Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

SAM 9.2.4. (2017-2020)

 

 14.01.2020.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Sakarā ar minētā projekta līguma termiņu pagarināšanu un atlikušo projekta finansējuma lietderīgu izmantošanu, projekta ietvaros ir uzsākat jauna aktivitāte- koriģējošā vingrošana bērniem, kas tiek organizēta abās izglītības iestādēs novadā: Pāvilostas PII “Dzintariņš” un Vērgales PII “Kastanītis”. Pēc veiktās cenu aptaujas, nodarbības pasniedz Liepājas reģionālās slimnīcas mediķe Inga Vītola.Abās mācību iestādēs koriģējošā vingrošana tiek organizēta otrdienās, trīs vecākajām grupiņām, katrai plānota pusstunda.  Nodarbības ir plānotas līdz šī gada jūnija mēnesim, kas sakrīt ar projekta beigu termiņu.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

10.12.2019.

23. un 30. novembrī Pāvilostas vidusskolas sporta zālē tika noorganizētas atlikušās divas fiziskās aktivitātes- nodarbības līnijdejošanā. Lektore bija fizioterapeita Evita Štrāla. Seniori guva ieskatu līnijadejošanas pamatos un divās nodarbībās pilnībā apguva vienu deju. Par cik kādreiz Pāvilostā jau darbojās senioru pulciņš līnijdejās, tad vairākas dalībnieces izteica vēlmi turpināt vecās tradīcijas- apgūt jaunas līnijdejas un  uzstāties pilsētas pasākumos, kā arī citos senioru pasākumos. Paldies visiem senioriem kas apmeklēja un nevērtēja viņiem organizētās nodarbības.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

08.10.2019.

      ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros tika noorganizētas speciālas sporta nodarbības novada senioriem- nūjošana un velobraukšana, vēl ir plānotas divas nodarbības līnijdejošanā, kas notiks novembra mēnesī. Kopā tiks noorganizētas sešas nodarbības kompetenta speciālista Evitas Štrālas vadībā. Nodarbību mērķgrupa ir novada seniori un iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem. Vidējais nodarbības ilgums plānots divas stundas. Pirmās notika divas velobraukšanas nodarbības. Abām nodarbībām starts tika dots pašvaldības sētā, kur nodarbību vadītāja pirms velobraukšanas katram dalībniekam lika notestēt savu riteni, vai tā sēdeklis ir atbilstošā augstumā un tas pēc parametriem ir piemērots individuāli katram dalībniekam un nerada lieki nepareizu slodzi uz atsevišķām ķermeņa daļām. Pirms velobraukšanas nodarbībām notika apmēram 20 minūšu iesildīšanās vingrinājumi, lai ķermenis būtu “iesildīts” un negūtu traumas. Prasība bija arī drošībai lietot atstarojošās vestes un jo braukšana notika ne tikai pa mežu, bet arī pa pilsētu un autoceļu Liepāja- Ventspils, kur notiek aktīva satiksme. Pirmajā nodarbībā starts tika dots Pāvilostas novada pašvaldības sētā, bet starpfinišs sekoja Strantē, kā arī bija jāveic atpakaļceļš uz Pāvilostu. Otrā nodarbībā seniori  brauca apli pa Zaļkalna mežu: Bendorfu ceļu, savukārt atpakaļ uz Pāvilostu pa Zaļkalna meža takām, kas ved gar jūrmalu. Līdz ar to vienā nodarbībā vairāk tika braukts pa asfalta segumu, bet otrā- pa  grants un mežā ceļiem.

       Tika noorganizētas arī divas nūjošanas nodarbības. Pirms katras nodarbības tika novadītas speciālas iesildīšanās nodarbības nūjošanai nepieciešamām muskuļu grupām. Nodarbību vadītāja katram individuāli veica konsultācijas un piemērīja nūju augstumu, kā arī novadīja nūjošanas pamatprasmju ābeci: kā jāliek solis un kā  pareizi tam jāsaskan ar nūju darbību. Pirmajā nodarbībā, pēc iesildīšanas nūjošana tika organizēta gar jūras krastu, līdz ar to dalībnieki varēja arī izbaudīt nūjošanas īpatnības, kādas piemīt jūrmalas smiltīm, jo vietām pamats ir  ciets, bet vietām smiltis ir irdenas, nūjas un kājas stieg smiltīs. Otrajā nodarbībā, arī pēc aktīvas iesildīšanās, seniori devās nūjošanas gājienā pa 100 gades parku pāri Sakas upes tiltam uz mežu, kur veica nelielu pārgājienu. Tika izbaudīts dažāds segums- kā ir nūjot pa asfaltu, grants seguma celiņiem un mežā takām un jūras krastu. Nūjas dalībniekiem, kam tās nebija privāti iegādātas, tika izdalītas no projekta. Abi pasākumi, gan velobraukšanas, gan nūjošanas, guva lielu atzinību no senioru puses, līdz ar to jācer, ka turpmāk viņi aktīvāk pievērsīsies šiem sporta veidiem savā ikdienā.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

03.10.2019.

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

       Ar jauno mācību gadu projekta ietvaros ir atsākušās vingrošanas nodarbības Pāvilostā un Vērgalē. Vērgalē vingrošanas nodarbības notiek pirmdienās Vērgales kultūras nama zālē plkst. 17.30, bet Pāvilostā tās ir otrdienās Pāvilostas sporta zālē plkst. 19.00  Dažādu apstākļu dēļ  diemžēl grūti mainīt citu nodarbību laiku. Vērgalē uz pirmo nodarbību 30.septembrī  bija ieradušās  14 vingrotājas, savukārt Pāvilostā 1. oktobrī 18 dalībnieces.

  Iedzīvotāji laipni aicināti izmantot iespēju un apmeklēt bezmaksas vingrošanas nodarbības, jo šāda iespēja būs pieejama tikai līdz jaunajam gadam.

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

Vingrošanas nodarbības Pāvilostas sporta zālē

 

29.08.2019.

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Augusta nogalē Pāvilostas novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi  divas projektā plānotās aktivitātes: laivošanas pasākuma “Pāvilostas asaka” organizēšana 2019. gadā un laivošanas pasākums novada jauniešiem.  Gadskārtējais laivošanas pasākums “Pāvilostas asaka 2019” un bija iekļauts ikgadējā Senās uguns naktis pasākumu klāstā, ar ko tradicionāli sākas Senās uguns nakts pasākuma diena. No rīta plkst. 11.00 notika laivotāju pulcēšanas upju Durbes un Tebras satekā, sākumā notika sauszemes sacensības starp komandām un drošības instruktāža,  tad dalībnieki sēdās  laivās, lai dotos pa Sakas upi jūras virzienā līdz pat jūrai, kur pie Pāvilostas  tūrisma centra laivotāji tika sagaidīti, cienāti ar kūpinātām zivīm, zivju zupu un šogad tika piedāvāta iespēja apmeklēt bijušo robežsargu skatu torni. Sakas upes maršrutā piecās vietās tika izvietoti atraktīvi kontrolpunkti, kur dalībniekiem vajadzēja  veikt dažādus pārbaudes uzdevumus. Pasākumā piedalījās 37 dalībnieki, tai skaitā 20 dalībnieki bija no Sēlijas puses. Visas komandas, kas piedalījās pasākumā, saņēma piemiņas balvas no Pāvilostas Tūrisma informācijas centra. 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

16.08.2019.

    ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros 16.    augustā  Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē un Vērgales kultūras namā viesojās profesors kardiologs Andrejs Ērglis.

      Pasākums bija plaši apmeklēts. Lekcija bija sagatavota akadēmiskā stilā, ar daudziem statistikas datiem, kas klausītājiem liks aizdomāties par savu dzīvesveidu, tai skaitā ēšanas paradumiem, smēķēšanas kaitīguma ietekmi uz sirds veselību un fizisko aktivitātīšu nozīmi mūsu ikdienā. Kopumā dzīves kvalitāte un mūža ilgums Latvijas iedzīvotājiem ir izteikti audzis un ja kādreiz 40- gadīgs cilvēks skaitījās jau vecs, tad tagad tas ir vēlīns jaunības periods. Pēc zinātniskiem datiem un arī Bībeles, kā sacīja profesors, cilvēkam normāli būtu jādzīvo 120. gadu. Arī  izteicieni, ka latviešu tauta strauji izmirst ir stipri pārspīlēti, un nereti tiek izmantoti politiskiem mērķiem, kaut arī vajadzētu uzlabot demogrāfisko situāciju mūsu valstī. Vēl tika stāstīts par nākotnes medicīnas iespējām, moderniem implantiem un moderno tehnoloģiju izmantošanu medicīnas attīstībā. Profesors arī piekrita ka ir daudzas nepilnības mūsu medicīnas sistēmā, bet apsolīja, ka ir sagatavojis jaunus  un spējīgus kardiologus, kas stāsies darbā mūsu medicīnas iestādēs, tai skaitā Liepājā, par ko bija vērstas sūdzības no apmeklētāju puses. Noslēgumā apmeklētāji varēja uzdot interesējošus jautājumus, ko daudzi arī izmantoja. 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

05.04.2019.

      ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros  5.  aprīlī abās novada skolās: Pāvilostas vidusskolā un Vērgales pamatskolā viesojās  uztura speciāliste Līga Jaunzema.  Nodarbībās abās skolās notika atraktīvā veidā, caur spēlēm, āķīgiem jautājumiem un uzdevumiem par veselīgiem produktiem un veselīgu pārtiku, līdz ar to dalībnieki ieguva vērtīgas zināšanas par kvalitatīva uztura nozīmi cilvēka dzīvē. Visi skolnieki tika sadalīti vairākās grupās un viens no komandas uzmeta spēles kauliņus un atbilstoši uzmestam kauliņam uz spēles lodziņam saņēma uzdevumus un centās pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem par uzturu un produktiem, ar aizsietām acīm degustēja augļus un dārzeņus un noteica, kas tas par augli vai dārzeni. Vajadzēja atpazīt pie kādas produktu grupas- ogļhidrāti, olbaltumvielas vai šķiedrvielas  pieder  konkrēts produkts.  Pasākums tika atraktīvi novadīts un skolniekiem bija interesenti. Katrā no skolām pasākumu apmeklēja 27 skolēnu, sākot no piektās līdz septītajai klasei. Saņemtā informācija palīdzēs jauniešiem  izvēlēties veselībai draudzīgus produktus un ēst veselīgi.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Pāvilostā

 

Vērgalē

 

20.03.2019.

 

 ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros 19.  martā  Vērgales kultūras namā viesojās profesors, gastroenterologs Anatolijs Danilāns. Pasākums bija plaši apmeklēts. Lekcija bija sagatavota akadēmiskā stilā, bet daudzi profesora komentāri izraisīja smieklus un jautrību auditorijas vidū. Profesors sarežģītas un medicīniski gudras lietas pasniedza ar humoru un apmeklētājiem saprotamā formā. Lekcija klausītājiem lika aizdomāties par savu dzīvesveidu un dažādu faktoru ietekmi uz to. Profesors uzsvēra, ka viss jālieto ar mēru, arī kafija un alkohols, nepieciešamas ikdienas fiziskas aktivitātes, tika uzsvērta D vitamīna nozīme cilvēka veselības un dzīves ilguma saglabāšanai. Pamatlietas savas veselības uzturēšanai un dzīves ilguma palielināšanai ir veselīgs, šķiedrvielām bagāts uzturs, iekļaujot tajā arī gaļu un piena produktus, uzturēšanās svaigā gaisā, arī saulē, fiziskas aktivitātes un pozitīva dzīves uztvere. 

   Par netradicionālo medicīnu runāja arī profesora pavadonis, pasaules apceļotājs un grāmatas par A. Danilānu autors Pēteris Strubergs. Pēc lekcijas sekoja ļoti daudzi jautājumi, arī individuālas konsultācijas. Profesors interesentiem sniedz arī autogrāfus.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

04.03.2019.

PĀVILOSTĀ AIZRIT TRADICIONĀLĀS

PĀVILOSTAS NOVADA SPORTA DIENAS

 

     Pāvilostas sporta zālē 23. februārī un 2. martā tika aizvadīts ikgadējais un tradicionālais sporta pasākums, kas šogad notika jau 13 reizi.

     Pāvilostas novada sporta dienu pirmsākums meklējams 2006. gada pavasarī, kad gada sākumā, piesaistot Valsts investīciju programmas un Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu, Pāvilostā tika nodota jaunā, plašā sporta zāle, kur sportot gribētājiem sanākt kopā, lai uzspēlētu zāles futbolu, volejbolu un piedalītos individuālajos sporta veidos. Pāvilostas sporta diena bija svētki gan pašiem sportistiem, gan visiem pāvilostniekiem.

       Vēlākos gados Pāvilostas sporta dienā jau esošajiem komandu sporta veidiem zāles futbolam un volejbolam pievienojās vēl viena bumbu spēle – basketbols. Bet 2010. gadā Pāvilostas sporta diena tika aizvadītas zem jaunā nosaukuma – Pāvilostas novada sporta dienas un notika trīs dienas pēc kārtas. Vien pēdējos gados Pāvilostas novada sporta dienas norit divas sestdienas pēc kārtas.

      Šogad pirmā Pāvilostas novada sporta diena notika 23. februārī Pāvilostas sporta zālē, kuru atklāja basketbolisti, piedaloties Pāvilostas novada ceļojošā kausa izcīņā basketbolā. Par ceļojošo kausu  un godalgotajām vietām cīnījās četras komandas. Izspēlējot sešas savstarpējās spēles katrai komandai ar katru, rezultāti sekojoši: komandas “Rkrasts” – “Pāvilosta”, ar rezultātu 11:51 uzvarēja komanda “Pāvilosta”; komandas “Vērgale” – “Snaiperi”, ar rezultātu 40: 2 uzvarēja komanda “Vērgale”; komandas “Pāvilosta” – “Snaiperi”, ar rezultātu 49:29 uzvarēja komanda “Pāvilosta”; komandas “Rkrasts” – “Vērgale”, ar rezultātu 22:80 uzvarēja komanda “Vērgale”; komandas “Vērgale” – “Pāvilosta”, ar rezultātu 32:37 uzvarēja komanda “Pāvilosta” un komandas “Snaiperi” – “Rkrasts”, ar rezultātu 42:23 uzvarēja komanda “Snaiperi”. Saskaitot iegūtos punktus, par ceļojošā kausa īpašniekiem basketbolā  uz gadu kļūst komanda “Pāvilosta”, kurā spēlēja Ivo Jaunzems, Arvis Pētermanis, Henrijs Tomilovs, Ivars Horns, Artis Zalonskis un Matīss Eihvalds. 2.vietā ierindojās komanda “Vērgale”, kurā spēlēja Kristaps Kabiņeckis, Dzintars Semenkovs, Dāvis Pirtnieks, Guntis Reters, Reinis Trofimovs, Kristaps Jegoruškins, Edgars Sils, Artūrs Jakubauskis un Aivis Sils. Godpilnajā 3.vietā palika komanda “Snaiperi”, kurā spēlēja Kristers Cābelis, Kārlis Vītols, Kristofers Pētermanis, Krišs Rudzājs, Jānis Štokmanis, Leo Kiričenko, Gints Šulcs un Edgars  Ķipsts. Savukārt 4. vietā ierindojās komanda “Rkasts”, kurā spēlēja skolas jauniešu un kuriem šis bija ļoti labs treniņš, lai celtu savu meistarību un pilnveidotu spēlētprasmi, lai atkal piedalītos nākamā gadā.

       Jau vēlākā pēcpusdienā Pāvilostas novada sporta dienu pirmā diena turpinājās ar Pāvilostas novada ceļojošā kausa izcīņu zāles futbolā, kurā piedalījās trīs komandas. Izspēlējot trīs savstarpējās spēles katrai komandai ar katru, rezultāti sekojoši: komandas “Pāvilosta” – “Neieradās”, ar rezultātu 21:1uzvarēja komanda “Pāvilosta”; komandas “Izlase” – “Neieradās”, ar rezultātu 22:0 uzvarēja komanda “Izlase” un komandas “Izlase” – “Pāvilosta”, spraigā spēlē, kur neviena no komandām negrasījās padoties, ar rezultātu 3:2 tomēr uzvarēja pieredzes bagātākā komanda “Izlase”. Saskaitot komandu iegūtos punktus, par ceļojošā kausa īpašniekiem uz gadu kļuva komanda “Izlase”, kura zāles futbola ceļojošo kausu izcīnīja nu jau trešo gadu pēc kārtas. “Izlases” komandā spēlēja Ivars Horns, Artis Zalonskis, Ivo Jaunzems, MatīssEihvalds, Jānis Gruntmanis, Arvis Barsukovs, Arvis Pētermanis un Aldis Barsukovs. 2.vietā ierindojās “Pāvilostas” komanda, kurā spēlēja Gints Šulcs, Kristers Cābelis, Andris Cābelis, Kārlis Rudzājs, Toms Podziņš, Uvis Kārlis Mūrnieks un Ilmārs Šņore. Savukārt 3.vietā palika komanda “Neieradās”, kurā spēlēja Klāvs Pauls Vējkājs, Edijs Bielis, Armands Skudra, Jānis Ūdriņš, Mikus Vīgants, Maruss Lazukins un Henrijs Bozko.

       Līdz ar to ceļojošie kausi basketbolā un futbolā, kā arī godalgotās medaļas starp komandām un dalībniekiem bija sadalītas.

       Vairāk kā 50 individuālo sporta veidu cienītāji 2.martā pulcējās Pāvilostas sporta zālē, lai piedalītos Pāvilostas novada sporta dienās.  Lielākais dalībnieku skaits bija tenisā, novusā un šautriņu mešanā, bet dambretes un šaha spēlē  pulcējās tie sportisti, kas labi pieprot un pārzin šo sporta veidu. Diemžēl uz zolītes spēli pieteicās nepietiekams dalībnieku skaits un tā nenotika.

      Pāvilostas novada sporta diena individuālo sporta veidu rezultāti: šautriņu mešana meitenes: 1.vietā Airita Barsukova, 2.vietā Samanta Zveja, 3.vietā Monta Tumpele. Zēni: 1.vietā Markuss Lazukins, 2.vietā Kristiāns Roberts Gertsons, 3.vietā Jānis Ūdriņš. Sievietes: 1. vietā Kristiāna Šeiko, 2.vietā Liene Šķila, 3.vietā Aija Barsukova. Vīri:1.vietā Guntis Balodis, 2.vietā Edgars Ķipsts, 3.vietā Matīss Eihvalds. Novuss zēni: 1.vietā Edijs Bielis, 2.vietā Markuss Lazukins, 3.vietā Roberts Vaškus. Sievietes: 1.vietā Rudīte Bērziņa, 2.vietā Liene Šķila, 3.vietā Kristiāna Šeiko. Vīri: 1.vietā Ģirts Lanka, 2.vietā Armands Skudra, 3.vietā Uvis KārlisMūrnieks. Šahs bērniem: 1.vietā Gusts Brūklis, 2.vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 3.vietā Edijs Bielis. Šahs pieaugušajiem: 1.vietā Rudīte Bērziņa, 2.vietā Kristers Cābelis, 3.vietā Zintis Vīgulis. Dambrete zēni: 1.vietā Mikuss Vīgants, 2.vietā JāniS Ūdriņš, 3.vietā Roberts Vaškus Sievas:1.vietā Rudīte Bērziņa, 2.vietā Kristiāna Šeiko, 3.vietā Liene Šķila. Vīri: 1.vietā Arvis Barsukovs, 2.vietā Zintis Vīgulis, 3.vietā Artūrs Bērziņš. Galda teniss meitenes: 1.vietā Airita Barsukova, 2.vietā Monta Tumpele, 3.vietā Samanta Zveja. Zēni: 1.vietā Kristiāns Roberts Gertsons, 2.vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 3.vietā Jānis Ūdriņš Sievietes: 1.vietā Arita Mūrniece, 2.vietā Laila Priedola, 3.vietā Aija Barsukova. Vīri: 1.vietā Guntis Balodis, 2.vietā Uldis Kristapsons, 3.vietā Ivo Jaunzems.

       Šogad neierasti liels dalībnieku skaits pieteicās volejbola spēlēm. Kopā 7 komandas un turpat 60 volejbolistu. Un tikpat daudz zālē sēdēja arī komandu atbalstītāji. Tas tikai pierāda, ka volejbols un sports Pāvilostā ir lielā cieņā. Visas komandas vienlīdz stipras, tik kādai vairāk vai mazāk uzspīdēja veiksme. Šogad par kausu un medaļām cīnījās komandas: “Mārsils”, “Bruzix”, ”Ac un CO”, “Dome”, “Pāvilosta”, “Alejas” un “Vērgale”.

     Sadalot komandas divās apakšgrupās, rezultāti sekojoši:

1.grupas spēles:

1. “Alejas” –“Vērgale”, ar rezultātu 1:2 uzvarēja “Vērgale”;

2. “Pāvilosta” – “Mārsils”, ar rezultātu 0:2 uzvarēja “Mārsils”;

3. “Vērgale” – “Mārsils”, ar rezultātu 2:1 uzvarēja “Vērgale”;

4. “Alejas” – “Pāvilosta”, ar rezultātu 2:0 uzvarēja “Alejas”;

5. “Pāvilosta” – “Vērgale”, ar rezultātu 0:2 uzvarēja “Vērgale”’;

6. “Pāvilosta” – “Alejas”, ar rezultātu 0:2 uzvarēja “Alejas”;

2.grupas spēles:

1. “Bruzix”- “AC un CO”, ar rezultātu 0:2 uzvarēja “AC un CO”;

2. “Dome – Bruzix”, ar rezultātu 1:2 uzvarēja “Bruzix”;

3. “AC un CO” – “Dome”, ar rezultātu 2:0 uzvarēja “AC un CO”.

      Spēlē par 5. un 6. vietu tikās komandas: “Mārsils” – “Dome”, ar rezultātu 2:1 uzvarēja komanda “Mārsils”, iegūstot 5. vietu un komandu “Domes” ierindojot 6. vietā. Spēlēs par iekļūšanu finālā sacentās komandas “Vērgale” – “Bruzix”, ar rezultātu 2:0 uzvarēja un uz finālu izgāja komanda “Vērgale”. Komanda “AC un CO” – “Alejas” ar rezultātu 0:2 uzvarēja komanda “Alejas”. Spēle par 3.vietusacentās komandas “Bruzix” un “AC un CO”. Ar rezultātu1:2 uzvarēja “AC un CO”, iegūstot 3. vietu, bet komandu “Bruzix” ierindojot 4. vietā. Finālā tikās komandas “Alejas” un “Vērgale”. Ļoti līdzvērtīgās un spraigās spēlēs, ar rezultātu 2:0 uzvarēja komanda “Alejas”, iegūstot godpilno 1. vietu un ceļojošo kausu uz gadu. Savukārt komanda “Vērgale” ierindojās 2. vietā.

     Komandā “Alejas” spēlēja Solveiga Ansone, Zane Ansone, Indra Rebuka, Artis Zalonskis, Ivo Jaunzems, Matīss Eihvalds un Ansis Horna.

     Komandā “Vēgales” spēlēja: Reinis Trofimovs, Elīna Miltiņa, Valters Pirktiņš, Arta Ēberliņa, Dzintars Semenkovs, Harijs Aniņš un Paula Salmiņa.

      Komandā “AC un CO” spēlēja: Andris Cābelis, Kristers Cābelis, Edgars Stonis, Krišs Rudzājs, Terēze Cābele un Elvita Freidenfelde

      Pāvilostas novada Sporta dienu 2019 spēļu izskaņā sporta organizators Aldis Barsukovs pateicās komandu spēlētājiem, individuālo sporta veidu cienītājiem un visiem līdzjutējiem par dalību spēlēs un atbalstu, kā arī aicināja uz tikšanos nākamā gada sporta dienās.

       Tā kā Pāvilostas novada pašvaldība 2017. gadā uzsāka un arī šogad novadā realizē projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, arī šī gada sporta dienas tika aizvadītas šī projekta ietvaros.

 

Rakstu veidoja: sporta organizators Aldis Barsukovs un

 sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties sadaļā Fotogalerijas

Pāvilostas novada sporta diena 2019

1. DIENA

Pāvilostas novada sporta diena 2019

2. DIENA

foto: M. Kurčanova

sporta dienās piedalījās arī seniori- Pāvilostas komanda 

Vērgales pagasta un Priekules novada komandas 

 

 

27.02.2019.

 

      ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros  27. februārī abās novada skolās: Pāvilostas vidusskolā un Vērgales pamatskolā viesojās  Liepājas Domes Sociālā dienesta Narkoatkarības pārvarēšanas palīdzības punkta (NPPP) vadītāja Madara Lapsa. Ar abu skolu jauniešiem tika pārrunāti un iztirzāti dažādi atkarību veidi un ar to saistītās problēmas un komplikācijas. Notika arī darbs grupās, tika uzdoti ar atkarību saistīti jautājumi un aktīvākie dalībnieki saņēma nelielas balvas. Dalībniekiem tika piedāvāti dažādi bukleti un izdales materiāli, kā arī piedāvāta informācija, kur var arī anonīmi griezties pēc palīdzības, jeb saņemt atbildes, ja ir radušās problēmas. Katrā no skolām pasākumu apmeklēja aptuveni 40 skolēnu, sākot no piektās līdz pat 12. klasei. Saņemtā informācija palīdzēs jauniešiem saprast atkarību cēloņus, būtību un sekas, kā arī kontaktus, kur griezties pēc palīdzības, ja rodas tāda nepieciešamība.

