Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

EJZF projekts 2018/2019

13.08.2019.

     Pāvilostas novada pašvaldība ir pabeigusi divus Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 un “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums”, I.D. Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000005 realizāciju. Abi šie projekti ir cieši saistīti. Pirmā projekta ietvaros tika rekonstruēta bijušā Pienotavas ēka un pielāgota senlietu krātuves vajadzībām, savukārt otrā projekta ietvaros tika veikts ēkai pieguļošās apkārtnes labiekārtojums.  Šī gada 10. augustā Ziemupes svētku ietvaros notika svinīga Jūras māja atklāšana. Pamazām plānots telpas apmēbelēt un aprīkot, lai izvietotu šeit modernu Ziemupes senlietu krātuvi “Jūras māja”. Šai sakarā ir iesniegts projekta pieteikums “Sea Culture” Latvijas- Lietuvas pārrobežu programmas konkursā.

   Ēka pildīs arī tūrisma informācijas punkta funkcijas, šeit ir izvietota neliela konferenču zāle, izstāžu zāle, neliels sociālais punkts vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, kur varēs izmantot dušas un izmazgāt veļu.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

Jūras mājas atklāšanas pasākums Ziemupē

apkārtnes labiekārtojums- ugunskura vieta

pirmie "Jūras mājas" eksponāti

13.08.2019.

 Pāvilostas novada pašvaldība ir  pabeigusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005, realizāciju.

  Skatu torņa rekonstrukcijas darbus veica SIA “EMPOWER” par līguma summu EUR 54 888,76, bez PVN 21%. Tornī ir izvietots teleskops un trīs novērošanas kameras. Sakarā ar to ka skatu tornis atrodas militāro objektu aizsardzības zonā, uz Aizsardzības ministrijas īpašumā esošās zemes un nav pilnīgi drošs apskates objekts tā apmeklētājiem, Pāvilostas tūrisma un informācijas centrs noteiks apmeklētāju darba laiku un tornis ziemas sezonā un uz naktī tiks slēgts apmeklētājiem. Ir izstrādāti skatu torņa un pieguļošās teritorijas ekspluatācijas noteikumi, jeb instrukcijas, kas arī tik izvietota torņa pakāpē. Tuvākajā laikā skatu tornis tiks atvērs apmeklētājiem.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

SKATU (BIJUŠĀ ROBEŽSARGU) TORŅA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

Vispārīgā informācija.

 1.  Skatu (bijušais robežsargu) tornis un pieguļošā teritorija ir publiski pieejams apskates objekts, kurš apmeklētājiem un tūristu grupām ir atvērts pēc Pāvilostas TIC noteiktā darba laikā (tūrisma informācijas centrs, Dzintaru iela 2A, Pāvilosta).
 2. Par objekta tehnisko stāvokli un kārtības ievērošanu atbild  Pāvilostas novada dome ( Dzintaru iela 73, Pāvilosta).

Uzmanību!

 • Objekta teritorijā pastāv fizisko un traumatisma risku faktoru iedarbības iespējamība (palielināta fiziska slodze, pakrišana, paklupšana, krišana no augstuma);
 • Objekts atrodas Militārā objekta aizsardzības zonā;
 • Atrodoties objektā, novērtē vides apstākļus, personīgās spējas un savu veselības stāvokli.

Iegaumē!

 1. Skatu torņa apskati var veikt tikai  dienās un noteiktos laikos, kad tornis ir atvērts apmeklētājiem (ziemas sezonā tornis ir slēgts apmeklētājiem).
 2. Par drošību tornī  esi atbildīgs pats.
 3. Tornī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki.
 4. Torņa kāpnes ir no metāla, šauras, stāvas, pakāpieni caurspīdīgi. Kāpjot pa kāpnēm, esi uzmanīgs, turies pie sānu margām, soli liec uz katra pakāpiena.
 5. Kāpšanai pa kāpnēm izvēlies piemērotus apavus. Tiem jābūt stabiliem ar slēgtu augšējo daļu un papēžu balsta laukuma vismaz 3 x 3 cm.
 6. Personīgās mantas liec somā, somu novieto uz muguras, vai piestiprini pie sāniem. Liela izmēra somas, kuras nevar nostiprināt uz muguras, atstāj  torņa pakājē.
 7. Atrodoties uz skatu laukuma uzmanīgi un atbildīgi lieto uzstādīto teleskopu.

Aizliegts!

 • Ierasties objektā, ja ir lietotas apreibinošās vielas. Objektā lietot alkoholiskos dzērienus, psihotropās vielas, smēķēt.
 • Kāpt pa kāpnēm tornī, neturoties pie sānu margām, pa pāriem. Kāpšanai pa kāpnēm izmantot vaļīgus, neaizšņorētus apavus, apavus ar augstu papēdi.
 • Nomest pārtikas produktu iepakojumus, ēdienu atliekas, dzērienu pudeles. Bojāt inventāru, būvkonstrukcijas. Nomest un izliet jebko un jebkur objekta teritorijā.
 • Kāpt uz norobežojošajām sānu margām, izbūvētajām būvkonstrukcijām, uzstādītajiem paaugstinājumiem. Lēkāt pa kāpņu un apskates vietu laukumiem, lekt no uzstādītām kāpnēm, sēdēt uz kāpņu margām.
 • Atrasties objektā bērniem bez vecākiem vai pavadošās personas.
 • Lietot atklātu liesmu, dedzināt pārtikas produktu iepakojumus, pārkāpt ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus. Bojāt  teleskopu un novērošanas kameras.

Objekta apmeklētājiem ir pienākums ievērot šīs instrukcijas prasības.

Pirmās palīdzības, ugunsgrēka izcelšanās gadījumā zvanīt uz tālr. nr.112

 Skatu torņa ēkā un teritorijā notiek videonovērošana

 

 Pāvilostas novada pašvaldība

 

08.07.2019.

 

  Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīto projektu Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums”, I.D. Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000005  

    Projekta ietvaros tiek veikts apkārtnes labiekārtojums bijušai Pienotavas ēkai, kas otra EJZF atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē”  ietvaros ir pārtapusi par  Ziemupes senlietu krātuvi “Jūras māja”. Darbus plānots pabeigt 1. augustā, bet Jūras mājas svinīgs atklāšanas pasākums plānots 10. augustā. 

 

ugunskura vietas izveide

Top bruģētie ceļiņi ap Jūras māju 

 

03.05.2019.

  Pāvilostas novada pašvaldība  ir veikusi  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 ietvaros, realizāciju.

   Projekta ietvaros ir pilnībā veikta pati vecās pienotavas ēkas rekonstrukcija par Jūras māju: tai skaitā juma nomaiņa, fasādes rekonstrukcija, iekštelpu apdare, sanitārā mezgla izveide, apkures sistēmas- granulu katla izbūve, pamatu siltināšana un nelielas terases- estrādes izbūve, elektrības padeves sakārtošana un citi darbi. Tūlīt sekos Jūras mājas apkārtnes labiekārtošana, kas padarīs ēku vēl pievilcīgāku. Pašreiz tiek domāts par iespējamo projektu finansējuma piesaisiti, lai  veiktu iekštelpu apmēbelējumu un piepildītu ēku ar saturu-  izveidotu senlietu krātuvi par jūras tēmu un  interaktīvu piedāvājumu par Ziemupes vēsturi.  Ēkā plānots arī izvietot konferenču zāli un publiski pieejamu sanitāro mezglu. 

 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

ēkas otrais stāvs, kur plānota konferenču zāle un seniletu krātuves ekspozīcija

 

ēkas pirmais stāvs

veļas mazgātuve

sanitārais mezgls

apkures telpa ar granulu katlu

ēkas ārskats

nojume, kas kalpo kā neliela skatuve

ēkas galvenās ieejas durvis ar nojumi

 

 

 

 

18.04.2019.  

 

   Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē, apkārtnes labiekārtojums”, I.D. Nr. 18-02-FL03-F043.0207-000005  realizāciju.

    Projekta ietvaros plānots veikt apkārtnes labiekārtojumu bijušai Pienotavas ēkai, kas otra EJZF atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē”  ietvaros ir pārtapusi par  Ziemupes senlietu krātuvi “Jūras māja”.

Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 65 472.72, tai skaitā PVN 21%,  publiskais finansējums EUR  40194.10.

     Tika veikta iepirkumu  procedūra un saņemti  trīs  piedāvājumi, no kuriem lētākais   bija  SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks”  piedāvājums par summu EUR 62 405,23, ar PVN 21%  Būvprojektu izstrādāja un autorzraudzību veic  A/S “ Palast Architekts”, būvuzraudzību veic SIA “BŪVIECERE”, būvuzraugs Gints Ernstsons, sertifikāta Nr. 5-00342. Projekta realizācijas laiks ir plānots no  līguma noslēgšanas brīža (03.04.2019.) līdz 2019. gada 1.  augustam. Apkārtnes labiekārtojuma darbi ir cieši saistīti ar pašas ēkas rekonstrukcijas darbiem, kurus plānots pabeigt līdz šī gada 31. maijam.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

18.04.2019.

