Pirmdiena, 15.04.2024
Gastons, Aelita

Komunālo saimniecību iepirkumi 2016

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Šķeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem
ID.Nr.PNP 2016/23
Iepirkuma izsludināšanas datums 18.08.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 30.08.2016.
 
 

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.

Jaunas asenizācijas mucas iegāde Pāvilostas komunālajam uzņēmumam

ID.Nr.PNP 2016/20

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 05.08.2016.

 

Nolikums