Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

Cenu izpēte 2020

Cenu aptauja

" Vingrošana bērniem veselības un stājas nostiprināšanai”

ID Nr. PNP CA-2020/12

Publicēts: 14.10.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 21.10.2020. plkst. 12:00

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

_________________________________________________________

Cenu aptauja

"  Regulāras vispārējas veselību veicinošas nodarbības novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē”

ID Nr. PNP CA-2020/11

Publicēts: 18.09.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 25.09.2020. plkst. 12:00

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

_________________________________________________________

Cenu aptauja

" Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem”

Cenu aptauja tiek sadalīta divās daļās, jeb lotēs:

Pirmā daļa: Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem Vērgales pagasta iedzīvotājiem;

Otrā daļa: Peldēšanas nodarbības pieaugušajiem Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem;

ID Nr. PNP CA-2020/10

Publicēts: 18.09.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 25.09.2020. plkst. 12:00

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

________________________________________________________

Cenu aptauja

" Peldēšanas apmācības bērniem”

ID Nr. PNP CA-2020/09

Publicēts: 07.09.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 15.09.2020. plkst. 12:00

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma forma

____________________________________________________________

Cenu aptauja

"Dzīvokļa remonts “Ploce 23”-9, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads”

ID Nr. PNP CA-2020/8

Publicēts: 18.09.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 28.09.2020. plkst. 12:00

 

NOTEIKUMI

DOKUMENTĀCIJA

 


Cenu aptauja

"Planšetdatoru iegāde Pāvilostas pamatskolas vajadzībām”

ID Nr. PNP CA-2020/7

Publicēts: 24.08.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 31.08.2020. plkst. 12:00

 

NOTEIKUMI

DOKUMENTĀCIJA

 


Cenu aptauja (atkārtota)

"Vērgales kultūras nama tualetes telpu remonts”

ID Nr. PNP CA-2020/6

Publicēts: 13.07.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 24.08.2020. plkst. 12:00

 

NOTEIKUMI

DOKUMENTĀCIJA

 


Cenu aptauja

"Esošās nobrauktuves atjaunošana “Ziemupes stāvvieta” Vērgales pagasts, Pāvilostas novads”

ID Nr. PNP CA-2020/5 LVAF

Publicēts: 23.07.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 10.08.2020. plkst. 11:00

 

NOTEIKUMI

DOKUMENTĀCIJA

 

 


Cenu aptauja

"Vērgales kultūras nama tualetes telpu remonts”

ID Nr. PNP CA-2020/4

Publicēts: 09.07.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 20.07.2020. plkst. 12:00

 

NOTEIKUMI

DOKUMENTĀCIJA

 


Cenu aptauja

"Kurināmo kokskaidu granulu iegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

ID Nr. PNP CA-2020/3

Publicēts: 02.06.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 09.06.2020. plkst. 17:00

 

DOKUMENTĀCIJA

 

Cenu aptauja

"Gājēju celiņa vienkāršota renovācija Tirgus ielā no veikala TOP līdz Šneidera laukumam, Pāvilostā

ID Nr. PNP CA-2020/2

Publicēts: 29.05.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 09.06.2020. plkst. 11:00

 
 
 

Cenu aptauja

“Juridiskie pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām.”

ID Nr. PNP CA-2020/1

Publicēts: 18.02.2020.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 03.03.2020. plkst. 11:00

 

NOTEIKUMI

1.pielikums - Pieteikums

2.pielikums -Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

3.pielikums - Apliecinājums

4.pielikums - Līguma projekts