Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

projekti 2017

24.07.2017.

Kurzemes kultūras programmas atbalstīts projekts „Tūkstoš mēlēm ērģeles spēle’”, jeb  Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolu

audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls

               

MAZĀ ĒRĢEĻMŪZIKAS FESTIVĀLA NOSLĒGUMS SAKASLEJAS BAZNĪCĀ

 

            Jau otro gadu pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijas Valsts mežu atbalsts Kurzemes kultūras programmai” un Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei, notiek Kurzemes zonas „Mazais ērģeļmūzikas festivāls” .   

            Šajā gadā festivāls trīs dienas notika Rucavā, un kā vienmēr laureātiem tika dota iespēja uzstāties Mūzikas un mākslas festivālā “Zaļais stars”. Pedagogi guva metodiskus norādījumus, kā dažādu laikmetu un stilu klavierskaņdarbus pielāgot atskaņošanai uz ērģelēm, bet audzēkņi apguva jaunus skaņdarbus, kā arī iemācījās atskaņot tos uz ērģelēm. Plašo, meistarklasēs apgūto repertuāru visi audzēkņi atskaņoja trijos koncertos  Liepājā un  Rucavā.

            Spilgtākie festivāla priekšnesumi izskanēja  4. mūzikas un mākslas festivālā “Zaļais stars” 21. jūlijā Sakaslejas baznīcas dārzā nakts koncertā. Kopā ar Latvijā pazīstamiem mūziķiem Uldi Marhilēviču, Igo, Renāru Kauperu, Dzintaru Beitānu un citiem, uzstājās arī festivāla laureātes Ventspils Mūzikas vidusskolas 3. klases audzēkne Sofija Sedača un 4. klases audzēkne Vladislava Cise atskaņojot J. S. Baha skaņdarbus, savukārt Aizputes 7. klases audzēknes Hannas Cinovskas izpildījumā dzirdējām Vilņa Salaka „ Prelūdiju”

            Izvērtējot festivāla ieguvumus, organizatori un pedagogi viennozīmīgi izlēma, ka šāds festivāls jāturpina arī nākošajā gadā, iepazīstot citas Kurzemes baznīcas un to vēsturiskos sakrālos instrumentus – ērģeles, kā arī gūstot pieredzi uzstāšanās mākslā koncertos ar Latvijā un ārzemēs populāriem mūziķiem.

                                                   Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

 

 

 

30.05.2017.

Kurzemes kultūras programmas atbalstīts projekts „Tūkstoš mēlēm ērģeles spēle’”, jeb  Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolu

audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls

 

Pāvilostas Mūzikas skola ir saņēmusi finansiālu atbalstu no Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātās mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu” atbalsts kultūras programmām reģionos “Kurzemes kultūras programma 2017” un plāno noorganizēt meistarklases klavierspēles klases audzēkņiem ērģeļu spēlēšanas tehnikas apguvē. Projekta ietvaros paredzēts piesaistīt Kurzemes zonas mūzikas skolas: Aizputes Mūzikas skolu, Alsungas mūzikas skolu, Grobiņas Mūzikas un mākslas skolu, Nīcas Mūzikas skolu, Priekules Mūzikas skolu, Kalētu Mūzikas skolu, Vaiņodes Mūzikas skolu, kā arī Pāvilostas Mūzikas skolu un veidot Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņu ērģeļmūzikas festivālu, par bāzi šogad izmantojot Nīcas Mūzikas skolas mācību punktu Rucavā un Rucavas ev. luterisko baznīcu Nīcas novadā un Sakas ev. luterisko baznīcu Pāvilostas novadā. Festivāls plānots četras dienas, no kurām

pirmajā dienā, kas plānota 1. jūnijā notiks Kurzemes zonas mūzikas skolu audzēkņu ierašanās Rucavā, festivāla atklāšana, meistarklases, mēģinājumi Rucavas ev. luteriskajā baznīcā, izzinoša ekskursija pie seno tautas instrumentu meistara un kolekcionāra Pūķu Jāņa, aktivitātes ar Kurzemes danču apguvi kopā ar Rucavas kapelu “Paurupīte”. Repertuārs jau iepriekš tiks izvēlēts un saskaņots starp mūzikas skolām, audzēkņi jau būs apguvuši izvēlēto repertuāru.

Otrā festivāla dienā, plānota 2. jūnijā audzēkņi apceļos Kurzemes dievnamus un sniegs tajos koncertus interesentiem un vietējiem iedzīvotājiem, paralēli iepazīstoties ar attiecīgās vietas kultūrvēsturisko mantojumu. Plānotas meistarklases, mēģinājumi un “Baznīcu nakts 2017” ietvaros koncerts Rucavas ev. luteriskajā baznīcā un Nīcas ev. luteriskajā baznīcā. Vakarā paredzēta lekcija „Kurzemes ērģeles”. Meistarklases ērģeļspēlē, izglītojošo lekciju vadīs un kā viesmāksliniece uzstāsies pianiste un ērģelniece J. Vītola Latvijas  Mūzikas Akadēmijas profesora Tālivalža Dekšņa ērģeļu klases absolvente Līga Dejus (bijusī Nīcas Mūzikas skolas absolvente).

Trešajā dienā, plānota 3. jūnijā paredzēts koncerts Jūrmalciema Ev.  luteriskajā Nācaretes baznīcā, Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles ērģeļu apskate, koncerts Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē.

Ceturtās dienas, kas šogad būs 22. jūlijā, vakarā paredzēts uzstāties nakts koncertā festivāla „Zaļais stars” ietvaros Sakaslejas evaņģēliski luteriskā baznīcā Sakas pagastā, Pāvilostas novadā. Kopā ar komponistu Uldi Marhilēviču un visiem dalībniekiem veicot kopmēģinājumu Sakaslejas baznīcā. 

    Kopējais projektā nepieciešamais finansējums sastāda EUR 5810.10, no tā Kurzemes kultūras programmas atbalsts ir EUR 1200.00, bet EUR 4330.10 līdzfinansējums no projektā iesaistītām pašvaldībām un dalībniekiem.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” VKKF programmai “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu EUR 1119.00 keramikas podnieka virpas iegādei Whisper T. Pāvilostas mākslas skolā no 2016. gada septembrī  jau tika uzsākta jauna apmācība- keramikas apmācība un veidošana pateicoties no VKKF projektam, kurā ietvaros tika iegādāta apdedzināšanas krāsns.  Iegādājoties kvalitatīvu podnieka virpu, mācību procesa apguve vēl vairāk uzlabosies, pieaugs veidoto keramikas darbu kvalitāte. Projekta mērķis (ilgtermiņa): Uzlabojot Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt Pāvilostas mākslas skolas izglītības izcilību un konkurentspēju. Projekta ietvaros tika pilnībā aprīkota keramikas klase pilnvērtīgai apmācību programmas apguvei: iegādāta profesionāla elektriskā podnieka virpa, atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. Par virpas  iegādi tika izsludināta cenu aptauja un uzrunāti divi plānotā aprīkojuma piegādātāji: SIA “Peldošā Pilsēta” un SIA “Keramserviss”, jo šāda veida piegādātāju Latvijā nav daudz. Cenu aptaujā tika saņemti divi piedāvājumi, bet lētāks bija SIA “Peldošā Pilsēta” piedāvājums, kas arī iepriekšējā gadā veica elektriskās apdedzināšanas krāsns piegādi. Keramikas apmācībai pagājušajā mācību gadā tika piesaistīta pasniedzēja- keramiķe Antra Mazika, kas vienreiz nedēļa audzēkņiem pasniedz veidošanas- keramikas stundas. Pasniedzēja atzinīgi novērtēja iegādāto virpu un tās iespējas apmācību procesā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere