Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

2015.gads - Jūras skartie

 

   

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

  28.09.2015.

   26. septembrī ir noslēgusies Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam atklātākā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” atbalstītā Pāvilostas novada pašvaldības izstrādātā projekta „Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie”” realizācija. Projekta ietvaros ap 20 jauniešiem  ir apguvuši dažādas, ar jūru saistītas pamatprasmju apmācības.

     Projekts noslēdzās ar noslēguma pārbaudījumiem gan praktiskajās iemaņās, gan arī jaunieši aizpildīja testu ar 20 jautājumiem, par projekta ietvaros skartajām, redzētajām un dzirdētām tēmām. Visi 20 projekta dalībnieki saņēma piemiņas balvas: blociņus un krekliņus ar cepurītēm, ar projekta logo. Trīs labākie dalībnieki tika izvērtēti sekojošās nominācijās: labākais praktiskajās iemaņās (notika praktiska zināšanu pārbaude spleisēšanā, tīklu lāpīšanā, jūras  karšu lasīšanā), labākā zināšanu apguve, kas balstījās uz testa rezultātiem, kurā bija jautājumi par visām projekta apmācību tēmām un ostu apmeklējumos gūto pieredzi. Trešā balva bija par pilnīgāko pasākumu apmeklējumu (tas bija jaunietis, kas apmeklējis visus pasākumus projekta ietvaros). Trīs galvenās balvas saņēma sekojoši projekta dalībnieki (balvas bija īpaši vērtīgas- tas bija Pāvilostas pilsētas karogs): par praktiskām iemaņām Emīls Kurčanovs, par zināšanu apguvi Uve Kārlis Mūrnieks (bija apmeklējis lielāko daļu projekta aktivitāšu) un par 100 % projekta aktivitāšu apmeklētību Agnese Ģēģere.

            Pirms projekta noslēguma pasākuma, vēl bija pēdējās projekta aktivitātes: praktiskās apmācības uzņēmējdarbības pamatos, kur tika apmeklēts vietējais uzņēmums Z/S “KAIJA”, kas nodarbojas ar zivju nozveju, kūpināšanu un tirdzniecību. Jaunieši apmeklēja kūpināšanas cehu, praktiski darbojās kūpināto zivju izņemšanā no kūpinātavas, svēršanā un sadalē pircējiem. Z/S “KAIJA” īpašnieki dalījās pieredze par savu uzņēmējdarbību, kas reālajā dzīvē nebūt nav tik vienkārša: gan kredītu ziņā, gan arī kontrolējošo iestāžu uzcītībā. Neskatoties uz to uzņēmums it piesaistījis finansējumu no trim ES projektiem un cītīgi darbojas jau no 2007. gada.

   Noslēdzošā projekta praktiskā aktivitāte arī bija gastronomiska- Pāvilostas īpašais kulinārais mantojums sadarbībā ar veco paaudzi. Tika piesaistītas nodibinājuma “Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds “Sakas novada pensionāru nodibinājums”” pārstāves- seniores, kas vēl atceras senās zivju gatavošanas receptes un tās ikdienā pielieto. Kopā ar jauniešiem tika gatavoti sātīgi un garšīgi zivju ēdieni no vietējām un svaigām zivīm. Kā atzina jaunieši, šī bija vispatīkamākā un garšīgākā nodarbība. Noslēgumā notika ēdienu degustācija, recepšu maiņa un dalīšanās dažādā gatavošanas pieredzē.

Paldies visiem jauniešiem, kas piedalījās projekta aktivitātes un lektoriem par izturību!

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

08.09.2015.

     Tuvojas noslēgumam Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam atklātākā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” atbalstītā Pāvilostas novada pašvaldības izstrādātā projekta  „Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie”” realizācija. Projekta ietvaros ap 20 jauniešiem  ir apguvuši dažādas, ar jūru saistītas pamatprasmju apmācības, kā arī paši piedalījušies kā skolotāji un rādījuši spleisēšanas un tīklu lāpīšanas prasmes Pāvilostas tūrisma sezonas noslēguma pasākumā „Senās uguns nakts”. Jaunieši Pāvilostā apmeklēja jaunāko ostas uzņēmēju SIA „Boutpark”, kurā notiek mazizmēra kuģu, laivu remonts, apkope un ziemošana. Projekta ietvaros jaunieši ir apmeklējuši Latvijas jūras piekrastes mazās ostas, arī jahtu ostas, iepazinušies ar  ostas darbību un uzņēmējdarbību  tajās, kā arī divas lielās Latvijas ostas Ventspils un Liepājas ostas.   Ventspils ostā tā vairāk bija ostas teritorijas apsekošana ar kuģi „Hercogs Jēkabs” Ventspils brīvostas pārvaldes gida pavadībā. Interesants bija Ventspils jahtu ostas apmeklējums, kur vada gandrīz jauniešu vienaudzis, kas lika projekta dalībniekiem paskatīties uz ostas pārvaldību arī no citas puses. Ventspilī tika apmeklēts arī kuģis- eksponāts „AZOVA”, moli, skatu tornis un pludmale. Visinteresantākā no visām apmeklētajām ostām, jauniešprāt, izrādījās pati pēdējā osta- Liepājas osta. Ostas kapteinis Pēteris Gudkovs jauniešus ieveda tādās ostas vietās, kur parasti apmeklētāji netiek ielaisti. Aizraujoša bija trofeju apskate, ko ūdenslīdēji ceļ ārā no Liepājas kanāla, kā arī stāsts par piedzīvoto, šis trofejas meklējot un ceļot ārā. Tika apsekota kara osta un garākais mols Latvijā- Karostas mols, kura garums ir 1,6 km. Vēl jaunieši tika ievesti tādās ostas vietās, no kuras eksportē labību un no kuras eksportē kokmateriālus. Noslēgumā jaunieši apmeklēja ostas kapteiņdienesta torni, no kura tiek koordinēta visa ostas darbība ar fantastisku skatu uz visu Liepājas ostu. Jauniešiem bija arī iespēja uzkāpt uz ostas velkoņa „AUSTRA”, ko jaunieši arī labprāt izmantoja. Ostas kapteinis Pēteris Gudkovs izstādīja jauniešiem par iespējām iegūt izglītību ostai blakus esošajā Liepājas Jūrniecības koledža un turpmākām darba iespējām gan ostā, gan arī uz kuģiem.

Jaunieši laipni aicināti uz atlikušajām projekta aktivitātēm!

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

25.08.2015.

     Pāvilostas novada pašvaldība, sadarbībā ar jauniešu biedrību „No idejas līdz attīstībai” uzsākusi realizēt Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam atklātākā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” atbalstīto Pāvilostas novada pašvaldības izstrādāto projektu  „Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie””.  Projekta ietvaros ap 20 jauniešiem  pašreiz apgūst dažādas, ar jūru saistītas apmācības: zvejas pamatprasmju apmācībā- spleisēšana, tīklu lāpīšana,  jūras mezglu siešana, jūras signāli un karte, jūras sporta veidi un drošība uz jūras.  Projekta ietvaros jaunieši ir apmeklējuši Latvijas jūras piekrastes mazās ostas, arī jahtu ostas un  iepazinušies ar  ostas darbību un uzņēmējdarbību  tajās.  Vidzemes piekrastē tika apmeklētas trīs ostas: Skultes osta, kas pašreiz no mazajām ostām ir līderos, Salacgrīvas osta  un Kuivižu osta. Salacgrīvā jaunieši apmeklēja arī zivju pārstrādes rūpnīcu, kas gan sakarā ar Krievijas krīzi, uz laiku ir slēgta, nēģu tačus, tūrisma kompleksu pie jūras SIA „Kapteiņu osta” un Ainažu jūrskolas muzeju.  Jaunieši viesojās arī Salacgrīvas jauniešu centrā un bija pieņemšanā pie Salacgrīvas domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga. Otrs pieredzes apmaiņas brauciens bija noorganizēts pa Kurzemes mazajām ostām: Enguri, Mērsragu un Roju. Salīdzinoši  ar parējām ostām, Engures osta bija ar nesakārtotām īpašumtiesībām, kā arī ostā  nenotika uzņēmējdarbība. Blakus ostai aktīvi darbojās zivju pārstrādes cehs Unda, katamarānu būves cehs un burāšanas skola bērniem un jauniešiem. Savukārt Mērsraga ostā notika aktīva uzņēmējdarbība, kā arī sakārtota un aktīvi darbojoša bija Mērsraga jahtu osta. Rojas ostā bija spilgti  manāmas vēl padomju laika godības paliekas, diemžēl osta vairs nedarbojas ar tādu jaudu, kāda tai bija padomju laikos. Daudzas ēkas stāv dīkā un nav sakārtotas. Pašā ostā notiek aktīva darbība, šeit bija visvairāk zvejas kuģu no visām apsekotām ostām, kā arī  vislielākā jahtu ostā. Augstā līmenī šeit darbojas burāšanas skola, kas ir spējusi piesaistīt projektu līdzekļus un uzbūvēt atbilstošas servisa ēkas. Bez minētajām ostām jaunieši apmeklēja zvejnieku  sētas „Dieniņas” īpašo izglītojošo zvejniekšovu ar zivju produkcijas degustāciju noslēgumā. Pasākums jauniešiem ļoti patika, jo viņi varēja radoši darboties un sacensties savā starpā. Godā tika celtās senās zvejnieku un jūras līča piekrastes tradīcijas, vietējais kulinārais mantojums.  Projekta realizācija turpinās arī septembra mēnesī. Jaunieši laipni aicināti uz projekta aktivitātēm!

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 25.07.2015.

 

        Pāvilostas novada pašvaldība, sadarbībā ar jauniešu biedrību „No idejas līdz attīstībai” uzsākusi realizēt Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam atklātākā projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” atbalstīto Pāvilostas novada pašvaldības izstrādāto projektu  „Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie””.  Projekta ietvaros plānots ap 20 jauniešiem apgūt dažādas, ar jūru saistītas apmācības: zvejas pamatprasmju apmācībā- spleisēšana, tīklu lāpīšana,  jūras mezglu siešana, jūras signāli un karte, jūras sporta veidi un drošība uz jūras, uzņēmējdarbības pamatu apguve, apmeklējot vietējos uzņēmējus, sadarbībā ar senioru NVO, zivju ēdienu gatavošana, tai skaitā seno  recepšu  apguve. Projekta ietvaros paredzēts apmeklēt gandrīz visas Latvijas jūras piekrastes ostas un iepazīties ar  ostas darbu un uzņēmējdarbību  tajās.  Vidzemes pusē plānots apmeklēt mazās ostas Skulti, Salacgrīvu un Kuivižu ostu. Salacgrīvā paredzēts apmeklēt zivju pārstrādes rūpnīcu, nēģu tačus, tūrisma kompleksu pie jūras SIA „Kuivižu osta” un Ainažu jūrskolas muzeju. Kurzemē, savukārt bez ostām-  Liepājas, Ventspils, Rojas, Mērsraga un Engures, plānots apmeklēt zvejnieku sētas „Dieniņas” īpašo zvejniekšovu ar zivju produkcijas degustāciju. Savukārt Pāvilostas novada pašvaldības organizētajā pasākumā Senās uguns naktis Pāvilostā, paredzēts pie tūrisma centra organizēt Radošās darbnīcas visiem interesentiem. Visi dalībnieki saņemts krekliņus un cepurītes ar projekta logo. Noslēgumā sekos prasmju un zināšanu pārbaude, labāko  dalībnieku apbalvošana.

Projekta realizācijas laiks no 25.07.2015. līdz 30.09.2015.

Kopējais piešķirtais finansējums EUR 3999.86

 

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 projekts ir noslēdzies

 

tiek izsniegtas balvas 

pārsteigums par balvām

 

 balvas dalībniekiem

 

spleisēšanas pārbaude

 

 

tiek atkārtoti jūras mezgli

 

 

 

 

tiek izskaidroti anketēšanas noteikumi


 

 notiek apgūto zināšanu pārbaude- tiek aizpildītas anketas

 

 

visiem dalībniekiem tika izsniegts apliecinājums par dalību projektā

 

 logo uz balvām

 

 

balvas noslēguma apbalvošanai

 

 

noslēgumā zivju ēdienu degustācija

 

 

 galds ir saklāts

 

 

 

 visi pie plītīm

 

 

 receptes izdales formā

 

 

 daži zivju ēdieni jau sagatvoti

 

 

tiek sagatvots lasis

 

 

 mērcēm tiek apcepti sīpoli

 

 mencu cepšana

 

 mencu tīrīšana

 

 tiek gatavotas maizītes ar lasi

 

 sīpolu griešana beidzas ar asarām

 pārrakstam receptes

 

tiem sagatavotas zivis salātiem

 

 tiek tīrīts lasis

 

 

 

 

 zivju ēdienu receptes

 

 

prakstiskā uzņēmējdarbība- zivju kūpināsānas ceha apmeklējums Pāvilostā

 

 

 

 

jaunieši iepazinās ar zivju kūpināšanas procesu un paši aktīvi piedalījās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzenskrūves apskate

notiek kuģu remonts

 

ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvīčs stāst par laivu/ kuģu būvi

 

skats no BOUTPARK jumta uz Pāvilostas ostu

Pāvilostas BOUTPARKA apmeklējums

 

 

 

 

 

 

Liepājas un Liepājas ostas apmeklējums

 

 

Jauniešiem atļāva paviesoties uz velkoņa AUSTRA

 

 

 Skats no Liepājas ostas dispičerpunkta

 Liepājas ostas dipičerpunktā

 

 

 Šeit notiek "kontrole" pār visu Liepājas ostu

 

 pie koku pārkraušanas termināliem

 

 

 

Pie graudu pārkraušanas termināliem

 

 Karostā pie garākā mola Latvijā

 

 

 Liepājas ostas apskate tiek sākta ar trofeju apskti, kas tiek atarstas tīrot Liepājas kanālu

 

 atradumi, tīrot Liepājas kanālu ir muzeja eksponātu vērti

 

 SIA "Boutpark" apmeklējums

Jūras karšu izzināšanas apmācības

 

 

 

 

 

Rojas ostas apskate gida, ostas pārvaldnieka Jāņa Megņa pavadībā

 

Rojas ostas burātāju skolas apskate

 

Mērsraga jahtu ostā

dazādu Rīgas jūras līča zivju degustēšanas pasākums

vecais zvejnieka zābaks

zivju purgāšana no tīkla

zivju vēršanas sacensības

 

Izglītojošs, atrakstīvs pasākums par zvejniecību ar seno prasmju elementiem zvejnieku sētā "Dieniņas"

 

 

 

Engures muzeja apmeklējums

Engures ostas teritorijā ražo arī katamarānus un darbojas zivju apstrādes rūpnīca UNDA

Engures ostā darbojas arī mazo burātāju skola

Engures ostas apmeklējums, gids ostas pārvaldnieks Jānis Megnis

 

 mācību ekskursija pa Ventspils ostu ar kuģi "Hercolgs Jēkabs" gida pavadībā

 

 

uz kuģa "Azov"

 

 

Ventspils jahtu ostas apmeklējums

 

Ventspils zvejas osta

 

 

Radošās darbnīcas Pāvilostas tūrisma noslēguma pasākumā "Senās uguns nakts":

tiek apgūtas tīklu lāpīšanas prasmes

tiek apmācīti pasākuma apmeklētāji

 spleisē arī domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

 vecais ostas kapteinis Haralds Lukšēvics sniedz jauniešiem savus padomus

tiek demonstrēts mīlas mezgls

 jaunieši apmāca spleisēšanas prasmes pasākuma apmeklētājiem

Dalībnieki izgatavojuši projekta logo uz bojas

 

 

 Projekta ietvaros iegādātie materiāli jūras apmācības nodarbībām

 

 

SERF kluba apmeklējums 

mācīšanās braukt ar SUP dēļiem

 

 

 

 

apmācības- drosība ostas teritorijā, lektors Ronalods Griškēvičs

 

 

 

apmācības- zvejas tīklu lāpīšana, lektore Irina Kurčanova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apmācības spleisešanā, jūras mezglu siešana- lektors Māris Puško

 

 

 

Skultes osta

 

 

A/S "Brīvais Vilnis" Salacgrīvā

 

 

Salacgrīvas osta

 

 

Kuivižu osta un atpūtas komplekss

 

 

Salacgrīvas jauniešu centrā "BĀKA"

 

Pieņemšana pie Salacgrīvas domes priekšsēdētāja Dagņa Strauberga

 

Pie neģu taču  Kurķis Salacgrīvā

 

 

 

Uz nēģu tača

 

Ainažu veco kapteiņu apbedījumi Ainažu kapos

 

 

Ainažu Jūrskolas muzejs

 

 

Ainažu Jūrskolas muzejā

 

 

Ainažu mols

 

  Latvijas - Igaunijas robeža