnet.lv

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 5/ESF

"Regulāras vispārējās veselību veicinošas vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem Vērgalē un Pāvilostā"

Izsludināšanas datums 18.09.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 26.09.2017.

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma


Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 4/LAT-LIT

"Gaisa sausinātāja piegāde Pāvilostas novadpētniecības muzejam"

Izsludināšanas datums 21.08.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 29.08.2017.

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma


 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 3/ESF

"Laivošanas pasākuma "Pāvilostas asaka" organizēšana 2017. gadā"

Izsludināšanas datums 14.08.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 21.08.2017.

Tehniskā specifikācija

Finansu piedāvājuma forma

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 2/LAT-LIT


 

"Mākslinieciskās koncepcijas izpēte Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijām "Jūriņs prasa smalku tīklu" un "Pāvilostas zelta smilšu graudi""

Izsludināšanas datums 22.05.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 01.06.2017.

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma


 

Tirgus izpēte Nr. TI-2017- 1/LAT-LIT

"Saturiskās koncepcijas izpēte Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijām "Jūriņs prasa smalku tīklu" un "Pāvilostas zelta smilšu graudi""

Izsludināšanas datums 22.05.2017.

Pieteikumu iesniegšanas datums 01.06.2017.

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma