Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

2017.gads

 

Iepirkums - atklāts konkurss
Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

ID.Nr.PNP 2017/21

Iepirkuma izsludināšanas datums 08.11.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 20.12.2017.

Nolikums

1 Specifikācija

labojumi specifikācijā  veikti 15.12.2017.

Lēmums

Līgums SIA "ELPA"

Vienošanās SIA "Sanitex"

______________________________
     pielikums1
     pielikums2
     pielikums3

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 

Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Pāvilostas novadā

Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/20
Iepirkuma izsludināšanas datums 28.09.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 09.10.2017.

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 

Granulu katla piegāde Pāvilostas novadpētniecības muzejam

Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/19/LAT-LIT
Iepirkuma izsludināšanas datums 28.09.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 09.10.2017.

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 

Interaktīvo risinājumu izstrāde un piegāde Pāvilostas novadpētniecības muzejam

Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/18/LAT-LIT
Iepirkuma izsludināšanas datums 14.07.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 25.07.2017.

Iepirkums - atklāts konkurss

Šķeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/17
Iepirkuma izsludināšanas datums 13.07.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 25.08.2017.

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 

Škeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem

Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/16
Iepirkuma izsludināšanas datums 26.06.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 07.07.2017.

Nolikums

Lēmums

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta (10.07.2017.)


 

 
Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 
Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/15
Iepirkuma izsludināšanas datums 14.06.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 27.06.2017.
 
 
 

 

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 
Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales
Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/14/EJZF
Iepirkuma izsludināšanas datums 16.05.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 29.05.2017.
 
Precizējumi  22.05.2107.
 
 
 
 
 

 

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā
Stadiona ielas pārbūve no Dzintaru ielas līdz Dzelzceļa ielai Pāvilostā
Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/13
Iepirkuma izsludināšanas datums 13.04.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 09.05.2017.
 

Tāmes precizētas 27.04.2017.

 

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā 
Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales
Iepirkuma identifikācijas numurs: PNP 2017/12/EJZF
Iepirkuma izsludināšanas datums 10.04.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 24.04.2017.
 

Atklāts konkurss
Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem
Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2017/11/ERAF
Iepirkuma izsludināšanas datums 10.04.2017.
Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 09.05.2017.
 
 
Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta (26.07.2017.)
 
 

Iepirkums PIL 9. panta kārtībā

Vērgales pamatskolas aktu zāles remonts

ID Nr. PNP 2017/10

Iepirkuma izsludināšanas datums 05.04.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 20.04.2017.

 

 
Iepirkums PIL 9. panta kārtībā

ATC ēkas pārbūve par veselības centru “Doktorāts”

ID Nr. PNP 2017/9

Iepirkuma izsludināšanas datums 05.04.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 20.04.2017.

Nolikums

Pielikumi

Līgums

 

Pielikumi 2 (11.04.2017.)

precizēta labiekārtošanas darbu tāme (11.04.2017.)

 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES (11.04.2017.)

Lēmums


 

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā

Vērgales pamatskolas aktu zāles remonts

ID Nr. PNP 2017/8

Iepirkuma izsludināšanas datums 27.02.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 14.03.2017.


 
 Atklāts konkurss
Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem
Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2017/7/ERAF

Iepirkuma izsludināšanas datums 21.02.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 28.03.2017.

Nolikums precizēts 21.03.2018. 8.3.1. b) apakšpunkts

Pielikumi

Jautājumi un atbildes 20.03.2017.

Ģeoloģija

Jautājumi un atbildes 21.03.2017.

LĒMUMS (24.03.2017.)

 

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta (24.03.2017.)

 

 

 

 

 


Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā

Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam

ID Nr. PNP 2017/6/EJZF

Iepirkuma izsludināšanas datums 15.02.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 27.02.2017.

Nolikums

Pielikumi

Lēmums

Līgums

 


Atklāts konkurss

“Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2017/5/ERAF

Iepirkuma izsludināšanas datums 15.02.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 21.03.2017.

Pielikumi

Nolikums

Jautājumi un atbildes (20.02.2017.)

Jautājumi un atbildes (27.02.2017.)

Jautājumi un atbildes (02.03.2017.)

Pielikums 02.03.2017.

Jautājumi un atbildes (06.03.2017.)

Jautājumi un atbildes (07.03.2017.)

Jautājumi un atbildes (15.03.2017.)

LĒMUMS

Līgums


Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā

Bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Pāvilostas novada pirmskolas izglītības iestādēs

ID Nr. PNP 2017/4

Iepirkuma izsludināšanas datums 13.02.2017.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 24.02.2017.

Nolikums

Pielikumi

Jautājumi un atbildes (21.02.2017.)

Lēmums

Līgums


Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā

Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada iestādēs

ID Nr. PNP 2017/3

Iepirkuma izsludināšanas datums 24.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 10.02.2017.

Nolikums

Pielikumi precizēti 02.02.2017. precizēts 1.3. pielikuma tāmes 2. un 6. punkts

Jautājumi un atbildes

Lēmums

Līgums IK "Vertikāle"

Līgums SIA "Taigers"

LĒMUMS


 

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā

Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

ID Nr. PNP 2017/2

Iepirkuma izsludināšanas datums 23.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 07.02.2017.

Nolikums

Lēmums

Līgums KCB

Līgums CTB

Līgums VAS LAU

 


Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā

Pāvilostas pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

ID Nr. PNP 2017/1

Iepirkuma izsludināšanas datums 05.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 17.01.2017.

Nolikums

Lēmums

Pielikums lēmumam

Līgums