Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

SAM 9.2.4. (2020-2023)

22.03.2022.

    Dienvidkurzemes novada pašvaldība turpina aktīvi realizēt bijušo Pāvilostas novada Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/075

    Rēķinoties ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, turpinām realizēt projekta aktivitātes. No rudens aktīvi notiek vingrošana pieaugušajiem gan Pāvilostā, gan arī Vērgalē, kā arī peldēšana pieaugušajiem un 1. un 2. klašu skolniekiem. Skolnieku apmācībai tiek piesaistīts arī treneris, bet pieaugušajiem projekta ietvaros tiek nodrošināta baseina noma.

    Šī gada 26. februārī, 12. un 19. martā projekta ietvaros tika noorganizēta veselības dienas Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem. Veselības dienas ietvaros notika ceļojošo kausu izcīņas volejbolā, zāles futbolā un basketbolā, kā arī individuālo sporta veidu sacensības - galda teniss, novuss, šautiņu mešana, zolīte, dambrete un šahs. 

     24. aprīlī plānota ir arī veselības diena Pāvilostas un Sakas pagasta senioriem, ja netiks pieņemti ierobežojumi saistībā ar pandēmiju. Paldies visiem sporta dienas organizētājiem un dalībniekiem par veselīgi un sportiski pavadīto dienu!

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

08.02.2022.

  Neskatoties uz epidemioloģisko situāciju valstī, bijušajā Pāvilostas novada teritorijā turpinās ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/075 ietvaros plānotās fiziskās aktivitātes, ievērojot visas valstī  un projekta ietvaros noteiktās prasības, kas saistītas ar COVID-19 ierobežojumiem. Diemžēl netiek organizētas apmācības, jo klātienē pulcēšanās ir ierobežots, bet veidot  lekcijas attālinātā formātā būtu problemātiski, jo  būtu maz interesentu, jo plaša mērķauditorija ir gados vecāki cilvēki, kā arī lauku iedzīvotāji, kas vēl nav apguvuši un praktiski nelieto internetu un ir vājas datorprasmes. Projekta ietvaros turpinās peldēšana pirmās un otrās klases skolniekiem Vērgales un Pāvilostas pamatskolās. Pāvilostas pamatskola gan maz izmanto doto iespēju. Pieaugušie turpina peldēt katru nedēļas nogali: 11.00-12.00 Kuldīgas sporta skolas peldbaseinā Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotāji, savukārt Vērgales pagasta iedzīvotāji dodas uz Liepājas olimpiskā centra peldbaseinu svētdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00. Abos peldbaseinos tiek ievērotas visas ar COVID-19 ierobežojumiem saistītās prasības. Savukārt katru otrdienu regulāri notiek vingrošanas nodarbības pieaugušajiem, kuras vada fizioterapeite Evita Štāla. Vērgales  kultūras nama zālē nodarbības notiek no  plkst. 17.00-18.00. Savukārt Pāvilostā nodarbības notiek otrdienās plkst. 19.00- 20.00 Pāvilostas sporta zālē.  Abās zālēs telpas platības atļauj vingrotājiem brīvi izvietoties un ievērot 2 metru distanci. Minētās nodarbībās drīkst piedalīties tikai pilnībā vakcinētas vai COVID-19 pārslimojušas personas, uzrādot sertifikātu. Paldies visiem dalībniekiem un arī pašvaldības šoferīšiem, kas katru nedēļas nogali nogādā peldētājus un baseiniem. Lai visiem stipra veselība un dzīvotprieks!

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

Vingrošanas nodarbība Pāvilostas sporta zālē 

01.12.2021.

    Beidzot pēc ilgāka pārtraukuma, sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem, ir atsākušās  peldēšanas un vingrošanas nodarbības pieaugušajiem ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/075 ietvaros. Peldēšanas nodarbības ir atsākušās sestdienās plkst. 11.00-12.00 Kuldīgas sporta skolas peldbaseinā Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem, savukārt Vērgales pagasta iedzīvotāji dodas uz Liepājas olimpiskā centra peldbaseinu svētdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 Maksimālais apmeklētāju skaits baseinā ir noteikts 15 peldētāji, līdz ar to peldētāju skaits ir ierobežots un priekšroka tiek dota mērķgrupai- iedzīvotājiem pēc 54 gadiem.

      30. novembrī atsākās arī vingrošanas nodarbības pieaugušajiem gan Vērgalē gan Pāvilostā. Nodarbības vada fizioterapeite Evita Šrāla. Nodarbības notiks katru otrdienu, Vērgales kultūras nama zālē, ja dalībnieku skaits būs lielāks, tad Vērgales sporta  hallē no  plkst. 17.00-18.00. Savukārt Pāvilostā nodarbības notiek otrdienās plkst. 19.00- 20.00 Pāvilostas sporta zālē.  Abās minētās nodarbībās  drīkst piedalīties tikai pilnībā vakcinētas vai COVID-19 pārslimojušas personas, uzrādot sertifikātu. Ļoti ceram, ka pandēmijas ierobežojumi nebūs tik stingri, kad atkal  būs jāpārtrauc peldēšanas un vingrošanas nodarbības pieaugušajiem, kam, sevišķi ziemas sezonā, ir milzīga nozīme savas fiziskās formas uzturēšanā un veselības stiprināšanā. Paldies visiem iedzīvotājiem, kas piedalās šajās aktivitātēs, gūst sev prieku, mundrumu un stiprina savu veselību.

  

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Kuldīgas sporta skolas peldbaseins

Liepājas olimpiskā centra peldbaseins

 

21.09.2021.

      Šī gada  24. septembrī  tika  otra  sporta nodarbība novada senioriem- nūjošana ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros.  Nūjošanas notika sadarbībā ar Pāvilostas senioru biedrību “Varavīksne” un tās vadītāju Guntu Raibarti. Nodarbību vadīja nūjošanas speciāliste Evita Štrāla.  Pēc iesildīšanās vingrinājumiem sekoja nūjošana pa 100-gades parku Pāvilostā un katrs seniors atbilstoši savām spējām varēja izvēlēties savu nūjošanas tempu un noieto attālumu. Abas nūjošanas nodarbības ir kā stimuls senioriem arī savā ikdienā  nodarboties ar nūjošanu savas veselības stiprināšanai.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

     Dienvidkurzemes novada pašvaldības Pāvilostas pilsēta turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projektā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 plānotās aktivitātes

     Viena no plānotajām aktivitātēm tika veltīta jauniešiem, lai mudinātu vairāk laika pavadīt pie dabas un nodarboties ar tādu fizisku aktivitāti kā laivošana, kas palīdz gan saliedēt jauniešus kopīgā pasākumā, gan arī baudīt Latvijas daudzveidīgo dabu, šoreiz purvu. Laivošanas pasākums bijušā Pāvilostas novada jauniešiem norisinājās 19.  jūlijā Ķemeru tīrelī un tika plānots kā saulrieta baudīšana purvā. Pasākumā piedalījās desmit jaunieši un divi pieaugušie, kopā tika iznomātas četras laivas, katrā laivā pa trīs laivotājiem. Laivas tika nomātas no SIA “Ozolaivas”, kas sniedz šādu piedāvājumu. Kopējais laivošanas ilgums bija trīs stundas- sākumā notika laivojums pa purvu, kur varēja iepazīt purva augu un dzīvnieku valsti, tad neliela atpūta kopā ar  pikniku vienā no purva saliņām un noslēgumā tika vērots saulriets purvā. Lai pasākumu padarītu interesantāku un jaunieši apgūtu arī citas zināšanas, tika noorganizēts Tukuma lidostas apmeklējums, kur jaunieši iepazinās ar lidostas darbību un varēja gan apskatīt, gan arī paši iekāpt dažādās lidmašīnās. Otrs objekts, ko apmeklējām, bija atjaunotais Ķemeru ūdenstornis un tā apkārtne, kur mūs silti uzņēma Jūrmalas domes attīstības nodaļas meitenes. Sīki izstāstīja par realizēto projektu un ļāva uzkāpt ūdenstorņa augšējā skatu platformā, kaut ūdenstornis vēl nav oficiāli atklāts. Par to jāsaka sirsnīgs paldies Jūrmalas novada domei. Pasākums bija izdevies, jaunieši izrāvās no savas ikdienas pēc pandēmijas ierobežojumiem, kā arī ikdienas darbiem, varēja paceļot pa Latviju, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm- apgūt laivošanas iemaņas, baudīt dabu un kultūrvēsturiskos objektus.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

08.07.2021.

      Šī gada 7. jūlijā tika noorganizēta viena speciāla sporta nodarbība novada senioriem- nūjošana ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros.  Nodarbību vadīja nūjošanas speciāliste Evita Štrāla. Nodarbību mērķgrupa ir novada seniori un iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem. Šoreiz nodarbībā piedalījās Dienvidkurzemes novada seniori no Pāvilostas un Priekules, kopumā 27 personas. Nūjošanas nodarbības notika Sakas pagastā, Baltijas jūras krastā. Iesākumā notika nūju pielāgošana katram dalībniekam, tām nūjām, kas bija iegādātas projekta ietvaros,  bet daudziem senioriem jau bija līdzi pašiem savas nūjas. Tad sekoja iesildīšanās vingrinājumi ar nūjām un noslēgumā katrs atbilstoši savām spējām, veica garāku vai īsāku nūjošanas treniņu gar Baltijas jūras krastu. Organizējot nūjošanas nodarbību senioriem, mērķis bija rosināt seniorus pievērsties šim sporta veidam arī savā ikdienā, lai stiprinātu savu veselību.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 11.06.2021.

      Pamazām atsākas ESF finansētā projektā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056  plānotās aktivitātes. Pirmā aktivitāte lekcija- praktiska nodarbības Darbs ar elpu  notika 10. jūnijā, kas notika āra apstākļos Upesmuižas parkā un tika ievērotas visas pandēmijas noteiktās prasības. Kā lektors tika izvēlēts sertificēts elpošanas tehnikas treneris Māris Žunda. Nodarbība ilga četras stundas. Daļa nodarbības tika veltītas praktiskām nodarbībām ar pareizas elpošanas tehnikas praktizēšanu un vingrinājumiem, otra daļā lektors atbildēja uz jautājumiem par elpošanas tēmu, kā arī nolasīja lekciju par slimību un veselības problēmu ciešo saistību ar nepareizu elpošanu. Pasākuma apmeklētāji guva pamatzināšanas, kuras varēs pielietot praksē savā ikdienā, kā arī ļāva aizdomāties par savu veselības kvalitāti un tās saistību ar elpošana. Tika pārrunāta arī pareizas elpošanas nozīmes pandēmijas laikā, kā pareiza elpošanas ietekmē miega kvalitāti un kā, pareizi elpojot var ātrāk iemigt. Noslēgumā tika uzdoti daudzi interesējoši jautājumi un dalībnieki dalījās savās sajūtās elpošanas vingrojumu praktizēšanas laikā.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, kā arī lektoram!

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 12.10.2020.    

 Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Katru pirmdienu aktīvi notiek vingrošanas nodarbības Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, no 17.00 līdz 18.00 un no 19.00- 20.00 Pāvilostas pamatskolas aktu zālē. Vingrošanas nodarbības vada  fizioterapeite Evita Štrāla. Projekta ietvaros arī  aktīvi notiek bērnu peldētapmācība  Pāvilostas un Vērgales pamatskolu pirmo un otro klašu audzēkņiem SIA “Liepājas olimpiskais centrā”. Projekta ietvaros tiek finansētas peldētapmācību treneru algas. Jaunums ir peldēšanas nodarbības pieaugušajiem, mērķgrupai no 54 gadiem.Vērgales pagasta iedzīvotāji jau pameklēja Liepājas olimpiskā centra baseinu, bet Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem vēl jāpaciešas, jo Kuldīgas novada Sporta skolas baseins pašreiz ir slēgts sakarā ar Covid-19 infekcijas piesardzības pasākumiem. Projektā plānota ir arī vingrošana bērniem veselības veicināšanai un stājas nostiprināšanai, bet ir problēmas ar kvalificētu lektoru piesaisti.

    Pāvilostas novada iedzīvotāji laipni  aicināti  būt aktīviem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm!

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere