Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

LVAF projekti 2020

30.07.2020.

     Par Latvijas vides fonda atbalstītu projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktsiko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1-08/2/2020

    Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi kārtējo atbalstu no Latvijas vides aizsardzības fonda projektam “Piekrastes apsaimniekošanas praktsiko aktivitāšu realizēšana”,  līguma Nr. 1-08/2/2020                  

Projekta uzdevumi:

  1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorijas posmu, regulāri savācot atkritumus, tais skaitā lielgabarīta, no kāpām un liedaga.
  2. Utilizēt riepas un beigtos dzīvniekus, kas regulāri tiek izskaloti jūras krastā.
  3.  Izbūvēt nobrauktuvi Ziemupes auto stāvlaukuma pludmalei.

Kopējās projekta  izmaksas sastāda 15 248.00 EUR

    Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorija. No 2020. gada 11.maija tika pieņemti darbā  pieci  sezonas strādnieki, kas  regulāri apstaigā savu jūras piekrastes posmu un savāc atkritumus, līdz ar to piekraste tiek tiktu uzturēta patstāvīgi kārtībā un netiek piesārņota apkārtējā vide, tā ir arī vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Tiek savākti lielgabarīta atkritumi un auto riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki, sakārtota jūras piekrastes teritorija. Šī gada projekta ietvaros paredzēts izbūvēt nobrauktuvi Ziemupes stāvvietā, Vērgales pagastā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

30.09.2020.

     Par Latvijas vides fonda atbalstītu projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktsiko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1-08/2/2020

    Pāvilostas novada pašvaldība ir veiksmīgi realizējusi Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktsiko aktivitāšu realizēšana”,  līguma Nr. 1-08/2/2020  

  Projekta ietvaros visas vasaras sezonas garumā no maija līdz septembrimtika pieņemti darbā pieci strādnieki un uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekraste visā novada teritorijas garumā. Tāpat visas tūrisma sezonas garumā tika savākti dažādi, tai skaitā  lielgabarīta atkritumi, kam tika piesaistīta pašvaldības rīcībā esošā un vietējo uzņēmēju traktortehnika. Atkritumi tika nogādāti SIA “Liepājas RAS”. Projekta ietvaros tika veikta būvprojekta izstrāde, ko veica SIA “IK projekts” un izbūvēta nobrauktuve Ziemupes stāvvietā, Vērgales pagastā, lai nodrošinātu, pirmkārt, glābšanas dienestu nobraukšanu pludmalē un piekļūšanu jūrai. Būvdarbus veica SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”, bet būvuzraudzību SIA ”Būviecere”.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere