Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

2018. gads

 
 

Sarunu procedūra

“Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm”

ID Nr. PNP 2018/26

Publicēšana: 20.12.2018.

Iesniegšana 03.01.2019.

NOLIKUMS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

LĒMUMS

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni

ID Nr.PNP 2018/27

Publicēšana: 19.12.2018.

Iesniegšana 07.01.2019.

NOLIKUMS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

LĒMUMS

LĪGUMS SIA "Empower"

 


Atklāts konkurss

“Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”

ID Nr. PNP 2018/22ERAF

Publicēts: 26.11.2018.

Grozījumi: 13.12.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.01.2019.

 

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta (03.01.2019.lēmums)

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/

Pretendentam ir jāveic būvobjekta apskate un piedāvājumam jāpievieno Pasūtītāja pārstāvja parakstīts apliecinājums (Nolikums D7 pielikums). Par objekta apskates laiku sazināties ar Pāvilosta novada pašvaldības projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri, tālr. 6348456

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni ”,

ID Nr.PNP 2018/25

Publicēšana: 03.12.2018.

Iesniegšana 17.12.2018.

NOLIKUMS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Iepirkums pārtraukts saskaņā ar 12.12.2018. lēmumu (protokols Nr.2)

 


Atklāts konkurss

“Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”

ID Nr. PNP 2018/22ERAF

Publicēts: 26.11.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 17.12.2018.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/

Pretendentam ir jāveic būvobjekta apskate un piedāvājumam jāpievieno Pasūtītāja pārstāvja parakstīts apliecinājums (Nolikums D7 pielikums). Objekta apskate tiek organizēta 2018.gada 4.decembrī plkst.12:00 – pulcēties pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, Dzintaru ielā 1, Pāvilostā.

 


Atklāts konkurss

"Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm"

ID Nr. PNP 2018/24

Publicēts: 21.11.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.12.2018.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā :

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Suplier

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Pāvilostas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” sagatavošana un iespiešana

Id. Nr. PNP 2018/23

Publicēšana: 08.11.2018

Iesniegšana 21.11.2018.

NOLIKUMS

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

LĒMUMS

LĪGUMS SIA "Kurzemes Vārds"

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Pāvilostas novadā"

ID Nr.PNP 2018/21

Publicēšana: 04.10.2018

Iesniegšana 15.10.2018.

 

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

LĒMUMS

Līgums SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"

Līgums kooperatīvā sabiedrība "Vērgale - 1"

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Pilsētas pulksteņa izgatavošana  un piegāde "

ID Nr.PNP 2018/20

Publicēšana: 01.10.2018

Iesniegšana 15.10.2018.

 

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Līgums (projekts)

 

Iepirkums pārtraukts (15.10.2018.lēmums)

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Robežsargu novērošanas torņa pārbūve par skatu torni"

ID Nr.PNP 2018/19

Publicēšana: 20.09.2018

Iesniegšana 03.10.2018.

 

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Iepirkums izbeigts bez rezultāta - nav iesniegti piedāvājumi

 


 

Atklāts konkurss

“Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”

ID Nr. PNP 2018/18ERAF

Publicēts: 11.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.10.2018.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā :

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/13278

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta (03.10.2018.)

 


Atklāts konkurss

“Šķeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem”

ID Nr. PNP 2018/17

Publicēts: 13.08.2018.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 06.09.2018.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS)

e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/12896

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

“Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

ID. Nr.PNP 2018/16

Publicēšana: 24.07.2018

Iesniegšana 06.08.2018.

 
 

Iepirkums pēc 9.panta

"Senlietu krātuves "Jūras māja" izveide Ziemupē"
ID. Nr. PNP 2018/15
Publicēts: 10.07.2018.
Iesniegšana: 23.07.2018.
 

Iepirkums pēc 9.panta
"Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā"
ID. Nr. PNP 2018/14
Publicēts: 18.06.2018.
Iesniegšana: 11.07.2018.

Iepirkums pēc 9.panta
"Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku ielas 1b  līdz Dzintaru ielai Pāvilostā"
ID. Nr. PNP 2018/13
Publicēts: 03.05.2018.
Iesniegšana: 16.05.2018.
 

Iepirkums pēc 9.panta
"Saimniecības preču piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm"
ID Nr. PNP 2018/12
Publicēts: 09.05.2018.
Jāiesniedz: 22.05.2018.
 
 

Iepirkums pēc 9.panta

“Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada pašvaldības iestādēs”

ID. Nr. PNP 2018/11
Publikācijas datums: 24.04.2018.
Iesniegšanas datums: 08.05.2018.
 

Iepirkums pēc 9.panta

“Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes apkārtnes labiekārtošana”

ID. Nr. PNP 2018/10

Publikācijas datums: 19.04.2018.

Iesniegšanas datums 02.05.2018

Nolikums

Dokumentācija

Precizējumi (25.04.2018.)

Lēmums

Līgums 

 

 


Iepirkums pēc PIL9.panta

“Zāles pļaušana Vērgales pagasta teritorijā, Pāvilostas novadā” ,

ID. Nr. PNP 2018/9

Pulikācijas datums: 29.03.2018.

Iesniegšanas datums: 12.04.2018.

Nolikums

Dokumentācija

Lēmums

Līgums SIA "NJ Pakalpojumi"

 


Iepirkums pēc PIL9.panta

"Pāvilostas novadpētniecības muzeja telpu interjera labiekārtojums",

ID. Nr. PNP/2018/8/LAT-LIT

Publicēts: 22.03.2018.

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 05.04.2018.

Nolikums

Lēmums

Līgums

 


 

Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana"

ID.Nr.2018/7

Publicēts: 20.03.2018.

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 03.04.2018.

Nolikums

Dokumentācija

Lēmums

Līgums

 


Iepirkums pēc PIL 9.panta

"Kancelejas preču iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām"
ID.Nr.2018/6
Publicēts: 14.03.2018
Piedāvājuma iesniegšanas datums: 27.03.2018

Iepirkums pēc PIL 9.panta
„Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām”
ID.Nr.2018/5
Publicēts: 27.02.2018
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 12.03.2018
 

Iepirkums- pēc PIL 9.pants

“Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas,Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi”

ID.Nr.PNP 2018/4

Publicēšanas datums: 22.02.2018

Piedāvājumu iesniegšanas datums 05.03.2018

Nolikums

Dokumentācija

Precizējums (27.02.2018.)

Lēmums

Līgums SIA "KCB"

 


 

Iepirkums- pēc PIL 9.pants
Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām
ID.NR.PNP 2018/3
Publicēšanas datums: 19.02.2018;
Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.03.2018
 

Iepirkums- pēc PIL 9.pants
“Kurināmo kokskaidu granulu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām”
ID.Nr.PNP 2018/2
Iepirkuma izsludināšanas datums 16.01.2018
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 29.01.2018.
 

Iepirkums- atklāts konkurss
Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām
ID.Nr.PNP 2018/1
Iepirkuma izsludināšanas datums 12.01.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 02.02.2018.
Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Ziņojums par iepirkuma procedūru