  Pāvilostas novada pašvaldība  realizē  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005.

Top jaunas skatu tornis. 

 

 

16.01.2019.

 Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005, realizāciju.

 Projekta realizācijas uzsākšana aizkavējās, sakarā ar obligāto prasību izstrādāto būvprojektu saskaņot ar Latvijas Aizsardzības ministriju, kuras īpašumā atrodas robežsargu skatu tornis, kaut arī zemes vienības daļa un būve Ostmalas ielā 2 nodota pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā pašvaldībā. No Aizsardzības ministrijas 30. Novembrī tika saņemts robežsargu skatu torņa būvniecības akcepts ar iebildumiem noteikt torņa teritorijai 25 m aizsargjoslu. Pēc akcepta saņemšanas tika izsludināta iepirkuma procedūra un saņemti trīs piedāvājumi. Līgums par objekta būvniecību 14. janvārī tika noslēgts ar SIA “EMPOWER” par līguma summu EUR 54 888,76, bez PVN 21%.

   Līgums par autoruzraudzību noslēgts ar būvprojekta autoru A/S ”Būvmeistars”, bet līgums par būvuzraudzību noslēgts ar SIA “Taigers”. Objektu plānots pabeigt četru mēnešu laikā līdz tūrisma sezonas sākumam.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Robežsargu skatu tornis pirms pārbūves

27.12.2018.

Jūras māja Ziemupē

      Pāvilostas novada pašvaldība  turpina realizēt  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 ietvaros.

Gada nogalē ēka tika apsekota un konstatēti paveiktie būvdarbi- atrakti un nostiprināti ēkas pamati, veikta pamatu drenāža, ieliktas melnās grīdas, ievilkta iekšējā un ārējā kanalizācija, pievienots ūdensvads, izbūvēts iekšējais ūdensvads, veikts elektrības pieslēgums un tā iekšējā  sadale,  izbūvētas jumta nesošās konstrukcijas, ielikts vatējums un jumta plēve, izbūvēti jumta logi, izbūvēts starpstāvu pārsegums un melnie griesti, ieklāts starpstāvu siltinājums, veikta jumta bēniņu siltināšana ar karkasa izbūvi, ievietoti trīs koka pakešu logi. Uzlabojoties laika apstākļiem, tiks klāti dakstiņi, kuri ir jau sagādāti un atrodas objektā. Būvnieks sola objektu pabeigt līdz ši gada maija sākumam.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

 

01.11.2018.

 

   Pāvilostas novada pašvaldība  ir veiksmīgi  realizējusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstītu projektu Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000006”.

  Projekta ietvaros tika veikts 50-gades parka labiekārtojums, kas ieguva jaunus vaibstus. Takai no Dzintara ielas līdz Lejas ielai, tika veikta takas seguma nomaiņa pret bruģi, izbūvēti desmit apgaismojuma stabi- laternas un izvietoti labiekārtojuma elementi- seši soliņi dažādās parka vietās un tiem blakus sešas atkritumu urnas. Ir uzstādīts viens informācijas stends, kas vēl gaida izgatavotu informācijas plāksni par vienīgo Valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli Pāvilostā- Pāvilostas apmetni, ko sauc arī par Baznīckalnu.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

 

20.09.2018.

 

Jūras māja Ziemupē

 

      Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 realizāciju.

       Jau no 14. augusta sākušies darbi pie Senlietu krātuves "Jūras māja" izveides Ziemupē.

     Kādēļ tika nolemts ēku atjaunot? Iespējas kā vienmēr bija vairākas -

 1. Pārdot. Vien nekad nevar zināt kas un kāpēc ēku nopirks (ja nopirks) un kādas pārmaiņas tas ienesīs ciemā. Piemērs tam ir Ziemupes skolas vietā uzceltā ēka.
 2. Nograut, nolīdzināt līdz ar zemi, bet to tiešām negribējās.
 3. Atjaunot. Tādu lēmumu pieņēma mūsu novada pašvaldība.

      Ziemupes pienotava vēsturiski ir piederējusi Ziemupes muižas kompleksam. Ja var ticēt gada skaitlim uz ēkas sienas, tad ēka būvēta 1834. gadā. Domāju, ka tā ir senākā ēka Ziemupes centrā. Tiesa, nav ziņu par tautas nama ēkas kā muižas magazīnas klēts celtniecības gadu. Zināms vien tas, ka 1929. gadā tā tika pārbūvēta par Izglītības biedrības “Centība” saieta namu. No Ziemupes muižas galvenās ēkas pēc pārbūves vēsturiski pāri nav palicis nekas.

       Tā kā Ziemupe atrodas Baltijas jūras krastā, jaunais projekts tika nodēvēts par Jūras māju. Tajā plānojas izvietot ekspozīcijas par mūsu piekrasti, tās augiem, par zivīm, par ciema vēsturi. Sava vieta tajā tiks atvēlēta zobenzivij, kura vairāk kā desmit gadus mājo tautas namā. Mums ir stāsti par sadedzinātajām ziemupnieku laivām, par jūrā nogrimušiem kuģiem un stāsts par kuģi, kuram izdevās krastā izskriet pavisam nesen. Mājas otrajā stāvā domājam izvietot Ziemupes senlietu krātuvi. Pamazām vien pie mums ceļu ir atraduši seni saimniecības priekšmeti, sadzīves lietas.

     Lai Jūras māju izveidotu pēc iespējas interesantāku, es vēlos lūgt arī jūsu iesaistīšanos. Varbūt jums ir zināmi vēl kādi stāsti par Ziemupes jūrā gājēju piedzīvojumiem, dzīvi? Varbūt jūsu mājās atrodas kādi ar jūru saistīti priekšmeti? Man no vectēva (viņš jūrā gāja Pērkones pusē) mantojumā ir divas stikla bojas, sens kuģa zvans, tiem arī tagad būs jaunas mājas. Māju gan mums pašiem, gan mūsu ciemiņiem gribas izveidot kā paliekošu vērtību, kā vietu, kurā ienākot visiem būtu skaidra Ziemupes ciema būtība.

        Mājas stāvoklis izrādījās bēdīgāks kā gaidījām. No vecās ēkas pāri palika vien mūrētā daļa, viens skurstenis un jumta loga kaltais režģis. Bija cerība, ka būs restaurējamas senās pārsedzes, spāres, kuras vecie meistari  sanumurējuši ar kokā iegrieztiem skaitļiem, bet nekā. Laiks un mitrums darījuši savu un  dažā pārsedzē sadzīts tik daudz naglu, ka izdevīgāk to nodot metāllūžņos. Patiesi pārsteidza iespaidīgais akmens pamatu dziļums.

       Projektētājs Ralfs Rešetnieks darbu paveicis ļoti rūpīgi. Jaunajai ēkai plānojas dakstiņu jumts, 3 jumta logi saules pusē, galvenā ieeja no skolas puses. Ir doma lejas stāvā ierīkot dušu un paredzēt iespēju izmazgāt veļu. Tādā vasarā kā šī, kad liela daļa ciema  aku ir pavisam sausas, tas mūsu ļaudīm būtu ļoti noderīgi. Ēkas apkārtni paredzēts labiekārtot. Ne visiem papilddarbiem uz doto brīdi ir līdzekļi, bet viss virzās uz priekšu. Pie veiksmes un labu apstākļu sakritības mūsu “Jūras mājai” pavasarī vajadzētu būt gatavai. Cerēsim uz sakarīgiem laika apstākļiem un vēlēsim veiksmi celtniecības firmai “Taigers”, kura šo pārbūvi veic. 

         Un vēlreiz, ja jums pieder kas tāds, kas varētu noderēt “Jūras mājas” izveidei, dodiet ziņu. Un, ja jūs atceraties kādu stāstu, kas būtu interesants citiem, mēs to ar prieku uzklausīsim.

 

Ziemupes Tautas nama vadītāja

Daina Vītola

 

Foto: D. Vītola

 

 

13.09.2018.

 Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi  realizē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projektu Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000006”.

   Sakarā ar nepieciešamību piesaistīt sertificētu arheologu, plānotie darbi nedaudz iekavējās. Par arheoloģisko uzraudzību līgums tika noslēgts ar Ventspils muzeja direktora vietnieku- vadošo pētnieku Armandu Vijupu. Pašreiz notiek bruģēšanas sagatavošanas darbi. Būvdarbus veic SIA “AB būvniecība”. Darbus plānots pabeigt līdz šī gada 1. oktobrim, bet pilnībā nodot objektu būvnieks plāno līdz 15. oktobrim.

    Sakarā projekta ietvaros veicamajiem darbiem  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus  būt saprotošiem, jo pēc veiktajiem būvdarbiem pārvietošanas pa pilsētu kļūs drošāka un labāka.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

Objekta būvplāksne

Noņemtas vecās plāksnes 

   10.09.2018.

 

 Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Robežsargu skatu torņa, kā padomju laika kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un izmantošana tūrismā”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000005, realizāciju.

    Projekta ietvaros plānots atjaunot veco padomju laika robežsargu skatu torni, atjaunojot esošās metāla konstrukcijas un tā augšā izvietojot skatu platformu ar binokli un VEB kamerām. Pie skatu torņa augšējās platformas uzstādāmas trīs tiešsaistes kameras, darbināmas ar saules baterijas elementiem un akumulatoriem 2x12AH, 5V. Tiešsaistes kameras aprīkotas ar 3G un 4G SIM kartes atbalstu un nakts redzamību. Skatu torņa augšējā platformā paredzēts uzstādīt binokulāru sauszemes teleskopu, kas veidots no nerūsējošā metāla uz analoga materiāla statīva. Teleskopam jābūt  izturīgam pret jebkādiem laika apstākļiem, grozāmam 360 grādu leņķī.

 Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda 48 761,73 EUR, publiskais finansējums 43 885,56 EUR

     Sakarā ar to, ka īpašums pieder Latvijas Aizsardzības ministrijai, ieilga saskaņošanas process ar Aizsardzības ministriju par zemes vienības daļas un būves Ostmalas ielā 2 nodošanu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.

 Tiks izsludināta iepirkuma procedūra par būvdarbu veicēju. Būvprojektu izstrādāja un  inženiertehnisko izpēti veica A/S ”Būvmeistars” par kopējo summu 5600.00 EUR, bez PVN. Projekta realizācijas laiks līdz šī gada 31. decembrim.

Pirmais no kreisās bijušais padomju robežsargu skatu tornis.

 

 06.08.2018.  

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 realizāciju.

    Projekta ietvaros plānots rekonstruēt bijušo Pienotavas ēku, kas ir pēdējā laikā ir kalpojusi kā dzīvojamā, māja un izvietot šeit Ziemupes senlietu krātuvi “Jūras māja”.

Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 124622.40, publiskais finansējums EUR  112160.16

     Tika veikta iepirkumu  procedūra un saņemts tikai viens piedāvājums no SIA “Taigers”  par summu EUR, 180 636,34, ar PVN 21%  Būvprojektu izstrādāja un būvuzraudzību veic SIA “Būviecere” par kopējo summu EUR 1210.00, būvuzraugs Gints Ernstsons, sertifikāta Nr. 5-00342, autoruzraudzību veic SIA “Joms”, par summu EUR 1815.00, kas ir arī būvprojekta autors.  Projekta realizācijas laiks no šī gada 1. augusta līdz 2019. gada 1. februārim. Projekta realizācijas laiks ir pagarināts līdz 2019. gada 1. augustam.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

b

 

 

01.06.2018.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Pāvilostas apmetnes labiekārtošana, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000006” realizāciju.

    Projekta ietvaros plānots veikt 50-gades parka labiekārtojumu, jeb pašreiz esošās takas,  kas ved no Dzintara ielas līdz Lejas ielai, seguma nomaiņu pret bruģi, izbūvēt desmit apgaismojuma stabus- laternas un izvietot labiekārtojuma elementus: sešus soliņus, sešas atkritumu urnas un vienu informācijas stendu ar informāciju par vienīgo Valsts nozīmes arheoloģisko pieminekli Pāvilostā- Pāvilostas apmetni, ko sauc arī par Baznīckalnu. Valsts aizsardzības Nr. 1381 Kopējās no projekta attiecināmās izmaksas sastāda 62338,57 EUR, publiskais finansējums 56104,71 EUR

     Tika veikta iepirkumu  procedūra un saņemts tikai viens piedāvājums no SIA “AB būvniecība”  par summu 57 353,96 EUR, bez PVN 21%  Būvprojektu izstrādāja un būvuzraudzību veic SIA “VCI” par kopējo summu 6025.80 EUR Būvuzraudzību veic SIA “BŪVIECERE” par kopējo summu 726.00 EUR, būvuzraugs Gints Ernstsons, sertifikāta Nr. 5-00342 Projekta realizācijas laiks no šī gada 9. maija līdz 1. septembrim.

Sakarā projekta ietvaros veicamajiem darbiem  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus  būt saprotošiem, jo pēc veiktajiem būvdarbiem pārvietošanas pa pilsētu kļūs labāka.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere