Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

2016. gads

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā
Projektēšanas darbi Pāvilostas novada Vērgales pagasta daudzdzīvokļu mājas "Teikas" jaunbūves pārbūvei

ID.Nr.PNP 2016/30

Iepirkuma izsludināšanas datums 20.12.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 12.01.2017.

 

Nolikums


 
Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā
Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

ID.Nr.PNP 2016/29

Iepirkuma izsludināšanas datums 15.12.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 29.12.2016.

Nolikums     Precizēts 16.12.2016.

Tehniskā specifikācija

Lēmums


Iepirkums- atklāts konkurss
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Pāvilostas pilsētā (pilsētas jaunajā daļā) projekta "Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā" ietvaros
ID.Nr.PNP 2016/28
Iepirkuma izsludināšanas datums 13.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 20.01.2017.
 

GROZĪJUMI (13.01.2017.)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pārcelts uz 08.02.2017. atvēršana plkst.10.00

 
 
 

Iepirkums- atklāts konkurss
Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām
ID.Nr.PNP 2016/27
Iepirkuma izsludināšanas datums 14.12.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 17.01.2017.
 
 

 
Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Pāvilostas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” sagatavošana un iespiešana
ID.Nr.PNP 2016/26
Iepirkuma izsludināšanas datums 01.11.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 14.11.2016.
 
 

 
Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Vērgales kapu kapličas būvniecība
ID.Nr.PNP 2016/25
Iepirkuma izsludināšanas datums 03.10.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 14.10.2016.
 
 
 

 

Iepirkums - atklāts konkurss

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā” ietvaros III kārta
Identifikācijas Nr. PNP 2016/24
 
Iepirkuma izsludināšanas datums 23.09.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 24.10.2016.
 
 
Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, nolikums tiks precizēts un iepirkuma procedūra tiks izsludināta atkārtoti (06.10.2016.)

 


 
Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Šķeldas piegāde Pāvilostas novada komunālajiem uzņēmumiem
ID.Nr.PNP 2016/23
Iepirkuma izsludināšanas datums 18.08.2016.
Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 30.08.2016.
 

 

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Pāvilostas novadā
ID Nr. PNP 2016/22

Iepirkuma izsludināšanas datums 17.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 30.08.2016.

 Nolikums

Lēmums

Līgums SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"

Līgums K/S "Vērgale-1"


 

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Datortehnikas biroja tehnikas un izejmateriālu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm
ID Nr. PNP 2016/21

Iepirkuma izsludināšanas datums 04.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 16.08.2016.

Nolikums

Lēmums

Līgums


Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Jaunas asenizācijas mucas iegāde Pāvilostas komunālam uzņēmumam
ID Nr. PNP 2016/20

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 05.08.2016.

Nolikums

Lēmums

Līgums


 

Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.
Maizes un tās izstrādājumu  piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm
ID Nr. PNP 2016/19

Iepirkuma izsludināšanas datums 19.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 01.08.2016.

Nolikums

Pielikums Nr.4

Lēmums

Līgums

 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā.
Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Pāvilostas novada grants ceļu pārbūvei
ID. Nr. PNP 2016/18

Iepirkuma izsludināšanas datums 18.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 29.07.2016.

Nolikums

Pielikums Nr.2 - Tehniskā specifikācija - Pāvilostas novada grants ceļu pārbūves būvprojekts un darba apjomi

Lēmums

Līgums


Iepirkums PIL 8.2 panta kārtībā.

Pāvilostas novada kapsētu žogu remonts

ID.Nr.PNP 2016/17

Iepirkuma izsludināšanas datums 04.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 15.07.2016.

Nolikums

Pielikums 5.1.

Pielikums 5.2.

Pielikums 5.3.

Pielikums 5.4.

Pielikums 5.5.

Pielikums 5.6.

 

Jautājumi un atbildes

 

Lēmums

Līgums


 Iepirkums - atklāts konkurss
Pāvilostas novada grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”
Identifikācijas Nr. PNP 2016/16

Iepirkuma izsludināšanas datums 30.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 01.08.2016.

Nolikums

Pielikumi (Nr.1-13)

Pielikums Nr.14 - būvprojekts un tāmes

 Lēmums

Līgums


 
Iepirkums PIIL 8.2 panta kārtībā.
Mērniecības pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības  vajadzībām.

ID.Nr.PNP 2016/15

Iepirkuma izsludināšanas datums 13.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 27.06.2016.

Nolikums precizēts 17.06.2016.punkts 8.3.1.
 

 
Iepirkums - atklāts konkurss
Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

ID.Nr.PNP 2016/13

Iepirkuma izsludināšanas datums 06.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 11.07.2016.

Nolikums

Pielikumi

Lēmums

Līgums Elpa

Līgums Novadi

Līgums Forevers

Līgums Kabuleti Fruit


 

Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā.
Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku ielas 1b līdz Dzintaru ielai Pāvilostā, Pāvilostas novads

ID.Nr.PNP 2016/14

Iepirkuma izsludināšanas datums 02.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 13.06.2016.

Nolikums, .

Darbu apjomi- tāmes,.

Būvprojekts

Lēmums


 
Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā.
Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

ID.Nr.PNP 2016/12

Iepirkuma izsludināšanas datums 21.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 11.05.2016.


Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā.
Ielu apgaismojuma izbūve Kaiju ielā Ziemupē.

ID.Nr.PNP 2016/11

Iepirkuma izsludināšanas datums 21.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 11.05.2016.

Nolikums

1. TĀME

2. TĀME

Principiālshēma

Trases plāns

Seguma atjaunošana

Vispārējie norādījumi

Lēmums

 Līgums


 

IepirkumsPILL  8.2 panta kārtībā

Dzīvojamās mājas jumta remonts Rīvas 1

ID.Nr.PNP 2016/10

Iepirkuma izsludināšanas datums 14.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 25.04.2016.

Nolikums

Pielikums Nr.5

Lēmums

Līgums


 

Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Saimniecības preču iegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

ID.Nr.PNP 2016/9

Iepirkuma izsludināšanas datums 13.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 25.04.2016.

 

Nolikums

Lēmums

Līgums Chemi pharm

Līgums Selding


Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Mēbeļu iegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

ID.Nr.PNP 2016/8

Iepirkuma izsludināšanas datums 04.04.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 15.04.2016.

 

Nolikums ar pielikumiem Nr.1- Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Zīmējumi A-H

 

Lēmums

Līgums

 


 

Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada iestādēs

ID.Nr.PNP 2016/7

Iepirkuma izsludināšanas datums 26.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 09.03.2016.

 

Nolikums

Pielikums 1.1.

Pielikums 1.2.

Pielikums 2.1.

Pielikums 2.2. Papildināts 01.03.2016.

Pielikums 3.

Pielikums 4.1.

Pielikums 4.2.

Pielikums 5.

Pielikums 6. Labots 07.03.2016.

Pielikums 7.

Pielikums 8.

Lēmums

Līgums SIA "AB BŪVNIECĪBA"

Līgums SIA "BŪVE LV"

Līgums SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"

 


Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība "Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana"
ID.Nr.PNP 2016/6

Iepirkuma izsludināšanas datums 17.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 29.02.2016.

Nolikums

Lēmums

Līgums


 

Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība "Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūvei, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem"
ID.Nr.PNP 2016/5

Iepirkuma izsludināšanas datums 16.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 29.02.2016

Nolikums

Jautājums

Atbilde

Lēmums

Līgums


 

Iepirkums PILL  8.2 panta kārtībā

Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi
ID.Nr.PNP 2016/4

Iepirkuma izsludināšanas datums 08.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 19.02.2016.

Nolikums

Lēmums

Līgums SIA "A-Land"

Līgums VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Līgums SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks"


 

Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Pāvilostas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

ID.Nr.PNP 2016/3

Iepirkuma izsludināšanas datums 03.02.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 15.02.2016.

 

1.Ķuķu ceļš 1

2.Ķuķu ceļš 2

3. Rīvas ceļš 1

4.Rīvas ceļš 2

5. Kapsētu ceļš

6.Vernāti, Baltiņi

7. Jūrnieki, Zeltiņi

8. Aizkraukļi, Zemturi

9. Ventspils ceļš, Silmači

 

Nolikums

Lēmums

 Līgums

 


 

Iepirkums PILL  8.2 panta kārtībā

Pāvilostas pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana

ID.Nr.PNP 2016/2

Iepirkuma izsludināšanas datums 27.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 08.02.2016.

Nolikums

Lēmums

Līgums


 

Iepirkums PILL 8.2 panta kārtībā

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība Pāvilostas novada grants ceļu pārbūvei Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

ID.Nr.PNP 2016/1

Iepirkuma izsludināšanas datums 21.01.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 01.02.2016.

Nolikums precizēts 27.01.2016.

1.Ķuķu ceļš 1

2.Ķuķu ceļš 2

3. Rīvas ceļš 1

4.Rīvas ceļš 2

5. Kapsētu ceļš

6.Vernāti, Baltiņi

7. Jūrnieki, Zeltiņi

8. Aizkraukļi, Zemturi

9. Ventspils ceļš, Silmači

 

 Atbildes uz jautājumiem

 

Lēmums.