Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

2013.gads

Iepirkums 8` panta kārtībā

Ledus ģeneratora iegāde Pāvilostas ostai, I.D Nr. 2013/27/EZF

Iepirkuma izsludināšanas datums 10.12.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 27.12.2013.

 

Nolikums

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums


 

Atklāts konkurss

Degvielas piegāde Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām, I.D. PND-2013/26

epirkuma izsludināšanas datums 12.11.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 16.12.2013.

Nolikums

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums par degvielas iegādi Pāvilostas pilsētā, vai ne tālāk kā 25 km

Līgums par degvielas iegādi pārējā Latvijas teritorijā

 


 

Iepirkums 8` panta kārtībā

Pašvaldības ceļu ziemas uzturēšanas darbi Pāvilostas novadā, I.D.Nr. PND- 2013/25

Iepirkuma izsludināšanas datums 03.10.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 14.10.2013.

Nolikums

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums ziemas autoceļu uzturēsanai Pāvilostā un Sakas pagastā

Līgums ziemas autoceļu uzturēsanai Vērgales pagastā


 

Iepirkums 8` panta kārtībā

Ledus ģeneratora iegāde Pāvilostas ostai, I.D Nr. 2013/24/EZF

Iepirkuma izsludināšanas datums 18.09.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 30.09.2013.

 

Nolikums

 

 Sakarā ar nepilnībām iepirkuma specifikācijā, iepirkums tiek anulēts un izsludināts no jauna.


 

Iepirkums 8` panta kārtībā

Bruģēto celiņu montāža, "Skola", Vērgale, Pāvilostas novads, I.D Nr. 2013/23

Iepirkuma izsludināšanas datums 22.07.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 02.08.2013.

 

Nolikums

Darbu apjomi- tāme

Konkursa rezultāti

Lēmums

Līgums


 Upesmuižas parka labiekārtojuma projekta izstrāde, ID Nr.2013/22-EZF

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.07.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 24.07.2013.

Nolikums

Pielikumam Nr.3 papildus dokumenti

Konkursa rezultāti


Atpūtas vietu infrastruktūras izveide un uzstādīšana, ID Nr.2013/21/EST/LAT

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.07.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 23.07.2013.

Nolikums

Karte

Tehniskā specifikācija (papildināti- izmēri 17.07.2013.

Konkursa rezultāti

Lēmums


Upju Durbes un Tebras ūdensteces atbrīvošana no kokiem un lielizmēra atkritumiem, ID Nr. 2013/20/EST/LAT

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.07.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 23.07.2013.

Nolikums

Karte

Tehniskie noteikumi

Konkursa rezultāti

riwerways_tranas_lmums.doc


  Iepirkums "Upesmuižas estrādes rekonstrukcija", 2. kārta

ID-PND-2013/19-EZF

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.07.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 24.07.2013.

Tehniskais projekts:

 - arhitektūras daļa

 - būvkonstrukciju daļa

- elektrības daļa

Nolikums

Tāmes

Konkursa rezultāti

Lēmums


Iepirkums "Tūrisma norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana Pāvilostas novadā", ID Nr.PND- 2013/18

Iepirkuma izsludināšanas datums 18.06.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 01.07.2013. 

Nolikums

Papildus foto par norādes zīmēm:

virziena rādītāji

lielās brūnas apskates objektu zīmes

Papildināta informācija 20.06.2013.

Konkursa rezultāti

Lēmums


 Iepirkums "Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana", ID Nr. PND-2013/17

Iepirkuma izsludināšanas datums 18.06.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 01.07.2013. 

Nolikums 

Konkursa rezultāti

Lēmums


 Iepirkums "Pāvilostas novadpētniecības muzeja aprīkojuma iegāde", ID Nr. PND-2013/16

Iepirkuma izsludināšanas datums 23.05.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 03.06.2013.

 Nolikums

Konkursa rezultāti


Iepirkums "Glābšanas laivas un tā aprīkojuma iegāde", ID. Nr.PND-2013/15/EST-LAT

Iepirkuma izsludināšanas datums 08.05.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 21.05.2013.

 

Nolikums

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi", I.D. Nr. PND-2013/14

Iepirkuma izsludināšanas datums 08.05.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 21.05.2013.

 

Nolikums

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "Elektroenerģijas iepirkums Pāvilostas novada pašvaldības vajadzībām", I.D. Nr.PND-2013/13

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 09.05.2013.

 

Nolikums

Pielikumi

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "'Gājēju ietves rekonstrukcija Klusā un Brīvības ielā, Pāvilostā", I.D. Nr. PND- 2013/12

Iepirkuma izsludināšanas datums 25.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 09.05.2013.

 

Nolikums

Darbu apjomi 

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "Vērgales sporta halles renovācija", I.D. Nr.PND- 2013/11

Iepirkuma izsludināšanas datums 22.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 07.05.2013.

Nolikums

Darbu apjomi

Ēkas energoaudita pārskats

Līguma projekts

Tehniskais projekts

Konkursa rezultāti

 


 

Iepirkums "Pāvilostas novada: Pāvilostas pilsētas, Sakas pagasta un Vērgales pagasta ielu un autoceļu vasaras ikdienas uzturēšanas darbi", I.D. Nr. PND-2013/10

Iepirkuma izsludināšanas datums 22.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 07.05.2013.

 

Nolikums

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "Kancelejas preču piegāde Pāvilostas novada domes iestādēm", ID. Nr. PND-2013/9

Iepirkuma izsludināšanas datums 19.04.2013.

iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 30.04.2013.

 

Nolikums

Konkursa rezultāti


 Iepirkums "Glābšanas laivas un tā aprīkojuma iegāde", ID. Nr.PND-2013/08/EST-LAT

Iepirkuma izsludināšanas datums 19.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 30.04.2013.

 

Nolikums

Iepirkums tika atcelts, sakarā ar nepilnībām Nolikumā

Nolikums tiks pārstrādāts un iepirkums tiks izsludināts no jauna


 

Iepirkums "Nobrauktuves uz pludmali remonts, Tirgus iela 18, Pāvilosta",ID-PND-2013/7-EST/LAT

Iepirkuma izsludināšanas datums 16.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 29.04.2013.

 

Nolikums

Būvniecības apjoms- tāme

Tehniskais projekts

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "Remontdarbu veikšana Pāvilostas novada iestādēs", ID- PND-2013/6

 

Iepirkuma izsludināšanas datums 16.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 29.04.2013.

 

Nolikums

Būvniecības darbu apjomi- tāmes:

 - Pāvilostas PII "Dzintariņš";

- Pāvilostas vidusskola;

- Pāvilostas novadpētniecības muzejs;

- Vērgales pamatskola;

- Vērgales PII "Kastanītis";

- Vērgales muzejs;

- Saraiķu bibliotēka

 

Konkursa rezultāti


 

Iepirkums "Pārtikas produktu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm"

ID. Nr. PND-2013/1

 

Iepirkuma izsludināšanas datums 05.02.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 11.03.2013.


Nolikums

Konkursa rezultāti


Iepirkums "Saimniecības preču piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm" ID. Nr.-2013/2

 

Iepirkuma izsludināšanas datums 18.03.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 02.04.2013.

 

Nolikums

 

Konkursa rezultāti


Iepirkums "Upesmuižas estrādes rekonstrukcija", 1. kārta

ID-PND-2013/3-EZF

 

Iepirkuma izsludināšanas datums 22.03.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 05.04.2013.

Tehniskais projekts:

 - arhitektūras daļa

 - būvkonstrukciju daļa

 

NOLIKUMS

 

Tāmes

 

Konkursa rezultāti

 


 Iepirkums "Ielu apgaismojuma būvniecība pašvaldības autoceļam A 22 Siliņi-Ploce 1", ID-PND-2013/4

 

Iepirkuma izsludināšanas datums 26.03.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 09.04.2013.

 

Nolikums

Tāmes

Tehniskais projekts

 

Konkursa rezultāti


Iepirkums "Datortehnikas un biroja tehnikas apkalpošana un izejmateriālu piegāde Pāvilostas novada pašvaldības iestādēm", ID-PND-2013/5

 

Iepirkuma izsludināšanas datums 03.04.2013.

Iepirkuma pieteikumu iesniegšanas datums 15.04.2013.

 

Nolikums

 

Konkursa rezultāti