Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

Projekti

 

08.09.2015.

 

 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA

Kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas „Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums”

 

FINANSĒTĀ PROJEKTA SATURISKĀ ATSKAITE

 

Projektam „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”

 

 

    Pāvilostas Novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību   realizēja projektu „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”, kura ietvaros pilnībā izstrādāja  Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas 20. gs. 50.- 80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, koncepciju, kas sastāv no saturiskās koncepcijas ko veica muzeja vadītāja Irina Kurčanova, izpētes darba, ko veica krājuma glabātāja Larisa Ķipsta un mākslinieciskās koncepcijas, kuras izstrādi veica kompetents speciālists Kristians Brekte.

Koncepcijā tiks izveidotas 8 galvenās tēmas:

1) pierobežas slēgtā zona, padomju armijas daļas;

 2) zvejnieku kolhozs „Dzintarjūra” un zivju apstrāde;

3) izglītība: bērnudārzs, skola un mūzikas skola;

4) veselības aprūpe: slimnīca, ambulance, aptieka;

5) kultūras dzīve, sports, tradīcijas, biedrības;

6) iestādes: tirdzniecība- patērētāju biedrība, pasts, bibliotēka, Pāvilostas alus darītava;

7) Pāvilostas ciemata izpildvara;

8) Sakas ciema izpildvara, lauksaimniecības kolhozi „Centība” un „Zvaigzne”.

Projekta realizācijai tika piesaistīts kinooperators Aigars Brečs, kas veica ekspozīcijas dokumentālā videomateriāla izstrādi par plānotajām astoņām vēsturiskām virstēmām.

Projekta ietvaros tika veikta zinātniskās koncepcijas izstrāde par tēmu: 20. gs. 50.- 80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, ko veica Ventspils muzeja zinātniskā speciāliste- vēsturniece Stella Lindenberga, sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniekiem. 

Pētnieciskajam darbam tika izmantoti 900 nacionālā krājuma priekšmeti no piecām muzeja kolekcijām:

1)sadzīves priekšmeti;

2)fotogrāfijas;

3)veksikoloģija- faleristika;

4) rakstiskie priekšmeti;

5)nauda un tās ekvivalenti

   Tas sastāda 9,8 %  Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetus, kas attiecās uz  laika posmu 20. gs. 50.- 80. gadi Pāvilostas strādniekciematā un iepriekš nav eksponēti. Projekta noslēgumā tika apvienota saturiskā (zinātniskā) izpēte ar māksliniecisko izpēti un videomateriālu, izveidota vienota ekspozīcijas koncepcija par tēmu 20. gs. 50.- 80.gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, kas būs pamats patstāvīgas ekspozīcijas izveidei, ko muzejs plāno realizēt nākošgad 2016.- gadā. Ekspozīcija tiks izvietota muzeja pirmā stāva telpā, kas ir 32 m2 liela un apmeklētājiem viegli pieejama. Muzeja apmeklētājiem līdz ar to būs pieejams unikāls materiāls par dzīvi zvejnieku ciematā padomju laikos stingra režīma zonā, kāds nav citur Latvijā. Pāvilosta ir vienīgais ciemats Latvijā, pie atklātās Baltijas jūras, kurā padomju režīma laikos bija zvejnieku kolhozs un iedzīvotāji dzīvoja stingra režīma zonā ar visām no tā izrietošajām sekām.

Projekts tika realizēts atbilstoši izvirzītajam mērķim:

  Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības pāvilostnieku dzīvē 20. gs. 50.- 80- tajos gados, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam.

 

 

projekta ietvaros izstrādātās skices un makets

 

 

 

 

 


 

 

01.09.2015.

 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA

realizēts projekts

 

 „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”

 

 

   Pāvilostas Novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību   realizēja projektu „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”, kura ietvaros izstrādāja  Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas 20. gs. 50.- 80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, koncepciju, kas sastāv no saturiskās koncepcijas un izpētes darba, ko veica muzeja darbinieki, tā vadītāja Irina Kurčanova un krājuma glabātāja Larisa Ķipsta un mākslinieciskās koncepcijas, kuras izstrādi veica kompetents speciālists Kristians Brekte, kuram ir ievērojama pieredze minēto darbu veikšanā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā un Liepājas muzejā. Izstrādājot muzeja ekspozīcijas saturisko koncepciju, Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieki konsultējās ar Liepājas muzeja vēstures speciālistiem.

Koncepcijā tiks izveidotas 8 galvenās tēmas:

1) pierobežas slēgtā zona, padomju armijas daļas;

 2) zvejnieku kolhozs „Dzintarjūra” un zivju apstrāde;

3) izglītība: bērnudārzs, skola un mūzikas skola;

4) veselības aprūpe: slimnīca, ambulance, aptieka;

5) kultūras dzīve, sports, tradīcijas, biedrības;

6) iestādes: tirdzniecība- patērētāju biedrība, pasts, bibliotēka, Pāvilostas alus darītava;

7) Pāvilostas ciemata izpildvara;

8) Sakas ciema izpildvara, lauksaimniecības kolhozi „Centība” un „Zvaigzne”.

Projekts tika realizēts atbilstoši izvirzītajam mērķim:

  Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības pāvilostnieku dzīvē 20. gs. 50.- 80- tajos gados, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam.

Uz izstrādātās koncepcijas un izpētes bāzes tuvākajā laikā tiks veidota muzeja jaunā ekspozīcija „20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā”, jo Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir pieejams unikāls materiāls par dzīvi zvejnieku ciematā padomju laikos stingra režīma zonā, kāds nav citur Latvijā. Pāvilosta ir vienīgais ciemats Latvijā, pie atklātās Baltijas jūras, kurā padomju režīma laikos bija zvejnieku kolhozs un iedzīvotāji dzīvoja stingra režīma zonā ar visām no tā izrietošajām sekām. Ekspozīciju plānots izvietot muzeja pirmā stāva telpā, kas ir 32 m2 liela un apmeklētājiem viegli pieejama.

 

 Projekta koordinatore Irina Kurčanova

 

Noteik mākslinieciskās koncepvcijas skiču apspriešanas process

 

 

 

04.08.2014.

 

 

Pāvilos       Pāvilostas  novada pašvaldība realize Valsts Kultūrkapitāla fonda padomes, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” administrētā Latvijas valsts mežu atbalstītās Kurzemes kultūras programmas projektu konkursā atbalstītu projektu „Ceļojoša istāde “Pāvilosta fotogrāfijās””, I.D. Nr. 31/KKP

Projekta mērķis: Popularizēt Pāvilostu, tās apkārtni un dabu, izveidojot mobilo izstādi „Pāvilosta fotogrāfijās”.

Projekta uzdevumi:

  1. Apzināt cenas un iegādāties nepieciešamos materiālus fotorāmīšu iegādei un fotogrāfiju izgatavošanai.
  2. Noorganizēt un rīkot izstādi „Pāvilosta fotogrāfijās”
  3. Noorganizēt un koordinēt foto izstādes „ceļošanu” par Kurzemes zonas bibliotēkām.
  4. Projekta vadība un sabiedrības informēšana atbilstoši projekta pieteikumam.

Projekta ,,Pāvilosta fotogrāfijās” realizācijas rezultātā tika iegādāti foto rāmji un izgatavotas 20 fotogrāfijas no Pāvilostas novada TIC, nu jau vairāku gadu garumā rīkotajā  foto konkursā iesniegtajiem darbiem. Foto konkursu rezultātā Pāvilostas novada TIC ir uzkrājis daudz iespaidīgu un profesionālu fotogrāfiju par Pāvilostu un tās apkārtni, kā arī konkursa rezultātā daudzi novada iedzīvotāji ir pievērsušies savas apkārtnes fotografēšanai un „interesantu kadru medībām”. No minētajām fotogrāfijām tika atlasītas 20 Pāvilostu raksturojošās fotogrāfijas un  izveidota mobila izstāde par Pāvilostu-„Pāvilosta fotogrāfijās”, kura iesākumā no augsta sākuma tika izstādīta Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē, bet pēc tam tiks piedāvāta Kurzemes novada bibliotēkās kā ceļojošā iestāde par Pāvilostu. Pāvilostas pilsētas bibliotēkai ir laba sadarbība ar daudzām Kurzemes zonas bibliotēkām, kas labprāt popularizētu un izstādītu fotogrāfijas par Pāvilostu. Tā būtu laba reklāma Pāvilostas pilsētai plašākā mērogā, kas, popularizējot pilsētu, piesaistītu tūristus un atpūtniekus. Projekta ietvaros iegādātie rāmji pēc izstādes tiktu saglabāti Pāvilostas pilsētas bibliotēkā un izmantoti citām izstādēm.

 

 

 

 

fotoistādes "Pāvilosta fotogrāfijās" atklāšanas pasākums

atklāšanas pasākumu kuplina Pāvilostas viduskolas meiteņu ansamblis

daudzu istādes fotogrāfiju autore Silvija Mauriņa dalās savā fotografēšanas pieredzē

 

01.04.2014.

 

  Atbalstīts ir KKF iesniegtais projekts „Vērgales muižas ēkas fasāžu arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”. Saņemtais finansējums ir 940.00 EUR

  Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Vērgales muižas ēkas fasāžu apdares arhitektonisko māksliniecisko izpēti. Tas ir pirmais solis ceļā uz Vērgales muižas ēkas fasādes rekonstrukcijas darbiem. Vērgales muižas ēka celta 18 gs un ir Valsts nozīmes aizsargājamais kultūras piemineklis, līdz ar to tās restaurācijai jāpieiet ar īpašu pietāti. Veicot Vērgales muižas ēkas fasāžu apdares arhitektonisko māksliniecisko izpēti kompetentu restaurācijas jomas speciālistu vadībā, tiks izstrādāti sekojoši izpētes materiāli:

1)      fasāžu apdares un krāsojuma izpēte, fasāžu shematisks uzmērījums, portiku shematisks uzmērījums, fasāžu apdares detaļu- kapiteļi, rozetes, margas izpēte;

2)      vēsturisko materiālu apkopojums- pieejamie arhīvu materiāli un publicētie avoti;

3)      izpētes rezultātu apkopojums- fasāžu apdares izpētes rezultāti: tekstuālā sadaļa- vēsturiska izziņa un attēli, fasāžu apdare un koloristika dažādos apdares periodos, secinājumi un rekomendācijas, rasējumi- fasāžu notinumi izpētes rezultātiem, fotofiksācija ar fotoattēlu anotācijām;

4)      iegūtie materiāli tiks apkopoti 4 eksemplāros (drukāšana, kopēšana, iesiešana), kas tiks nodoti atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, projektētājiem un divi Pāvilostas novada pašvaldībai;

5)      izstrādātais materiāls ietvers īsu vēsturi, ēkas shematiskos uzmērījumus, ēkas arhitektoniskās inventarizācijas rezultātus, foto fiksāciju un rekomendācijas tālākai darbībai.

Iegūtais materiāls kalpos par pamatu ēkas fasāžu rekonstrukcijas darbu tehniskā projekta izstrādei un tad tikai varēs sākt Vērgales muižas fasādes rekonstrukcijas darbus.

 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 

 

 

21.11.2013.

 

   Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir veiksmīgi realizējis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursa  "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās" atbalstīto projektu:

 

„Sadzīves priekšmetu kolekcijas glabāšana un pieejamības apstākļu uzlabošana Pāvilostas novadpētniecības muzejā”  

 

   Projekta realizācijas rezultātā tika saņemts finansējums  1000.00 latu apmērā, par ko tika iegādāti un uzstādīti muzeja krājuma izvietošanai atbilstoši plaukti, līdz ar to nodrošinot krājuma saglabāšanu atbilstoši Latvijas likumdošanai- Muzeja krājuma telpas labiekārtošana, krājuma izvietošana, rezultatīviem rādītājiem: nodrošināt krājuma sistematizēšanu un Noteikumiem atbilstošus glabāšanas apstākļus, iekārtojot vienu jaunu krājuma telpu 72 ( kvm), atbilstoši 4. mērķim: attīstīt un pilnvērtīgi izmantot muzejā uzkrātās vērtības sabiedrības izglītošanai un informēšanai, kā arī brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai. (saskaņā ar Kultūrpolitikas vadlīnijām, sk. 3. un 5. strat. mērķi).

   Tika realizēts projekta  mērķis:   Nodrošināt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumam kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus, tādējādi sekmējot Nacionālo muzeju krājuma saglabāšanu un izmantošanu.

 

  

 Projektā iegādātie plaukti jau aizpildīti ar muzeja krājuma eksponātiem

 

   

 Informāciju sagatavoja: projketu koordinatore Vizma Ģēģere

 

    Pāvilostas Mūzikas skola realizēja Kurzemes Kultūras programmas projektu konkursa  atbalstīto projektu: 

Sitamo instrumentu meistarklase „ RITMS- MŪZIKAS PAMATS”

 

  Projekta mērķis: Sekmēt sitaminstrumentu spēles dalībnieku muzikālo un personības vispusīgu izaugsmi. Izveidot Pāvilostas Mūzika skolā sitaminstrumentu apmācību. Pilnveidot dalībnieku zināšanas dažādu mūzikas stilu -svinga, džeza u.c. apguvē. Sekmēt kontaktu veidošanos starp profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības mūzikas skolām. Nodrošināt sitaminstrumentu ansambļu muzicēšanas profesionālo prasmju izaugsmi.

Projektā saņemtais atbalsts no Kurzemes kultūras programmas LVL 350.00

   Projekta ietvaros tika veikta Pāvilostas novada bērnu un jauniešu atlase, kam ir interese par sitamiem instrumentiem. Noorganizētas 21 dienu sitaminstrumentu nodarbības Pāvilostas Mūzikas skolā. Par sitamo instrumentu meistarklasi „ RITMS- MŪZIKAS PAMATS” tika sniegta informācija vietējā, reģionālā presē un Pāvilostas pilsētas mājas lapā www.pavilosta.lv

   Pāvilostas Mūzikas skola sadarbībā ar Ventspils mūzikas vidusskolu, vienojās ar tās sitamo instrumentu nodaļas audzēkni  (nu jau absolventu) Gunti KAĢI, 2013. gada 6. maijā un 4. jūnijā Ventspils mūzikas vidusskolā un Ventspils Kultūras centrā rīkoja sitamo instrumentu meistarklasi „RITMS- MŪZIKAS PAMATS” Pāvilostas novada bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.

   Meistarklases notika Pāvilostas Mūzikas skolā, Ventspils mūzikas vidusskolā un noslēguma pasākums Ventspils Kultūras centrā.  Meistarklasēs uzsvars tika likts uz dažādu mūzikas stilu -svinga, džeza u.c., apguvi.

              Iepazīstoties ar plašo sitaminstrumentu klāstu Ventspils mūzikas vidusskolā, apmeklējot Ventspils mūzikas vidusskolas absolventu koncertu, Pāvilostas bērniem un jauniešiem, kam interesē sitamo instrumentu spēle, bija iespēja izglītoties sitaminstrumentu meistarklasē, kas tiks turpināta nākamajā 2013./2014. Mācību gadā Pāvilostas Mūzikas skolā.

 Projekta realizācijas rezultātā tika:

-          turpināta un sitaminstrumentu muzicēšana,

-          veicināta bērnu un jauniešu līdzdalība kvalitatīvos kultūras procesos un rosināta izpratne par dažādu kultūru vērtībām,

-          veicināta un attīstīta mūsdienu mūzikas un džeza muzicēšana, sadarbība ar līdzīgām grupām;

-          celta bērnu un jauniešu profesionālā kvalitāte, jauna- savādāka  repertuāra apguve un muzikālā stila izveidošana,

-          notiks pozitīva sadarbība un pieredzes apmaiņa starp Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņiem,

-           bērni un jaunieši gūs uzstāšanās pieredzi dažādās uzstāšanās vietās, apstākļos un situācijās,

-          iepazīšanās ar dažādām sitaminstrumentu performancēm.

 

 

 

meistarklases vadītājs Guntis Kaģis

 

  Ventspils mūzikas vidusskolas direktors iepazīstina Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņus ar savu skolu

 

meistarklases

 

 

 bez Ventspils mūzikas vidusskolas tika apmeklēts arī Ventspils muzejs, restauratore Anita Burkovska iepazīstina ar restaurācijas procesu

 

 

 

meistarklases

 

 

kopā ar Gunti Kaģi pēc koncerta- eksāmena Ventspils Kultūras centrā

 

 

 meistarklases

 

 

meistarklases

 

 

Ventspils mūzikas vidusskolas absolventu eksāmens- koncerts Ventspils Kultūras centrā, pie bungām Guntis Kaģis

 

 

 

  

VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu klubs

„Mēs paši” projektu konkursā realizēts projekts

 

Dzīves kvalitātes uzlabošana Pāvilostas bērniem”

  
  Pāvilostas pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību realizēja VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu klubs „Mēs paši” projektu konkursā atbalstītu projektu „Dzīves kvalitātes uzlabošana Pāvilostas bērniem”.
  Projekta mērķis bija nodrošināt drošu veselīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērniem, ierīkojot un iekārtojot bērnu rotaļu un atpūtas istabu Pāvilostas bibliotēkā. Veicināt bērnu iztēles radošo spēju attīstību. No agras bērnības veidot un nostiprināt mazo apmeklētāju lasīšanas iemaņas.
   Projekta ietvaros tika apmēbelēta un labiekārtota bērnu rotaļu istaba Pāvilostas bibliotēkā, saskaņā ar Karīnas Lieljukses izstrādātu dizainu. Mēbeles no koša krāsu lamināta izgatavoja SIA „Mežavots”, galdnieks Guntis Šēns. Tika iegādātas jaunas spēles, rotaļlietas, „pufi” sēdēšanai, ka arī no korķa materiāla, piedaloties maziem lasītājiem, tika izgatavota korķa siena grāmatas formā. 14. decembrī notiks bērnu rotaļu istabas svinīgs atklāšanas pasākums.
    Mēbeļu izgatavošana izmaksāja LVL 900.00, no kuriem VAS „Hipotēku un zemes banka” atbalstīja LVL 400.00, Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības finansēšanas konkursā tika iesniegts projekts ”Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas telpa Pāvilostas bibliotēkā” un saņemts finansējums LVL 370.00 apmērā.Par šo naudu tika izgatavotas košās mēbeles. Spēles, sēžamie „pufi”, korķa tāfele u.c. lietas tika iegādātas par bibliotēkas budžeta līdzekļiem.
Projekts tika uzsākts 2012. gada 10. septembrī un noslēgsies 2012. gada 30. decembrī.
Bērni, viņu vecāki un arī jaunieši laipni gaidīti Pāvilostas bibliotēkās bērnu rotaļu izstabā !
 
Projekta koordinatore Vizma Ģēģere
 
no krāsaina lamināta izgatavotās mēbeles
 
no korķa materiāla izgatavota tāfele- piespraužama siena grāmatas veidā
 
atpūtai iegādāti sēžamie "pufi"