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

tikšanās ar lektori Madaru Lapsu Pāvilostas vidusskolā

izdales materiāli par atkarību profilaksi

darbs grupās noritēja arī uz grīdas

informācija par pasākumu pie Vērgales pamastkolas ziņojumu dēļa

tikšanās ar Vērgales pamatskolas skolniekiem

 

 

29.10.2018.

    Pāvilostas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā, projekta  Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros  rīko lekciju – slimību profilaksei vietējo dabas produktu izmantošana ikdienas ēdienkartē.

     25.oktobra pēcpusdienā Vērgales kultūras namā pulcējās interesenti, lai trīs stundu garumā klausītos lektores Vairas Kārkliņas stāstījumā par vietējo dabas produktu izmantošanu ēdienkartē un iesaistītos, ar šo tēmu saistītās, praktiskās nodarbībās. Vispirms lektore klātesošos pastāstīja, kā augi iedalās pēc stihijām – Gaiss, Zeme, Uguns un Ūdens un kā atpazīt, pie kuras stihijas katrs no augiem pieder. Dalībnieces sadalījās pa pāriem un lektores izdalītos augus mēģināja atpazīt un noteikt, kurai stihijai katrs ir piederīgs. Interesanti, ka daži augi pieder pat pie visām 4 stihijām! Pēc tam dalībnieces sadalījās trīs grupās, lai uz vietas pagatavotu savdabīgus, veselīgus un vienkārši pagatavojamus ēdienus. Katrai grupai tika uzdots atšķirīgs uzdevums. Rezultātā tapa dzēriens ar vībotņu garšu, biezpiens, maizītes ar pelašķu sviestu, dekorētas ar gurķu mētras, samtenes un kliņģerītes ziediem un zaļie makaroni. Pirms ēdienu baudīšanas dalībnieces izstāstīja par to tapšanas gaitu un par sastāvdaļām, kuras izmantotas konkrētā ēdiena pagatavošanai. Pēc lekcijas dalībnieces atzina, ka šis ir bijis ļoti interesants un vērtīgs pasākums, kurā iegūtas jaunas zināšanas par augiem un to lietošanu uzturā!

Vita Braže

Foto: V. Braže

 

 

 

22.10.2018.

 

     ESF finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadāI.D. Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros 19. oktobrī Pāvilostā  ar savu lekciju viesojās  ārste, uztura speciāliste, dietoloģe  Lolita Vija Neimane. Pasākums bija plaši apmeklēts gan no pāvilostnieku, gan vērgalnieku puses.  Lekciju apmeklēja arī Pāvilostas vidusskolas audzēkņi. Lekcija lika daudziem aizdomāties par uztura nozīmi savas dzīves kvalitātes celšanā un slimību profilaksē. Bez sabalansēta, veselīga uztura svarīgas mūsu dzīvē ir arī fiziskās aktivitātes. Tika iztirzāts daudzu produktu sastāvs un tā uzturvērtība, kādu iespaidu uz mūsu veselību atstāj vielas, kas daudzu modernu pārtikas produktu sastāvā, kā arī ātras ēdināšanas uzņēmumu piedāvājumā. Galvenais uzsvars ikdienas ēdienkartē jāveltī dārzeņu un augļu patēriņam un kvalitātei, kā arī jādzer daudz ūdens. Tika atgādināta arī uztura piramīda. Ārste arī uzsvēra, ka pareiza uztura lietošana jāaudzina no mazotnes un tam jāpievērš lielāku uzmanību, pirmkārt, jau ģimenē, kā arī skolas ēdienkartes piedāvājumā. Pēc lekcijas sekoja ļoti daudzi jautājumi, arī individuālas konsultācijas.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

zāle bija pārpildīta ar interesentiem

 

 

16.10.2018.

    

    Pāvilostas novada pašvaldība Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056 ietvaros 12. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē iedzīvotāju aicināja uz lektores Vairas Kārkliņas lekciju "Slimību profilaksei vietējo dabas produktu izmantošana ikdienas ēdienkartē".

      Lektore klātesošajiem prezentācijas veidā izklāstīja augu daudzveidību un nozīmi cilvēka veselībā, uzsvaru liekot uz imunitātes stiprināšanu, sirds un asinsrites slimību novēršanu, kaulu sturktūru stiprināšanu u.c. Lekcija noritēja trīs daļās.

    Pirmā dāļā lektore Vaira Kārkliņa atklāja, kādēļ dabas augi ir tik veselīgi un kādēļ tie būtu jālieto ikdienas ēdienkartē. Izrādās, ka katrs augs atbilst kādai no planētām un atbild par noteiktu slimību apkarošanu vai novēršanu. Katram augam ir sava funkcija, tādēļ ir vērtīgi zināt, kādus tieši augus vajadzētu lietot pie dažādām saslimšanām. Piemēram, Saules augi (klinģerītes, pienenes, kumelītes, margrietiņas u.c.) harmonizē cilvēku un ir lieliski augi pēc smagas slodzes vai atveseļošanās periodā. Turpretī Mēness augi (alveja, strutene, kalmes, ēdensrozes u.c.) ir ieteicami repruduktīvās sistēmas, miega traucējumu un nervu sistēmas sakārtošanai. Bet Jupitera augi (dadzis, rabarbers, ozols, tauksakne u.c.) der gremošanas sistēmai, vielmaiņai, aknu darbībai.

     Otrajā daļā tika iztirzāti augi, kas sastopami tuvējā apkārtnē un piemājas dārzā, ko nereti saucam par nezālēm un nemaz nenojaušot, ka šī nezāles ir ļoti bagātīgi vitamīnu, minerālvielu un mikroelementu nesēji. Maldīgs ir uzskats, ka visbagātīgākie augi ar dzelzs mikroelementu ir spināti, izrādās, ka virza un nātre satur divreizes vairāk dzelzs elementu kā spināti. Savukārt balandā ir pieces reizes vairāk C vitamīna kā kāpstos. Bet 100 grami svaigu pieneņu nodrošina divu dienu A vitamīna un deviņu dienu K vitamīna devu. 

      Trešajā daļā lekcijas klausītājiem pašiem bija iespēja prakstiski pagatavot gardus ēdienus, iekļaujot tik ļoti vērtīgos, Latvijā sastopamos augus. Lektores Vairas Kārkliņas vadībā tika pagatovoti zaļie makaroni ar salvijas čipsiem, zaļais piena sūkalu dzēriens, krāsainās maizītes ar pelašķu sviestu un pērļgrūbu salāti ar zaļumiem un ķirštomātiņiem. Šajās receptēs tika izmantoti tādi augi kā pelašķis, nātres, sīkziedu sīkgalvīte, gārsa, virza, klinģerītes, samtenes, gurķmētras, salvija, begonijas u. c.

      Lekcijas noslēgumā dalībnieki atzina, ka līdz šim nav zinājuši, ka mums apkārt ir tik vērtīgi augi, kas būtu iekļaujami ikdienas ēdienkartē. Augu pagatavošanas receptes arī nav sarežģītas un ir vienkārši pagatavojamas. Lielākais šķērslis, lai iekļautu augus savā ikdienas ēdienkartē un savu veselību bagātinātu ar augos esošajiem elementiem, ir cilvēku ieradums visu nopirkt veikalā, bet zāles meklēt aptiekās.

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

13.09.2018.

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Pāvilostas novada pašvaldībā šī gada 13. septembrī Pāvilostas stadionā notika sociālo darbinieku veselības un sporta diena, kurā dalību bez Pāvilostas komandas ņēma Jūrkalnes, Priekules, Durbes, Grobiņas, Aizputes un Rucavas komandas. Pēc svinīgām uzrunām un apsveikumiem komandas gatavojās sporta sacensībām, kas sastāvēja  no stafetes apkārt sporta stadionam. Katrs stafetes dalībnieks no komandas veica vienu stafetes posmu, jeb disciplīnā, bet noslēgumā visa komanda iekāpa vienās slēpēs un vienā ritmā nosoļoja pēdējo stafetes posmu. Kopumā bija septiņi stafetes posmi. Visi dalībnieki saņēma piemiņas balvas zivtiņas formā, bet pirmo trīs vietu ieguvēji ieguva kausus. Paldies visiem sporta dienas organizētājiem un dalībniekiem par veselīgi un sportiski pavadīto dienu!

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

30.08.2018.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Pāvilostas novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi vairākas projektā plānotās aktivitātes: laivošanas pasākuma “Pāvilostas asaka” organizēšana 2018. gadā un slimību profilaksei vietējā resursa-zivju ēdienu iespējas izmantot savā ēdienkartē, lai ēstu veselīgi. Abi minētie pasākumi tika organizēti vienā dienā  25. augustā un bija iekļauti ikgadējā Senās uguns naktis pasākumu klāstā, līdz ar to pasākumi papildināja viens otru un tika piesaistīta plašāka auditorija. No rīta plkst. 11.00 notika laivotāju pulcēšanas upju Durbes un Tebras satekā, lai sēstos laivās un dotos pa Sakas upi jūras virzienā līdz pat jūrai, kur pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja norisinājās pārējās aktivitātes. Laivu braucienā piedalījās kopā 59 dalībnieki, neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, jo visu laivošanas laiku gāza stiprs lietus. Sasniedzot finišu, visi laivotāji varēja sildīties ar karstu zupu un mieloties ar kūpinātām zivīm. Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja norisinājās otra projekta aktivitāte: tika piesaistīts sertificēta pavāre Gunta Stepanova, kura, izmantojot šai laikā sastopamās jūras zivis gatavoja veselīgus zivju ēdienus un tos popularizēja apmeklētāju vidū. Zivju ēdienu degustāciju apmeklēja vairāk kā 100 pasākuma apmeklētāju. Cilvēki tika mudināti novērtēt tās zivis, kas ir ikdienā pieejamas Pāvilostā un izmantot veselīgi savā ēdienkartē. Trešā projekta aktivitāte- laivošanas pasākums novada jauniešiem norisinājās 29. augustā.  Astoņpadsmit jaunieši devās laivu braucienā pa mūsu likteņupi Daugavu maršrutā pa Daugavas lokiem no Vasargelišķu skatu torņa līdz Dinaburgas pilsdrupām. Kopējais laivošanas ilgums bija nepilnas piecas stundas. Laivošana palīdzēja saliedēt dalībniekus, izbaudīt sportiskas aktivitātes un labāk iepazīt mūsu Latvijas skaistākās vietas.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

30.07.2018.

Baltijas jūras  pašvaldību senioru vienotā sporta diena 

 

 30. jūnijā Pāvilostā notika nu jau ceturtais Piejūras senioru festivāls "Pie jūras dzīve mana". Pirmo reizi festivāls notika Carnikavā, bet vēl iepriekšējos gados - Kolkā un Jūrkalnē. Festivāla mērķis ir dalīties pieredzē, apvienot piejūras novadu seniorus un veicināt senioru nevalstisko organizāciju līdzdalību sabiedriski svarīgu lēmumu pieņemšanā.

     Pāvilostā  šajā dienā ieradās seniori no daudziem Latvijas piejūras nostūriem - Carnikavas, Medzes, Vērgales, Pāvilostas, Lapmežciema, Engures, Salacgrīvas, Jūrmalas, Kolkas, Nidas Lietuvā un plaši pārstāvētā Ventspils novada, kopumā pulcējot vairāk kā 200 dalībnieku.

     Festivāls iesākās ar senioru sporta spēlēm Pāvilostas pilsētas stadionā, kur senioriem bija jāpievar pieci kontorlpunkti, kas veselības nolūkos stiprina gan fizisko veselību, gan demonstrē senioru veiklību – lokanību, izturību, pacietību, precizitāti utt.

      Vēlāk Piejūras senioru festivāla dalībnieki stājās krāšņam svētku gājienam, kas no stadiona aizvijās līdz Upesmuižas parka estrādei.

      Svinīgais pasākums iesākās ar Pāvilostas pilsētas himnas un festivāla himnas atskaņošanu, lepni virs festivāla dalībnieku galvām paceļot festivāla karogu. Turpinājumā svētku dalībniekus sveica Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: “Mēs vienmēr savus ciemiņus sagaidām ar labu laiku, tā ir arī šoreiz. Prieks par kuplo festivāla dalībnieku skaitu un lai izdodas gūt prieku pašiem un citiem to dot!” Festivāla iniciatore un aizsācēja Gunita Dzene, pasniedzot katram novadam īpašu, šim festivālam izgatavotu pulksteni, klātesošajiem teica: “Mūs visus vieno jūra, lai tā satur mūs kopā, lai esam kā viens veselums.

     Festivāla ietvaros svinīgi tika sveikti arī senioru sporta spēļu laureāti. Pirmo godpilno vietu ieguva Carnikavas komanda, 2. vietā ierindojās Lietuvas ciemiņi – Neringas komanda, bet ar 3. vietas iegūšanu tika sveikti apvienotā Ventspils novada komanda. Komandas tika vērtētas vispirms pēc precīzāko sporta elementu izpildes, un tikai pēc tam tika skatīts komandas finiša laiks.

     Turpinājumā vairāku stundu garumā notika piejūras novadu pārstāvju sveicieni un priekšnesumi. Seniori gan dziedāja, gan dejoja, gan lepojās ar citiem talantiem.

     Pērnā gadā Jūrkalnē tika aizsākta vēl viena jauka festivāla tradīcija – ziedu paklāju veidošana jūrmalas smiltīs. Arī šogad Pāvilostā šī tradīcija tika turpināta. Par cik šogad atzīmējam savas valsts 100.gadi, tad ziedu klājiens Pāvilostas jūrmalas kāpā tika veidots tieši Latvijas kontūras formā, to pamazām piepildot ar skaistiem, līdzpaņemtiem ziediem.

       Dodoties no Upesmuižas parka estrādes līdz jūrmalai, senioriem nelielā ekskursijā tika izrādīta arī pati Pāvilostas pilsēta, vien nedaudz ieskicējot pilsētas nozīmīgākos apskates objektus un aicinot vēl citreiz šeit atgriezties jau lielākā draugu un radu pulkā, lai nesteidzīgi baudītu Pāvilostas šarmu, mieru un klusumu.

       Bet vakarā, kad visi cits citu jau bija iepazinuši, piejūras senioru festivāls “Pie jūras dzīve mana” noslēdzās ar balli, ko spēlēja grupa “Piemare”.

     Pati Māte Daba lutināja festivāla dalībniekus un organizatorus, rūpējoties par festivāla dalībnieku labsajūtu, dāvājot sauli un labu laiku.

       Ceturto Piejūras senioru festivālu “Pie jūras dzīve mana” organizēja Pāvilostas pensionāru apvienība “Varavīksne”, kas lielu paldies teic – Vizmai Ģēģerei, Uldim Kristapsonam, Alfrēdam Magonem, Veltai Citskovskai, Silvai Vārsbergai ar kultūras nama kolektīvu, Maritai Kurčanovai, Ģirtam Vagotiņam – Vagulim, Aldim Barsukovam ar komandu, Terēzei Cābelei un jauniešiem, Irinai Kurčanovai un ekskursiju gidiem, Mairai Briedei, Initai Zingnikai, Birutai Jembergai, Mairitai Vītolai, Dacei Bunkai ar dziedošajām meitenēm, Dainim Vinklerim un grupai “Piemare” un citiem, kas palīdzēja un atbalstīja.

      Savukārt Pāvilostas novada pašvaldība saka lielu paldies Pāvilostas pensionāru apvienības "Varavīksne" vadītājai Guntai Raibartei par ieguldīto darbu, kā arī vēlreiz sveic skaistajā dzīves jubilejā!

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

      

 

17.04.2108.

Pāvilostas novada pašvaldība 2018. gada 13. aprīlī Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 ietvaros rīkoja Pāvilostas novada sadraudzības pašvaldību sporta spēles.

         Pasākumā piedalījās Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla, kurā izvirzīti mērķi: sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī, dalībnieces - Smiltenes, Pāvilostas, Priekules, Skrundas un Auces novadi, kopumā pulcējot vairāk kā 80 dalībnieku.

      Pasākumu atklāja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, kas klātesošajiem pastāstīja par projektu, izvirzītajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Turpinājumā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons svinīgi atklāja sporta spēles, aicinot spēļu dalībniekus uz iesildīšanos, veicot dažādus vingrinājumus.

      Sporta spēlēs dalībnieki veica kustību koordināciju veicinošas stafetes, dažādas bumbu spēles un veselību veicinošus uzdevumus – nelielus distances skrējienus uz laiku, zāles futbola elementu apguvi, slēpošanas un nūjošanas pamatelementus u.c.

      Sporta spēļu noslēgumā sadraudzības pašvaldību pārstāvji baudīja gardu zivju zupu.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

26.02.2018.

    2018. gads ir visu sportistu svētku gads, jo februārī visā pasaulē un arī Pāvilostā daudzi sekoja līdzi 23. Ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā Phjončhanā, turot īkšķus un vēlot veiksmi Latvijas sportistiem un cerot uz medaļām.

    Zīmīgi, ka arī Pāvilostas novadā tieši februāra mēnesī notiek Pāvilostas novada sporta dienas. Un šogad tās norisinājās paralēli olimpiskajām spēlēm. Pāvilostas sporta organizators Aldis Barsukovs 17. un 24. februārī ik vienu aicināja ne tikai just līdzi latviešiem tālajā Dienvidkorejā pie televizoriem, bet arī pašiem nākt uz Pāvilostas sporta zāli un piedalīties kādā no sporta veidiem.

    Lai gan ziema šogad lutināja ar īstiem ziemīgiem laikapstākļiem un būtu iespējama gan slēpošana, slidošana, hokejs un, varbūt, pat kērlings, tomēr Pāvilostas novada sporta dienās sporta organizators pieturējās pie jau tradicionālajiem sporta veidiem mūsu novadā.

     Pāvilostas novada pašvaldība pērnā gadā uzsākusi un līdz 2019. gada izskaņai novadā realizē projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”. Šī gada sporta dienas tika aizvadītas šī projekta ietvaros. 17. februārī norisinājās volejbola turnīrs un zāles futbola mači, bet 24. februāra agrais rīts iesākās ar individuālajām spēlēm – zolīte, šautriņas, teniss, dambrete, šahs un novuss, bet vēlāk pēcpusdienā spraigas un emocionālas spēles tika aizvadītas basketbolā.

    Pāvilostas novada sporta dienā volejbola turnīrā piedalījās sešas komandas. Jāsaka, ka šogad komandas spēku samēros bija ļoti līdzīgas, spēlēs pārsvaru gūstot vien ar dažu punktu starpību. Un īstu pārliecību par uzvarētāju vai 2. un 3. vietas guvējiem nevarēja gūt pat līdz spēļu beigām.

     Komandā “Alejas” spēlēja: Solveiga Ansone, Ansis Horna, Matīss Eihvalds, Sandra Stepiņa, Raitis Stepiņš un Ivo Jaunzems. Komandā „Mārsils” spēlēja: Made Jete Jance, Andra Lanka, Guntars Zamarītis, Ralfs Jenerts, Einārs Vārsbergs, Ivars Horns, Miķelis Horna, Sintija Spriņģe, Valērijs Kurčanovs un Uvis Mūrnieks. Dejotāju - volejbolistu komanda “Mārsils” bija parūpējusies par kuplāko un skaļāko atbalstītāju pulku, savējos atbalstot gan ar skaļu bungu rībināšanu, gan ar iespaidīgām taures skaņām. Ik gadu Pāvilostas novada sporta spēlēs piedalās arī komanda „Vērgale”, kurā šogad spēlēja: Marta Bažejeva, Samanta Kalnišķe, Paula Pelnēna, Harijs Gēgersons, Haralds Mucenieks, Markuss Gedmins, Valters Pirktiņš, Harijs Aniņš, Arta Ēberliņa un Lauma Lapiņa. Savukārt komandā „AC un CO” spēlēja: Edgars Stonis, Jānis Stonis, Nauris Stirna, Mārtiņš Šēlis, Mareks Selderiņš, Terēze Cābele, Liene Šķila un Kristers Cābelis. Šogad pirmo gadu zem nosaukuma „Omega” spēlēja: Gints Šulcs, Arvis Barsukovs, Kārlis Rudzājs, Mārtiņš Bunka, Leo Kiričenko, Krišs Rudzājs, Ilva Bunka, Elvita Freidenfelde un Krista Karlsone. Kā arī ar jaunu nosaukumu “G.O.M.D” spēlēja jau iepriekšējo gadu sporta spēļu dalībnieki: Kristaps Klaks, Mārtiņš Vērnieks, Arvis Pētermanis, Elvis Vīgants, Vendija Pētermane, Evita Lazukina un Henrijs Tomilovs.

     Komandas tika salozētas divās grupās. Pirmās grupas rezultāti: “Vērgale” – “Mārsils”, ar rezultātu 25:21 uzvaru guva “Vērgale”. “Omega”-“Vērgale”, ar rezultātu 17:25 uzvarēja “Vērgale”. “Mārsils” – “Omega”, ar rezultātu 25:18 uzvaru guva “Mārsils”. Savukārt otrās grupas rezultāti bija sekojoši: “AC un CO” – “G.O.M.D.”, ar rezultātu 25 : 21 uzvarēja “AC un CO”. “Alejas”-“AC un CO”, ar rezultātu 14 :25 uzvarēja “AC un CO”. “G.O.M.D.”– “Alejas”, ar rezultātu 25 :17 uzvaru guva “G.O.M.D.”. Izspēlējot savstarpējās spēles, par iekļūšanu finālā, rezultāti: “Vērgale” – “G.O.M.D.”, ar rezultātu 23:25 uzvarēja“G.O.M.D.”. “AC un CO”- “Mārsils”, ar rezultātu 25:22 uzvaru guva “AC un CO”. Spēlē par 5.-6. vietucīnījās komanda “Alejas”un “Omega”, ar rezultātu 25:17, 5. vietu guva komanda “Alejas”, komandu “Omegu” atstājot 6. vietā. Savukārt Spēlē par 3.-4.vietukomanda ”Mārsils” stājās pretī komandai “Vērgale”, spraigā spēlē, kur ilgi uz tablo rezultāts bija vienlīdzīgs, tomēr ar rezultātu 20:25 uzvaru guva komanda “Vērgale”, ierindojoties godpilnajā 3. vietā, bet komandu “Mārsils” jau trešo gadu atstājot 4. vietā. Finālspēlē komanda “AC un CO” spēkiem mērojās ar komandu “G.O.M.D.”. Ar rezultātu 13:25 uzvarēja komanda “G.O.M.D.”, iegūstot godpilno 1. vietu un spožo kausu, bet komandu “AC un CO” ierindojās 2. vietā.

    Turpinājumā notika Ceļojošā kausa izcīņā telpu futbolā, kurā piedalījās četras komandas. Komandā „Izlase” spēlēja: Matīss Eihvalds, Ivars Horns, Ivo Jaunzems, Arvis Barsukovs, Ilmārs Šnore, Miķelis Horna un Aldis Barsukovs. Komandā „ACun CO” spēlēja: Andris Cābelis, Edgars Stonis, Jānis Stonis, Mārtiņš Šēlis, Nauris Stirna, Mareks Selderiņš un TomsPodziņš. Savukārt komandā „MZGD” spēlēja: Gints Šulcs, Kristers Cābelis, Edgars Ķipsts, Kārlis Rudzājs, Helvijs Sprūds, Mārtiņš Bunka un Ingus Freidenfelds. Bet komandā „G.O.M.D.” spēlēja: Einārs Vārsbergs, Kristaps Klaks, Henrijs Tomilovs, Juris Ūdriņš, Mārtiņš Vērnieks, Arvis Pētermanis, Jānis Štokmanis un Elvis Vīgants.

    Izspēlējot futbola spēles katrai komandai ar katru, rezultāti sekojoši: “G.O.M.D.” – “AC un CO”, ar rezultātu 3:2 uzvaru guva “G.O.M.D”. “Izlase” – “MZGD”, ar rezultātu  8:1  uzvarēja “Izlase”. “AC un CO” – “MZGD”, ar rezultātu 5:2 uzvaru guva “AC un CO”. “G.O.M.D” – “Izlase”, ar rezultātu 0:7 uzvarēja “Izlase”. “Izlase” – “AC un CO”, ar rezultātu 3: 1 uzvar “Izlase”. “MZGD” – “G.O.M.D.”, ar rezultātu 3:0  uzvaru guva “MZGD.”. Arī futbola spēles aizritēja gana spraigi, sagādājot gan pārsteiguma momentus, gan vilšanās sajūtu un dažnedažādas emocijas. Tomēr par ceļojošā kausa īpašniekiem uz gadu kļuva komanda „Izlase”, 2. vietā ierindojot komandu „AC un CO”, 3. vietā paliekot komandai „MZGD”, bet 4. vietā komanda „G.O.M.D.”.

   Sadalot pirmos medaļu komplektus un sporta spēļu kausus, pirmā Pāvilostas novada sporta diena noslēdzās jau vēlā pēcpusdienā.

   Tieši pēc nedēļas, 24. februārī, Pāvilostas sporta zālē noritēja otrā Pāvilostas novada sporta diena, kuras ietvaros ikvienam bija iespēja piedalīties individuālajās spēlēs, bet pēc tām spēkiem mēroties Ceļojošā kausa izcīņā basketbolā.

     Šogad Pāvilostas novada sporta spēlēs bija aicināti piedalīties arī Pāvilostas novada sadraudzības pilsēta Lietuvā – Neringas pašvaldība, kura labprāt pieņēma uzaicinājumu un 10 cilvēku sastāvā spēkiem mērojās individuālajās sporta spēles - tenisā, šautriņās, dambretē, kā arī Neringas pašvaldību pārstāvēja basketbola komanda 5 cilvēku sastāvā.

