Pirmdiena, 14.06.2021
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis

SAM 9.2.4. (2020-2023)

 11.06.2021.

      Pamazām atsākas ESF finansētā projektā „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056  plānotās aktivitātes. Pirmā aktivitāte lekcija- praktiska nodarbības Darbs ar elpu  notika 10. jūnijā, kas notika āra apstākļos Upesmuižas parkā un tika ievērotas visas pandēmijas noteiktās prasības. Kā lektors tika izvēlēts sertificēts elpošanas tehnikas treneris Māris Žunda. Nodarbība ilga četras stundas. Daļa nodarbības tika veltītas praktiskām nodarbībām ar pareizas elpošanas tehnikas praktizēšanu un vingrinājumiem, otra daļā lektors atbildēja uz jautājumiem par elpošanas tēmu, kā arī nolasīja lekciju par slimību un veselības problēmu ciešo saistību ar nepareizu elpošanu. Pasākuma apmeklētāji guva pamatzināšanas, kuras varēs pielietot praksē savā ikdienā, kā arī ļāva aizdomāties par savu veselības kvalitāti un tās saistību ar elpošana. Tika pārrunāta arī pareizas elpošanas nozīmes pandēmijas laikā, kā pareiza elpošanas ietekmē miega kvalitāti un kā, pareizi elpojot var ātrāk iemigt. Noslēgumā tika uzdoti daudzi interesējoši jautājumi un dalībnieki dalījās savās sajūtās elpošanas vingrojumu praktizēšanas laikā.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, kā arī lektoram!

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 12.10.2020.    

 Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Katru pirmdienu aktīvi notiek vingrošanas nodarbības Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, no 17.00 līdz 18.00 un no 19.00- 20.00 Pāvilostas pamatskolas aktu zālē. Vingrošanas nodarbības vada  fizioterapeite Evita Štrāla. Projekta ietvaros arī  aktīvi notiek bērnu peldētapmācība  Pāvilostas un Vērgales pamatskolu pirmo un otro klašu audzēkņiem SIA “Liepājas olimpiskais centrā”. Projekta ietvaros tiek finansētas peldētapmācību treneru algas. Jaunums ir peldēšanas nodarbības pieaugušajiem, mērķgrupai no 54 gadiem.Vērgales pagasta iedzīvotāji jau pameklēja Liepājas olimpiskā centra baseinu, bet Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājiem vēl jāpaciešas, jo Kuldīgas novada Sporta skolas baseins pašreiz ir slēgts sakarā ar Covid-19 infekcijas piesardzības pasākumiem. Projektā plānota ir arī vingrošana bērniem veselības veicināšanai un stājas nostiprināšanai, bet ir problēmas ar kvalificētu lektoru piesaisti.

    Pāvilostas novada iedzīvotāji laipni  aicināti  būt aktīviem nodarboties ar fiziskām aktivitātēm!

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere