Otrdiena, 16.04.2024
Mintauts, Alfs, Bernadeta

2014. gads

Iepirkums- atklāts konkurss

Degvielas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums 10.12.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 12.01.2015.

Nolikums

Lēmums

Līgums

Līgums 

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Upesmuižas, Vērgales un Ziemupes parku labiekārtojuma projektu izstrāde Pāvilostas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums 05.11.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 20.11.2014.

Nolikums

Pielikumiem 4,5,6 papildus dokumenti

Lēmums

Līgums

Līgums

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Informatīvā izdevuma "Pāvilostas Novada Ziņas" izgatavošana

Iepirkuma izsludināšanas datums 04.11.2014.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 19.11.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums

 


 

Iepirkums 8.² panta kārtībā

Dzesētavu iegāde Pāvilostas novada vajadzībām (2)

Iepirkuma izsludināšanas datums 16.10.2014.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 31.10.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums


Iepirkums 8.² panta kārtībā

Dzesētavu iegāde Pāvilostas novada vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums 26.09.2014.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 10.10.2014.

Nolikums

Lēmums

 


 

Iepirkums 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Pāvilostas novadā

Iepirkuma izsludināšanas datums 11.09.2014.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 25.09.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums Vērgale

Līgums Pāvilosta

 


Iepirkums 8.² panta kārtībā

Vērgales pamatskolas fasādes renovācija

Iepirkuma izsludināšanas datums 02.09.2014.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 15.09.2014.

Nolikums

Pielikums Nr.5- Tāme

Tehniskais projekts

Lēmums

Līgums ar "Liepājas celtniecības sabiedrību Būvnieks" SIA


Iepirkums 8.² panta kārtībā

Datortehnikas un biroja tehnikas izejmateriālu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Iepirkuma izsludināšanas datums 17.07.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 29.07.2014.

Nolikums

Lēmums

 


Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Maizes un tās izstrādājumu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Iepirkuma izsludināšanas datums 09.07.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 21.07.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums ar a/s LPB

 


Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Mēbeļu iegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm (atkārtots)

Iepirkuma izsludināšanas datums 07.07.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 18.07.2014.

Nolikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums

8.pielikums

9.pielikums

10.pielikums

Lēmums

 


Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Dzīvojamo māju jumtu remonts, “Rīvas 2” un “Rīvas 3”, Rīva, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Iepirkuma izsludināšanas datums 01.07.2014.

Piedāvājumu sniegšanas datums 14.07.2014.

Nolikums

5.pielikums

Precizēta tāme 10.07.2014.

Lēmums

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Informatīvā izdevuma “PĀVILOSTAS NOVADA ZIŅAS” izgatavošana

Iepirkuma izsludināšanas datums 30.06.2014.

Piedāvājumu sniegšanas datums 11.07.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgumu ar SIA Talsu tipogrāfija

 


Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Mēbeļu iegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Iepirkuma izsludināšanas datums 16.06.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 04.07.2014.

Nolikums (precezēts 26.06.2014.)

Pielikumi (no 1.-11.)

Pielikumi (12. un 13.)

Lēmums

Līgums - SIA SilverSan
 

 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Pāvilostas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums 20.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 02.06.2014.

Nolikums

 Papildinformācija, ievietota 29.05.2014.

Lēmums

Līgums - SIA Lāde

Līgums - SIA LATINA

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtība

Saimniecības preču  piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Iepirkuma izsludināšanas datums 16.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 27.05.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums - SIA Selding

Līgums - SIA Egals

Līgums - SIA PHARM CHEMI GROUP

 


 

Iepirkums- atklāts konkurss

Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm

Iepirkuma izsludināšanas datums 15.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 20.06.2014.

Nolikums (precizēts 11.06.2014.)

Lēmums

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtība

Dzīvojamās mājas jumta vienkāršotā renovācija, Ploce 23, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Iepirkuma izsludināšanas datums 13.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014.

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomi

 Papildinājumi un precizējumi veikti 22.05.2104.

Lēmums

Līgums - SIA Kurzemes jumtu serviss

 


Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Elektroenerģijas iegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums 13.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014.

Nolikums

Pielikumi

Lēmums

Līgums

 


 Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Kancelejas preču piegāde Pāvilostas novada domes iestādēm

Iepirkuma izsludināšanas datums 13.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014.

Nolikums

Lēmums

Līgums - SIA Charlot

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014.

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomi

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums

 


 

Iepirkums 8.2 panta  kārtībā

Skatu torņa rekonstrukcijas darbi

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.05.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 26.05.2014.

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomi

 Papildinājumi un precizējumi veikti 23.05.2014.

Konkursa rezultāti

Līgums

Lēmums

 


 

Iepirkums 8.2   panta kārtībā

Rīvas upes ūdensteces atbrīvošana no kokiem un lielizmēra atkritumiem

Iepirkuma izsludināšanas datums 08.04.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas datums 23.04.2014.

Nolikums

Atzinumi no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR un Liepājas reģionālās vides pārvaldes

Rīvas upes karte

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums

 


 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Ielu apgaismojuma būvniecība pašvaldības autoceļam A22 Siliņi-Ploce 1, 2. kārta

Iepirkuma izsludināšanas datums 07.04.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 22.04.2014.

Nolikums

Darbu apjomi

Tehniskais projekts

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums

 


 

Iepirkums 8.2    panta kārtībā

Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada iestādēs

Iepirkuma izsludināšanas datums 01.04.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 14.04.2014.

Nolikums

Darbu apjomi Pāvilostas PII '"Dzintariņš"

Darbu apjomi Pāvilostas vidusskola

Darbu apjomi Vērgales PII "Kastanītis"

Darbu apjomi Vērgales pamatskolas pagrabstāva gaiteņa remonts

Darbu apjomi Pāvilostas novada pašvaldības telpu remonts

Darbu apjomi Vērgales pagasta pārvaldes tradīciju telpas grīdas nomaiņa

Darbu apjomi Ziemupes tautas nama sanitārā mezgla remonts

Darbu apjomi Gājēju celiņa rekonstrukcija Brīvības ielā Pāvilostā

Darbu apjomi Gājēju celiņa rekonstrukcija Vērgales centrā

 

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums

Līgums


 

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Juridisko pakalpojumu sniegšana Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma izsludināšanas datums 03.01.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 14.01.2014.

Nolikums

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums


 Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi

Iepirkuma izsludināšanas datums 10.02.2014.

Piedāvājumu iesniegšanas noslēguma datums 24.02.2014.

Nolikums

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums KCB

Līgums VAS Autoceļi

 ________________________________________________________

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

Saraiķu iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija

Iepirkuma izsludināšanas datums 05.03.2014.

Piedāvājuma iesniegšanas noslēguma datums 17.03.2014.

 

Nolikums

Tehniskais projekts

Darbu apjomi

 Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums

_____________________________________________________