    Individuālo sporta veidu disciplīnā – ŠAUTRIŅAS, kategorijā “Sievietes” piedalījās 13 dalībnieces, 1.vietā ierindojoties Lienei Šķilai, 2.vietu gūstot Kristinai Venckuvienei (Neringa) un 3.vietā paliekot Madei Jetei Jancei. Kategorijā “Zēni” šogad piedalījās 12 dalībnieki. 1.vietā Miks Vīgants, 2.vietā Roberts Vērnieks, 3.vietā Kristiāns Roberts Gertsons. Kategorijā “Vīrieši” 23 dalībnieku konkurencē 1.vietu ieguva Artis Burkēvics, 2.vietā palika Helvijs Sprūds, bet godpilno 3. vietu guva Vaidas Vendskus (Neringa).

    Savukārt individuālajā sporta veidā DAMBRETĒ kategorijā “Sievietes” četru dalībnieču konkurencē 1.vietu ieguva Rudīte Bērziņa, 2.vietā ierindojās Made Jete Jance, bet 3.vietā - Elvita Freidenfelde. Kategorijā “Zēni” spēkiem mērojās 5 dalībnieki. 1.vietā Jānis Ūdriņš, 2. vietā Roberts Vaškus, 3.vietā Emīls Kurčanovs. Kategorijā “Vīrieši” startēja 7 dalībnieki. 1.vietā Zintis Vīgulis, 2.vietā Darius Jasaitis (Neringa), bet 3. vietā Arvis Barsukovs.

     Pāvilostas sporta spēļu viena no populārākajām disciplīnām kā katru gadu ir NOVUSS. Kategorijā “Sievietes” 4 dalībnieču konkurencē, 1.vieta Lienei Šķilai, 2.vieta Rudītei Bērziņai, bet 3.vieta Elvitai Freidenfeldei. Kategorijā “Zēni” 8 dalībnieki vietas sadalīja sekojoši: 1.vietā Roberts Vaškuss, 2.vietā Edijs Bielis, 3.vietā Emīls Kurčanovs. Kategorijā “Vīrieši” 6 dalībnieku konkurencē, 1.vietā Ģirts Lanka, 2.vietā Kārlis Vītols, 3.vietā Helvijs Sprūds.

    Savukārt ŠAHĀ pieaugušo grupā šogad spēkiem mērojās vien divi dalībnieki, vietas sadalot attiecīgi: 1.vietā Zintis Vīgulis un 2.vietā Rudīte Bērziņa. Bet kategorijā “Bērni” bija pulcējušies 6 dalībnieki, 1.vietā ierindojās Klāvs Pauls Vējkājs, 2.vietā palika Gusts Brūklis, bet 3.vietu guva Edijs Bielis.

     ZOLĪTES turnīrā piedalījās 9 dalībnieki. Godpilno 1.vietu guva Māris Liepa, 2.vietā ierindojās Dainis Klaks, bet 3.vietā palika Artis Burkevics.

     Sporta spēļu dienās otra populārākā individuālo spēļu disciplīna ir GALDA TENISS, kopumā pulcējot 22 tenisa spēlētājus. Kategorijā “Sievietes” 5 dalībnieču konkurencē, 1.vietu guva Arita Mūrniece, 2.vietā ierindojās Aija Barsukova, bet 3.vietā palika Laila Priedola. Kategorijā “Zēni” startēja 5 dalībnieki, 1.vietā Klāvs Pauls Vējkājs, 2.vietā Kristiāns Roberts Gertsons, 3.vietā Jānis Ūdriņš. Kategorijā “Vīrieši” 12 dalībnieki, 1.vietā Ivo Jaunzems, 2.vietā Sandis Bieriņš, 3.vietā Uldis Kristapsons.

    Turpinājumā notika Ceļojošā kausa izcīņa basketbolā, kurā piedalījās sešas komandas: „Pāvilosta XS” komandā spēlēja Kristers Cābelis, Edgars Ķipsts, Krišs Rudzājs, Gints Šulcs, Kārlis Vītols un Leo Kiričenko. Komandā „Neringa” spēlēja: Mantas Bangs, Andrius Bagdonas, Mantas Tomaševičius, Žudrunas Budreckis, Nerijus Siaurokas un Darius Jasaitis. Komandā „Pāvilosta” spēlēja Mārtiņš Vērnieks, Arvis Pētermanis, Miķelis Horna, Elvis Vīgants, Ivars Horns, Guntars Zamarītis un Ivo Jaunzems. Komandā „Vērgale” spēlēja: Edgars Sils, Dāvis Pirtnieks, Reinis Trofimovs, Lauris Pirktiņš, Artūrs Jakubauskis un Guntis Reteris. Komandā „Vērgale 2” spēlēja: Henrijs Gēgersons, Andris Jēcis, Haralds Mucenieks, Jānis Dunkers, Renārs Miltiņš, DansSils un Mārcis Novads. Komandā „Jeldaki” spēlēja: Endijs Klaks, Henrijs Tomilovs, Ģirts Jakovļevs, Ingus Lazukins, Toms Ārbergs un Pēteris Priedoliņš. Komandas tika sadalītas divās grupās. Pirmās grupas rezultāti: “Neringa” – “Pāvilosta”, ar rezultātu 50:21 uzvarēja “Neringa”. “Pāvilosta” -“Vērgale 2”, ar rezultātu 41:18 uzvarēja “Pāvilosta”, “Neringa” – “Vērgale 2”, ar rezultātu 44:17 uzvaru guva “Neringa”. Otrās grupas rezultāti: “Jeldaki” – “Pāvilosta XS”, ar rezultātu 37:34 uzvarēja “Jeldaki”, “Vērgale” – “Jeldaki”, ar rezultātu 41:27 uzvaru guva “Vērgale”. “Pāvilosta”- “Vērgale”, ar rezultātu 22:46 uzvarēja “Vērgale”. Arī basketbola spēlēs netrūka gan emociju, gan spraiguma, gan pārsteigumu. Dažbrīd spēles gaitu noteica pieredze, bet arī ne tik pieredzējuši spēlētāji spēja sagādā ne vienu vien pārsteigumus un pierādīt jau pieredzējušajiem basketbolistiem, ka aug spēcīga maiņa. Lietuvas basketbola komanda “Neringa” jau no pašas pirmās spēles pierādīja, ka ne velti Lietuvu dēvē par basketbola lielvalsti, jo šī bumbas spēle Lietuvā un, saprotams, arī Neringā ir lielā cieņā.

    Spēlē par 5.-6. vietutikās komandas “Pāvilosta XS” un “Vērgale 2”, ar rezultātu 42:17 uzvarēja komanda “Pāvilosta XS”, gūstot 5. vietu un 6. vietā ierindojot komandu “Vērgale 2”. Basketbola laukumā par 3. - 4. vietutikās komandas “Pāvilosta” un “Jeldaki”. Ar rezultātu 33:48 uzvarēja komanda “Jeldaki”, tādējādi ierindojoties godpilnajā 3. vietā un komandu “Pāvilosta” nobīdot uz 4. vietu. Finālspēlētikās turnīra spēcīgākās basketbola komandas - “Nēringa” un “Vērgale”. Komanda “Vērgale” līdz šim pārliecinoši startējusi Pāivlostas novada sporta dienās Ceļojošā kausa izcīņā basketbolā un ceļojošo kausu vedusi uz mājām Vērgalē. Taču šogad ar rezultātu 53:40 uzvarēja un godpilno 1. vietu, kā arī Ceļojošo kausu ieguva komanda “Nēringa”, par ko pati komanda bija ļoti pārsteigta, jo paši uz šādu iznākumu nebija cerējuši. Nu Neringas basketbola komandai gadu jāglabā Ceļojošais basketbola kauss savās mājās Lietuvā un nākamā gada februārī jāsapulcina spēcīga basketbola komanda, lai atkal pēc gada aizstāvētu kā komandas godu, tā arī basketbola lielvalsts Lietuvas nosaukumu.

      Pāvilostas novada pašvaldība un sporta organizators Pāvilostā ir gandarīti gan par sadraudzības pašvaldības Neringas gūtajiem rezultātiem, jo viņu kontādivas sudraba medaļas, viena bronzas kaluma medaļa un Ceļojošais kauss basketbolā, gan par Pāvilostas novada iedzīvotāju un kaimiņu novadu sportistu lielo atsaucību dalībai Pāvilostas novada sporta dienās 2018. No pašiem sporta dienu dalībniekiem ir saņemti vairāki ierosinājumi, kas tiks izvērtēti un, iespējams, ieviesti nākamā gada sporta dienās.

     Sporta organizators Pāvilostā Aldis Barsukovs saka lielu paldies Andrai Lankai, Terēzei Cābelei, Ilvai Bunkai, Matīsam Eihvaldam par spēļu protokolēšanu un tiesāšanu.

     Liels paldies Ludmilai Vasinai par sporta zāles sakopšanu ārpus darba laika.

 

Rakstu veidoja sporta organizators Pāvilostā Aldis Barsukovs

un sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova

 

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

1. diena (17.02.2018.)

2. diena (24.02.2018.)

 

18.02.2018.

    Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā projektu, projekta Nr. 9.2.4.2.//16/1/056

     Katru pirmdienu aktīvi notiek vingrošanas nodarbības Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, no 17.30 līdz 18.30. Ar 2018. gadu izmaiņas ir Pāvilostā: vingrošanas nodarbības ir pārceltas no Pāvilostas vidusskolas aktu zāles uz Pāvilostas vidusskolas sporta zāli, Dzintaru ielā 52, nodarbību laiks netiek mainīts:  no 19.30 līdz 20.30  Vingrošanas nodarbības joprojām vada trenere Līga Svile. Ir saņemts vingrošanas aprīkojums, ko, veicot tirgus izpēti, uzvarēja un piegādāja SIA “Lāsa-100”. Aprīkojums, kas sastāv no hantelēm, vingrošanas bumbām, elastīgas gumijas, smaguma atsvariem, līdzsvara virsmām, steperiem un vingrošanas nūjām  ir sadalīts vienādi Vērgalei un Pāvilostai un jau aktīvi tiek izmantots vingrošanas nodarbībās.  Vingrošanas nodarbības ilgs līdz 1. maijam, jeb pēdējā nodarbība plānota 30. aprīlī un atsāksies atkal rudens pusē- oktobrī.

   Projekta ietvaros arī  aktīvi notiek bērnu peldētapmācība SIA “Liepājas olimpiskais centrā” Projekta ietvaros tiek finansētas peldētapmācības treneru algas.

Pāvilostas novada iedzīvotāji laipni  aicināti uz vingrošanas treniņiem!

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

          Pirmā vingrošanas nodarbība Pāvilostas vidusskolas sporta zēlē ar jauno aprīkojumu

projekta ietvaros iegādātie dažāda veida steperi

iegādātās bumbas projekta ietvaros

 

29.09.2017.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir aktīvi uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā, projekta  Nr. 9.2.4.2.//16/1/056, realizāciju. Ir veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums ar treneri Līgu Svili  par vispārējas veselību veicinošas vingrošanu  nodarbību uzsākšanu Pāvilostas un Vērgales iedzīvotājiem. Bezmaksas vingrošanas nodarbības projekta ietvaros plānotas no 2017. gada 2.oktobra līdz 2019. gada 31. decembrim. Vingrošanas nodarbības plānotas katru pirmdienu: Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, no 17.30 līdz 18.30 un Pāvilostā, Pāvilostas vidusskolas aktu zālē, Dzintaru ielā 52  no 19.30 līdz 20.30

   Projekta ietvaros arī ir noslēgts līgums ar SIA “Liepājas olimpiskais centrs” par skolēnu (pirmo un otro klašu audzēkņu) peldētapmācību Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas skolēniem. Plānotais apmācību termiņš no 2017. gada 21. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim. Projekta ietvaros tiek finansētas peldētapmācības treneru algas.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

vingrošanas trenere Līga Svile

vingrošanas nodarbības Pāvilostas vidusskolas aktu zālē

vingrošanas nodarbības Vērgales kultūras nama zālē

peldēšanas nodarbības Liepājas Olimpiskajā centrā

29.08.2017.

    Ikgadējā tūrisma sezonas noslēguma pasākuma “Senās uguns nakts” ietvaros notika Sakas upes regate „Pāvilostas asaka”. Laivošanas pasākums notika projekta SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 ietvaros. Upē devās 9 komandas 45 cilvēku sastāvā Laivotājiem bija jāveic aptuveni 8 km garš posms uz Pāvilostas pusi, pirms tam iesildoties un veicot dažādas sportiskas aktivitātes Tebras un Durbes satekas vietā.  Laivošana Sakas upē dalībniekiem pagāja visnotaļ jautri, jo noorganizētajos pieturpunktos komandām bija jāveic dažnedažādi uzdevumi- jāpārbauda sava veiklība un uzticēšanās komandas biedriem, jāveic uzjautrinoša veselības pārbaude, jāatceras papīra locīšanas māksla papīra lidmašīnās, jāatmin dzīvnieku pēdas un jāizdancina riņķi. Sakas upes regates “Pāvilostas asaka” galapunkts bija pašā Pāvilostas centrā pie tūrisma informācijas centra. Izkāpjot krastā, mazliet nogurušie un jautrie regates dalībnieki tika aicināti uz spēcinošu lašu zupu un kūpinātajām butēm. Nedaudz vēlāk tika apbalvoti regates dalībnieki un, pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, laivotājiem tika apmaksāta laivu noma, tāpat arī laivotāju vidū tika apbalvotas pirmās 3 vietas. Laivotājiem tika dāvāta iespēja tikt pie glābšanas vestēm un piepūšamās laivas! Lielo balvu- laivu - savā īpašumā ieguva Jānis Akerfelds no Vērgales.

       

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

Nomātās laivas no IK "Jūras laivu kompānija"

Laivošanas pa Sakas upi var sākties

 

glābšanas vestes vinneja Gatis Štokmanis un Emīls Kurčanovs

Lielā balva mazākajam pasākuma dalībniekam Jānim Akerfeldam

01.08.2017.

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” I.D. Nr. 9.2.4.2/16/1/056

Darba plāns 2017. gads

 

24.05.2017.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi un saņemusi atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā” pieteikumi Eiropas Sociālā fonda specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”  9.2.4.2. pasākumam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”

Projekta mērķis: īstenojot vietējā mēroga preventatīvus un izglītojošus pasākumus, uzlabot veselību un slimību profilaksi Pāvilostas novada iedzīvotājiem.

Projektā plānotās galvenās darbības ir: 1) slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, kuros plānoti izglītojoši pasākumi par veselīga uztura veicināšanu, tā saistību ar cukura diabētu, izglītošana par veselīga uztura jautājumiem novada skolās, vietējo dabas produktu  un zivju izmantošana ēdienkartē, atkarību profilakse un dzimumaudzināšanas jautājumi novada skolās, sirds veselība un tās nozīme, onkoloģisko slimību profilakse. Plānota arī  sociālā pedagoga konsultācijas un problēmsituāciju risināšana bērniem un viņu vecākiem, lai mazinātu atkarību riska veidošanos un risinātu dažādas problēmas.

2) Veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai, kurās plānotas dažādas fiziskas aktivitātes, tai skaitā regulāras ārstnieciskas vingrošanas nodarbības novada iedzīvotājiem Pāvilostā un Vērgalē un speciālas fiziskas aktivitātes novada senioriem, veselības dienu un veselības veicināšanas pasākumu organizēšana plašākai sabiedrībai: sadraudzības pašvaldību kopīga sporta diena un Baltijas jūras piekrastes pašvaldību senioru vienota sporta diena. Laivošanas pasākumi dažādai mērķauditorijai un peldētapmācības jaunāko klašu skolēniem.

Projekta realizācijas rezultātā plānots iesaistīt sekojošas mērķgrupas: 

bērni- peldētapmācība; jaunieši- dzimumaudzināšanas jautājumi un ģimenes plānošana, dažādas atkarības un kā ar tām cīnīties, pareiza uztura pamati un tā nozīme- uzturspeciālista, motivēšanas trenera piesaiste, fiziskās aktivitātes uz ūdens- laivošana; vidējā paaudze- fiziskās aktivitātes, profilakses pasākumi, garīgās veselības veicināšana, uztura speciālistu konsultācijas, cukura diabēts un onkoloģiskās saslimšanas, to profilakse. Iedzīvotāji, kas vecāki pār 54 gadi: ārstnieciskā vingrošana, nūjošana, līnijdejas,  velobraukšana, uzturspeciālista apmācības un konsultācijas, praktiskās nodarbības.

Apmācībās un aktivitātēs  tiks piesaistīti arī bezdarbnieki, trūcīgās personas, nepilnās ģimenes, daudzbērnu ģimenes, vientuļie cilvēki, seniori, kam plānotas  tematiskās lekcijas, semināri, īsās motivējošās intervences.

Plānotajiem pasākumiem- apmācībām, lekcijām, praktiskām nodarbībām plānots piesaistīt speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju un nepieciešamības gadījumā, atbilstoši, piemērojot Publisko iepirkumu likumu vai veicot  tirgus izpēti, ja tas nepieciešams. Projekta realizācijas rezultātā plānots kopumā sniegt atbalstu  500 mērķa grupu dalībniekiem. Kopējās projekta izmaksas sastāda 33 149.00 EUR, projektu plānots īstenot trīs gadus, līdz 31.12.2019.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere