Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

2019. gads

Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Pāvilostas novada pašvaldības autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2019./2020. gada ziemas periodam"

ID Nr. PNP 2019/15

Publicēts: 29.08.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.09.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā:

 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1834

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām"

ID Nr. PNP 2019/14

Publicēts: 18.07.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 07.08.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

 

 

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

" Lietota autobusa iegāde skolēnu pārvadāšanai Pāvilostas novada pašvaldībai"

ID Nr. PNP 2019/13

Publicēts: 19.06.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.07.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

 

 

 


Atklāts konkurss

" Škeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem "

ID Nr. PNP 2019/12

Publicēts: 14.06.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 03.07.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

 

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Saimniecības preču piegāde Pāvilostas novada pašvaldības  iestādēm "

ID Nr. PNP 2019/10

Publicēts: 30.05.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.06.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Pāvilostas novada Vērgales kultūras nama ventilācijas sistēmas  un telpu remontdarbi "

ID Nr. PNP 2019/11

Publicēts: 30.05.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.06.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Dzīvojamās mājas “Ploce 15”  jumta remonta projekta dokumentācijas izstrāde un būvdarbi"

ID Nr. PNP 2019/7

Publicēts: 04.04.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 16.04.2019.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

Pretendentam ir jāveic objekta apskate un piedāvājumam jāpievieno Pasūtītāja pārstāvja parakstīts apliecinājums (Nolikuma 4.pielikums). Objekta apskate tiek organizēta 2019.gada 10.aprīlī plkst. 11:00 – “Ploce 15” Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Senlietu krātuves "Jūras māja” Ziemupē apkārtnes labiekārtojums"

ID Nr. PNP 2019/6

Publicēts: 20.03.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 01.04.2019.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Pāvilostas novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

ID Nr. PNP 2019/5

Publicēts: 13.03.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 25.03.2019.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi ielu apgaismojuma izbūvei Meža ielā un Ostmalas ielā Pāvilostā”

ID Nr. PNP 2019/4

Publicēts: 06.03.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 18.03.2019.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/. 

Par objekta apskati var vienoties, iepriekš to saskaņojot ar Pāvilostas novada  pašvaldības izpilddirektoru Alfrēdu Magoni, tālr. 26405900.

 


Iepirkums saskaņā ar PIL 9.pantu

"Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

ID Nr. PNP 2019/3

Publicēts: 20.02.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 04.03.2019.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

 


Atklāts konkurss

"Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem”

ID Nr. PNP 2019/2 ERAF

Publicēts: 18.02.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 11.03.2019.

 

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

Pretendentam ir jāveic būvobjekta apskate un piedāvājumam jāpievieno Pasūtītāja pārstāvja parakstīts apliecinājums (Nolikums D7 pielikums). Objekta apskate tiek nodrošināta, iepriekš telefoniski vai e-pastā sazinoties ar projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri, tālr. 6348456, e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv

 


Atklāts konkurss

“Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām”

ID Nr. PNP 2019/1

Publicēts: 09.01.2019.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 28.01.2019.

Iepirkuma dokumentācija pieejama un piedāvājumi iesniedzami Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) e-konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier