Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

projekti 2017 ES atbalsts

 

04.12.2017.

 Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīts atbalstītu projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0203-000001”

    Ir realizēts piekrastes labiekārtojuma projekts “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, kura realizācijas rezultātā ir veikts labiekārtojums trim Pāvilostas pilsētas atpūtas vietām pie Baltijas jūras: Kalna ielas stāvlaukumam, Jūras ielas stāvlaukumam un Dzintaru ielas stāvlaukumam pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Ir izstādīti arī divi apgaismojuma stabi (solārie paneļi/ vēja ģeneratori) Kalna un Jūras ielā ar tablo pulkstenim un temperatūras sistēmai, kuru piegāde no izgatavotāja aizkavējās. Piekrastes labiekārtojuma projekts IR veiksmīgi pabeigts un jāgaida aktīvā tūrisma sezona.

 

   Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 


Apgaismojuma stabs ar solāro paneli un vēja ģeneratoru Kalna ielas stāvlaukumā.

Invalīdeim ar kustību traucējumiem platforma, pieejamībai pie jūras Kalna ielas stāvlaukumā

Kāju skalotājs Kalna ielas stāvlaukumā

 

04.09.2017.

     Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīts atbalstītu projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0203-000001”

  Pēc darba veicēju SIA firma “UPTK” lūguma, būvdarbu izpildes termiņš tika pagarināts par vienu mēnesi, līdz 29. septembrim. Projektā paredzētās dēļu klājuma laipas jau ir izbūvētas, tāpat izbūvēti ir sklandu žogi un baļķu apmales ap stāvlaukumiem. Pabeigta ir rotaļu elementa- kuģa uzstādīšana bērniem. Sarežģītāka izbūve ir kāju skalotāji ar pieslēgumiem un apgaismojuma stabi. Pašreiz notiek aktīvi būvdarbi pie piknika nojumes- laivas ar galdu un soliem Kalna ielas stāvlaukuma, kas tiek izbūvēta vecās nojumes vietā. Jaunums ir  Kalna ielā  izbūvētā skatu platforma cilvēkiem un kustību traucējumiem. Atsevišķi labiekārtojuma elementi, kā pārģērbšanas kabīnes un atkritumu urnas  tiks pludmalē uzstādīti tikai tūrisma sezonas sākumā- maija mēnesī. Projekta noslēguma termiņš tika no Lauku atbalsta dienesta puses pagarināts līdz 2018. gada 1. janvārim.

   Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

19.07.2017.

    Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi reaīzē  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīts atbalstītu projektu Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0203-000001

   Patreiz ir uzsākta veco koka laipu demontāža un jaunu uzstādīšana Tirgus ielā (pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja), sakarā ar tuvojošos festivālu "Zaļais stars". 14. jūlijā notika pirmā būvsapulce, kurā tika precizētas dažas labiekārtojuma projekta detaļas. Patreiz  tiek izgatavotas projketā plānotās koka konstrukcijas. To aktīva uzstādīšana varētu sākties augusta mēnesī, kad visos trīs stāvlaukomos pie jūras tiks uzsākti aktīvi labiekārtošanas darbi.

Sakarā projekta ietvaros veicamajiem darbiem  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus  būt saprotošiem, jo  uz  kādu laiku var būt apgrūtinoša piekļuva jūrai  pa dēļu klājuma laipām, kuras projekta ietvaros pakāpeniski tiks nomainītas, kā arī tiks demontēti vecie labiekārtojuma elementi un to vietā uzstādīti jauni.

 


Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

30.06.2017.

   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”

    Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Projekta ietvaros vecā muzeja malkas šķūņa vietā ir uzbūvēta jauna ēka, kurā paredzēts izvietot lielgabarīta ekspozīciju par zvejniecības tēmu, kā arī interaktīvu ekspozīciju, daļu ēkas atstājot malkas šķūnim, kā arī ir ierīkota publiski pieejama invalīdu tualete.  Jauno ēku plānots apmēbelēt un ierīkot ekspozīciju Eiropas Reģionālā fonda Interreg Latvija- Lietuva projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired  history”, jeb “Palanga. Pāvilosta: jūras iedvesmota vēsture” ietvaros.. Projekta Nr.  LLI-173 Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017. līdz 31.05.2018. Projekta mērķis:  Saglabāt Baltijas jūras kultūrvēsturisko mantojumu. Savukārt jaunizveidotās lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēkas apkārtni, tāpat kā Pāvilostas novadpētniecības muzeja apkārtnes labiekārtošanu paredzēts veikt projekta Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūvei, lai novērstu plūdu apdraudējumu  un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” ietvaros, kura realizāciju plānots uzsākt rudens pusē.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

30.06.2017.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīts atbalstītu projektu Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”, I.D. Nr. 16-02-FL03-F043.0203-000001

Projekta ietvaros plānots sakārtot visu piekrastes labiekārtojumu Pāvilostas pilsētā, jo esošais labiekārtojums ir nolietojies un pat apdraud atpūtnieku drošību. Projekta ietvaros plānots veikt piekrastes labiekārtojumu visiem trim stāvlaukumiem Pāvilostā pie jūras: Jūras ielā, pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja un Kalna ielā, kā arī atsevišķi elementi tiks izvietoti ielu galos un pārģērbšanās kabīnes pludmales zonā.  Projektu izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA “TAG”, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību SIA „AMG montāža”, būvuzraugs Ivars Silacērps, būvprakses sertifikātu Nr.5-00343

  Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda 91840.00 EUR, kopējās attiecināmās 93714.29 EUR. Būvdarbu kopējā līgumcena, iekļaujot PVN 21% sastāda 114 232,26 EUR Būvdarbu plānotais veikšanas laiks ir trīs mēneši no līguma slēgšanas, tas it līdz 29. augustam. Projekta realizācijas laiks 01.01.2018.

Sakarā projekta ietvaros veicamajiem darbiem  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus  būt saprotošiem, jo  uz  kādu laiku var būt apgrūtinoša piekļuva jūrai  pa dēļu klājuma laipām, kuras projekta ietvaros pakāpeniski tiks nomainītas, kā arī tiks demontēti vecie labiekārtojuma elementi un to vietā uzstādīti jauni.


Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

21.06.2017.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” ēkas pieņemšanas darbi.

 

15.06.2017.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”
 Tuvojas nobeigumam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīts projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Plānotias darbu pabeigšanas termiņš pēc līguma  ir 20. jūnijs.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Norit pēdējie ēkas iekšdarbi

 

 

 

02.06.2017.

 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”
  Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”. Projekta ietvaros paredzēts no jauna labiekārtot trīs stāvlaukumus pie jūras Pāvilostā: Jūras ielā, Kalna ielā un Tirgus ielā pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Darbu veicējs SIA firma “UPTK”, būvuzraugs SIA "AMG Montāža" darbinieks  Ivars Silacērps, sertifikāta Nr. 5-00343, autoruzraudzība, arī labiekārtojuma projekta izstrāde SIA "TAG". Publiskais finansējums sastāda EUR 84 342.86, attiecināmās izmaksas EUR 93 714.29  Darbi jau ir uzsākti un plānotais darbu pabeigšanas laiks ir 29. augusts.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

 

01.06.2017.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumu “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības”. Projekta mērķis:  veicināt Pāvilostas novada uzņēmējdarbības attīstību atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, pilnveidojot un paaugstinot ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni. Sakārtojot pilsētas ūdenssaimniecību, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība pilsētā. Projekta realizācijas laiks divpadsmit mēneši. Projekta kopējās izmaksas sastāda 500 00.00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% t.i. 425 000.00 EUR Tika veikta iepirkuma procedūra par darbu veicēju, kurā uzvarēja SIA “ĢL konsultants”  par summu EUR 424 440.00, bez PVN, ar PVN EUR 513 572.40., autoruzraudzību veic projekta izstrādātājs SIA “EMERETIC”, bet būvuzraudzību veic SIA “BalticLine Globe”. Līgums par būvdarbu uzsākšanu noslēgts ar šī gada 9. maiju. Ir uzsākti ūdenssaimniecības būvdarbi  Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā. Darbi virzās pa Dzintaru ielu virzienā uz Upesmuižass parku.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 

 

Nacionālais attīstības plāns 2020Eiropas Lauksaimniecības fonts lauku attīstībai

 

 

01.06.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi veic projekta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022,  realizāciju.

Pilnībā ir pabeigta visu piecu novada grants ceļu seguma atjaunošana sekojošiem Pāvilostas novada lauku ceļiem:

  1) Pašvaldības autoceļa “Kapsētas ceļš” pārbūve,

būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-90;
 
2)      Pašvaldības autoceļa “Ķuķu ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-83;
 
3)      Pašvaldības autoceļa “Vernāti- Baltiņi” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-98;
 
4)      Pašvaldības autoceļa “Ventspils ceļš- Silmači” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-100;
 
5)      Pašvaldības autoceļa “Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-99

Ir sakārtota projekta dokumentācija un notiek projekta atskaišu sagatavošana un iesniegšana Lauku atbalsta dienestam.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 

Pašvaldības autoceļa “Kapsētas ceļš” pārbūve

  Pašvaldības autoceļa “Ventspils ceļš- Silmači” pārbūve

Pašvaldības autoceļa “Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki” pārbūve

Pašvaldības autoceļa “Vernāti- Baltiņi” pārbūve

Pašvaldības autoceļa “Ķuķu ceļš” pārbūve

 

 

 

 

 

 

11.05.2017.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”
  Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Projekta ietvaros līdz jumta spārēm jau ir izbūvēta Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēka pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Darbu veicējs SIA “AB BŪVNIECĪBA”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Āboliņš būvsapulcē, kas notika 8. maijā, sola, ka būvdarbi tiks pabiegti ārāk. Plānotias darbu pabeigšanas termiņš pēc līguma  ir 20. jūnijs.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēkai spāru svētki

L

05.04.2017.

   Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekts “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”

  Pāvilostas novada pašvaldība uzsākusi realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam”. Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas ēku pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, bijuša muzeja šķūņa vietā, kurā plānots pielāgot  un aprīkot zvejas priekšmetu ekspozīcijas izvietošanai. SIA ‘Geo Contultants’ veica būvprojekta izstrādi. Savukārt iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja un darbus veic SIA “AB BŪVNIECĪBA”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Jānis Āboliņš. Objekta būvuzraugs SIA “AMG Montāža” pārstāvis Ivars Silacērps. Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda 38850.00 EUR, no tām publiskais finansējums 34 965.00 EUR. Būvdarbu kopējā līgumcena, iekļaujot PVN 21% sastāda 54 328.36 EUR Būvdarbu plānotais veikšanas laiks ir trīs mēneši no līguma slēgšanas, tas it līdz 20. jūnijam. Projekta realizācijas laiks 31.12.2017. Pašreiz ir noārdīts vecais muzeja malkas šķūnis un tiek lieti ēkas pamati.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

Tiek uzsākti muzeja malkas šķūņa nojaukšanas darbi

Būvtāfele ar informāciju par objektu

Uzsākti būvdarbi- pamatu izbūve

Kultūrvēsturiskais vēstījums nākamām paaudzēm laika kapsulā, kas tiek ievietota ēkas pamatos

 


Nacionālais attīstības plāns 2020Eiropas Lauksaimniecības fonts lauku attīstībai

 
 
30.03.2017.
 Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi veic projekta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022,  realizāciju. 
 
Aktīvi rit ceļu grants seguma atjaunošanas darbi projektā plānotajiem pieciem ceļiem, no tiem divi ceļi atrodas Sakas pagastā, trīs Vērgales pagastā.
30. martā notiek būvsapulce, kurā piedalās visas projektā iesaistītās puses un tiek risināti problemātiskie jautājumi. Būvsapulces  rezumējums: aprīlī plānots pabeigt Kapsētas ceļu, Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki-Zeltiņi un Vernāti- Baltiņi. Notiek virskārtas izbūve ceļam Ventspils ceļš- Silmači.  Uz maija sākumu trīs ceļi būs pabeigti pilnībā.
 
Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere
 
 
 
10.12.2016.
 
Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un uzsākusi projekta “Lauku ceļu infrastruktūras sakārtošana Pāvilostas novadā uzņēmējdarbības atbalstam lauku apvidos”, projekta Nr. 16-02-A00702-000022,  realizāciju Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". Projekta ietvaros plānots sakārtot lauku ceļu infrastruktūru sekojošiem ceļiem:
1)      Pašvaldības autoceļa “Kapsētas ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-90;
 
2)      Pašvaldības autoceļa “Ķuķu ceļš” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-83;
 
3)      Pašvaldības autoceļa “Vernāti- Baltiņi” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-98;
 
4)      Pašvaldības autoceļa “Ventspils ceļš- Silmači” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-100;
 
5)      Pašvaldības autoceļa “Jūrnieki- Kuplie-Saldenieki” pārbūve,
būvatļaujas Nr. BIS/BV-4.5-2016-99
 
   Iepirkumā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “A-LAND”, reģ. Nr. 52103037961,
būvuzraugs: SIA “BaltLine Globe”,  reģ. Nr. 40003780856; Aldis Kasakovskis, sertf. Nr. 20-7471, autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “IK projekts”, reģ. Nr. 421-03037103
 
   Ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbus plānots veikt līdz 2017. gada 26. maijam. Kopējā projekta summa sastāda EUR 579 538.00, no tā publiskais finansējums EUR 521 584.27
 
 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

20.01.2017.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un realizē divus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbilstoši attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcībai Zvejas vai jūras kultūras mantojuma veicināšana,  projektu “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” un atbilstoši  attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcībai Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana, projektu “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”

Projektam “Lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejam” tehnisko projektu izstrādāja SIA “Geo Consultants”

  Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo muzeja malkas šķūni par lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīciju, jeb Tīklu māju, kur tiks izvietoti gan lielgabarīta zvejas priekšmeti, gan arī tīkli un interaktīva informācija par senajām Pāvilostas zvejas tradīcijām.  Projekts atbilst muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem: pētīt un apzināt Pāvilostas pilsētas un Sakas novada kultūrvēsturisko mantojumu- attīstīt, pilnvērtīgi izmantot muzejā uzkrātās vērtības sabiedrības izglītošanai un informēšanai. Eksponēt un interpretēt zvejniecības priekšmetus, kas ir nozīmīgi Pāvilostas novada kultūrvēstures mantojumam. Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību ar pastāvīgu ekspozīciju plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un zvejas tradīcijas, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Pie plānotās ekspozīcijas zāles paredzēts izbūvēt arī publiski pieejamu invalīdu WC un nelielu saimniecisko telpu. Pārbūvētais “šķūnis” kalpos kā lielgabarīta zvejas priekšmetu ekspozīcijas zāle, demonstrējot zvejniecības  rīkus,  būs saistošs un publiski pieejams visām vecuma grupām un interesanta gan Pāvilostas un novada iedzīvotājiem, gan tūristiem. Ir izsludināts iepirkums atbilstoši Publisko  iepirkumu likumam par darbu veicēju. Publiskais finansējums sastāda EUR 34 965.00 Būvdarbus paredzēts veikt trīs mēnešu laikā. Ēkas apmēbelēšana un aprīkošana ar interaktīvu ekspozīciju plānota LAT/LIT projekta “Palanga. Pavilosta: Maritime inspired history” ietvaros sadarbībā ar Palangas kūrorta muzeju.

Otrs  atbalstītais projekts  “Vides kvalitātes uzlabošana, labiekārtojot Pāvilostas pilsētas pludmales”  Pieaugot tūristu un atpūtnieku skaitām, palielinās antropogēnā slodze kāpās un degradējas biotopi. Patreizējais piekrastes labiekārtojums, tai skaitā dēļu klājuma laipas ir stipri nolietojies, vai tā vispār nav, līdz ar to apmeklētāju plūsma jūras piekrastē ir stihiska un nekontrolējama. Projekta ietvaros paredzēts izveidot piekrastes infrastruktūru, tasi skaitā dēļu klājuma laipas noiešanai pludmalē, lai mazinātu kaitējumu apkārtējai dabai. Pašreiz notiek labiekārtošanas projekta izstrāde, ko veic SIA “TAG”. No projekta piešķirtais finansējums EUR 84 342.86 Labiekārtojumu paredzēts veikt līdz šī gada tūrisma sezonai.

 

Projektu  koordinatore  Vizma  Ģēģere