Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

2016.gads

 

VKKF atbalstīts projekts „Ekspozīcijas “Pāvilosta padomju okupācijas gados”  izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

 

Pāvilostas novada pašvaldība kopā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir veiksmīgi realizējusi VKKF finansiāli atbalstītu projektu „Ekspozīcijas “Pāvilosta padomju okupācijas gados”  izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

    Projekta mērķis: Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību ar pastāvīgu ekspozīciju plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā padomju okupācijas gados, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam.

 

Projekts bija loģisks iepriekšējā VKKF atbalstītā projekta “Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā” koncepcijas izveide” turpinājums. Minētā projekta ietvaros tika izveidota projekta mākslinieciskā un saturiskā koncepcija, ko atlika šogad realizēt. Ar Pāvilostas novada pašvaldības finansiālu atbalstu tika veikts telpas remonts, kurā, atbilstoši Kristiāna Brektes izstrādātai mākslinieciskai koncepcijai tika izvietota ekspozīcija par Pāvilostu padomju okupācijas gados, par šādām virstēmām: izpildvara, pierobežas zona, zvejnieku kolhozs, kultūras dzīve un sadzīve.

Bez patstāvīgās ekspozīcijas tika izveidota arī interaktīva emocionāli bagāta digitāla ekspozīcija divās valodās un  audio- vizuālā instalācija, kur var noskatīties filmu par Pāvilostu, ko izveidoja video operators Aigars Brečs.

Ekspozīcijas telpas atvēršanas svinīgs pasākums notika 27. augustā, pasākuma “Senās uguns nakts” ietvaros. Pasākums bija plaši apmeklēts un to apskatīja arī viesi no Neringas (Lietuva) pašvaldības.

 

Projekta koordinatore; Vizma Ģēģere

 

 

Atklāšanas pasākumā apmeklētājus pie muzeja sagaidīja padomju kareivis

 

Ekspozīcijas zāle

 

 

 

 

Arī viens priekšmets var būt laikmeta liecinieks

 

 

Lietuvas delegācija no Neringas pašvaldības arī apmeklēja ekspozīcijas aklāšanu

 

 


 

VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” VKKF programmai “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu EUR 1391.00 keramikas apdedzināšanas krāsns iegādei Kitec X- line 45-S. Pateicoties atbalstītam projektam Pāvilostas mākslas skolā no 2016. gada septembrī būs audzēkņiem pieejama jauna apmācība- keramikas apmācība un veidošana. Pāvilostas mākslas skola arī iesniedza projektu Pāvilostas novada pašvaldības izsludinātam projektu konkursam, kur savukārt saņēma atbalstu 700.00 EUR un par šo naudu iegādājās keramikas virpu, kas arī ir akūti nepieciešama, lai keramikas apmācības procesam.  Projekta mērķis (ilgtermiņa): Uzlabojot Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt Pāvilostas mākslas skolas izglītības izcilību un konkurentspēju. Projekta ietvaros tika aprīkota keramikas klase pilnvērtīgai apmācību programmas apguvei: iegādāta un uzstādīta keramikas apdedzināšanas krāsns ar vadības bloku un plauktu komplektu, profesionālu elektrisko podnieka virpu, atbilstoši veiktajai cenu aptaujai. Par aprīkojuma iegādi tika izsludināta cenu aptauja un uzrunāti divi plānotā aprīkojuma piegādātāji: SIA “Keramserviss” un SIA “Padures keramika”,  jo šāda veida piegādātāju Latvijā nav daudz. Cenu aptaujā tika saņemti divi piedāvājumi no SIA “Peldošā Pilsēta” un SIA “Keramserviss no SIA “Peldošā Pilsēta””. Lētāks piedāvājums bija no SIA “Peldošā Pilsēta”, kas arī veica attiecīgo iekārtu: keramikas krāsns un virpas  piegādi. Mācību gads mākslas skolai sāksies 5. septembrī, kad arī svinīgi tiks atklāta keramikas apmācību klase. Keramikas apmācībai tika piesaistīta pasniedzēja Antra Mazika, kas vienreiz nedēļa audzēkņiem pasniegs veidošanas- keramikas stundas.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

Jauns piedāvājums Pāvilostas mākslas skolas audzēkņiem- keramikas apmācība

 

 

Projekta ietvaros iegādātā keramikas apdedzināšanas krāsns

 

 5. septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, bērni tiek iepazīstināti ar jauno keramikas krāsni un pasniedzēju  Antru Maziku


 

 

 

   Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas

"Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos "Kurzemes kultūras programma" 2016. gads

 

Noslēdzas mazais Kurzemes zonas mūzikas skolu

audzēkņu ērģeļmūzikas festivāls


   3. un 4. jūnijā Pāvilostas Mūzikas skola, projekta ietvaros, realizēja projektu „Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls Pāvilostas novadā” pirmo daļu, kurā piedalījās Kurzemes zonas mūzikas skolas no Aizputes, Alsungas, Nīcas un Pāvilostas. Jauniem talantiem bija iespēja priecēt klausītājus, muzicējot Sakaslejas, Jūrkalnes un Alsungas dievnamos. Tā bija vienreizēja iespēja iepazīt un apgūt ērģeļspēles iemaņas pie ērģeļnieces Līgas Dejus.  

    Projekta otrā daļa risinājās 22. jūlijā Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāla “Zaļais stars” ietvaros, kur četriem jauniem mūziķiem no Nīcas un Pāvilostas bija iespēja būt daļai no komponista Ulda Marhilēviča rīkotā koncerta Sakaslejas baznīcā.

    Pāvilostas Mūzikas skolas vārdā vēlos pateikties jauniem dalībniekiem, pedagogiem un atbalstītājiem, kura ietvaros projektu bija iespējams realizēt.

 

Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore

 Foto: M. Kurčanova, I. Šnore

 Mazie mākslinieki sniedz ērģeļu koncertus

   Vasara ir pilnā plaukumā, izskanējuši mācību stundu pēdējie zvani, bet Pāvilostas Mūzikas skola 3. un 4. jūnijā rīkoja meistarklases un festivālu ērģeļu spēlēšanas tehnikas apguvē. Meistarklases ir paredzētas klavieru nodaļas audzēkņiem ērģeļu spēlēšanas tehnikas apguvē, taču vēl neparastāku un piepildītāku šo notikumu padarīja ģitāras klases audzēkņu muzicēšana projekta koncertos.
     Festivālā piedalījās dalībnieki  no Kurzemes zonas mūzikas skolām - Nīcas Mūzikas skolas, Aizputes Mūzikas skolas, Alsungas mūzikas skolas, kā arī Pāvilostas Mūzikas skolas. Kopā ar profesionālu ērģelnieci Līgu Dejus, Mūzikas akadēmijas  absolventi un mūzikas skolu pedagogiem veidojām Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņu ērģeļmūzikas trīs dienu festivālu. Par  bāzi un enkura vietu tika nominēta Pāvilostas Mūzikas skola un Sakaslejas ev. luteriskā  baznīca Sakā, kur audzēkņi un pedagogi tika iepazīstināti ar aktuālām ērģeļu spēles saistītām tēmām - metodiskais darbs ar jaunajiem ērģeļniekiem – problēmsituācijas un iespējamie risinājumi pedagoga darbā, senās ērģeļmūzikas interpretācijas un instrumenta spēles apguves psiholoģiskie aspekti, kā arī praktiskais darbs individuālajos mēģinājumos.

     Festivālu atklāja Pāvilostas novadpētniecības muzejā, kur tā vadītāja Irina Kurčanova pastāstīja nedaudz par pašu Sakaslejas baznīcas un Pāvilostas pilsētas vēsturi. Festivāla dienās dalībnieki un ērģelniece Līga Dejus klausītājiem sniedza koncertus vairākās Kurzemes zonas baznīcās – Sakaslejas ev. lut. baznīcā, Sv. Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīcā un Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā. Savukārt festivāla noslēguma diena notiks 22. jūlijā, kad Pāvilostas mūzikas un mākslas festivāla „Zaļais stars” ietvaros notiktu kopīgi mēģinājumi un koncerts Sakaslejas  ev. luteriskā baznīcā kopā ar komponistu Uldi Marhilēviču.
      Bez nopietnajām ērģeļu studijām un gatavošanos koncertiem Jūrkalnē, Alsungā un  Sakaslejā daudzsološajiem mazajiem māksliniekiem tika piedāvātas dažādas atraktīvas un vidi izzinošas ekskursijas un, protams, atpūta  Pāvilostas jūrmalā.
    Pasākums ir Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas Valsts mežu atbalstītā Kurzemes kultūras programma” atbalstīts projekts “Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls Pāvilostas novadā”.
 
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore

 

Ērģeļmūzikas Pāvilostā
     3. un 4. jūnijā Nīcas Mūzikas skolas klavierspēles audzēknes Jūlija Vadone, Anna Sīle, Laura Sīkle, Elīna Ķuņķe un Krīsta Otaņķe ar savām skolotājām Selviju Rabuško un Dinu Sleži viesojās Pāvilostas novadā, kur Pāvilostas Mūzikas skolas Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ietvaros piedalījās “Mazajā ērģeļmūzikas festivālā” .  Festivālā piedalījās arī klavierspēles audzēkņi  un pedagogi no Pāvilostas, Aizputes un Alsungas mūzikas skolām.
     Festivāla svinīgajā atklāšanā Pāvilostas novadpētniecības muzejā  jaunos mūziķus uzrunāja Pāvilostas novada metodiķe izglītības un kultūras jomā…, Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore, meistarklašu vadītāja, Latvijas Mūzikas akadēmijas Tālivalda Dekšņa ērģeļu klases absolvente Līga Dejus (Nīcas Mūzikas skolas absolvente), novēlot festivāla dalībniekiem iepazīt ērģeles kā mūzikas instrumentu vairākās baznīcās, priecēt klausītājus ar koncertiem, atrast jaunus draugus un izbaudīt vasarīgo laiku ar saturīgu atpūtu.

    Festivāla divās dienās notika meistarklases, kuras vadīja ērģelniece Līga Dejus, iepazīstinot ar ērģeļu būves vēsturi, ērģeļspēles īpatnībām un atšķirību no klavierspēles. Audzēkņi un  pedagogi ar lielu interesi apguva uz ērģelēm koncertpriekšnesumus, kurus atskaņoja trijos koncertos Sakaslejas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Svētā Jāzepa Jūrkalnes katoļu baznīcā un Svētā Miķeļa Alsungas katoļu baznīcā. Koncertos savu augsto ēŗģeļspēles prasmi demonstrēja arī ērģelniece Līga Dejus, atklājot šī instrumenta neierobežotās iespējas.
    Pēc mēģinājumiem un koncertiem senajos dievnamos festivāla dalībnieki apskatīja Ievleju māju vēsturisko senlietu kolekciju, Jūrkalnes stāvkrastu, Alsungas pili, baudīja braucienu ar laivu pa Sakas upi un skaisto Pāvilostas pludmali.

 

    Paldies, Pāvilostas Mūzikas skolas direktorei par laipno uzņemšanu, par gardajām ēdienreizēm, ko varējām baudīt lauku sētā pie skaisti klāta saimes galda. Paldies, skolotājiem par radošu ieceru īstenošanu festivāla laikā, vecākiem par atsaucību un koncertu apmeklējumu.

 

    Festivāla spilgtākie priekšnesumi vēlreiz izskanēs Sakaslejas baznīcā 22. jūlijā, kad muzicēs komponista Ulda Marhilēviča rīkotā festivāla "Zaļais stars" ieskaņas koncertā.

 

 
Nīcas mūzikas skolas direktore Dina Sleže 

 

 

 

 Saistītie raksti www.rekurzeme.lv
Foto: I. Šnore un M. Kurčanova 

 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 


 

MAZAIS KURZEMES ZONAS MŪZIKAS SKOLU AUDZĒKŅU UN PEDAGOGU ĒRĢEĻMŪZIKAS FESTIVĀLS PĀVILOSTAS NOVADĀ

 

     Pāvilostas Mūzikas skolas realizē un VKKF mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos” Kurzemes kultūras programmas atbalstīto projektu „Mazais Kurzemes zonas mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu ērģeļmūzikas festivāls Pāvilostas novadā”.  Pirmās projekta aktivitātes tika uzsāktas jau 3. un 4. jūnijā. Projektā piedalās četru Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņi: Pāvilostas Mūzikas skola, Aizputes Mūzikas skola, Alsungas mūzikas un Nīcas Mūzikas skola. 

    Pāvilostas Mūzikas skola, projekta ietvaros, ir  noorganizējusi meistarklases klavieru klases audzēkņiem ērģeļu spēlēšanas tehnikas apguvē. Lai kuplinātu skanējumu, tika piesaistīti arī ģitāras klases audzēkņi, kas ir netradicionāls instrumentu apvienojums un ērģelniece Līga Dejus. Festivāls plānots trīs dienas, no kurām pirmajā dienā notika Kurzemes zonas mūzikas skolu audzēkņu ierašanās Pāvilostā, festivāla atklāšana, meistarklases, mēģinājumi un kopmuzicēšana Sakaslejas ev. luteriskā baznīcā. Repertuārs jau iepriekš tiks izvēlēts un saskaņots starp mūzikas skolām, audzēkņi jau būs apguvuši izvēlēto repertuāru. Otrā festivāla dienā audzēkņi apceļoja Kurzemes dievnamus Jūrkalnē un Alsungā un sniedza tajos koncertus interesentiem un vietējiem iedzīvotājiem, paralēli iepazīstoties ar attiecīgās vietas kultūrvēsturisko mantojumu. Trešā diena paredzēta 22. jūlijā festivāla „Zaļais stars” ietvaros. Festivāla dalībnieki uzstāsies vakarā programmā Sakaslejas evaņģēliski luteriskā baznīcā, kopā ar komponistu Uldi Marhilēviču, pa dienu kopā ar visiem dalībniekiem veicot kopmēģinājumus Sakaslejas baznīcā. 

Projekta mērķis:

  1. Veicināt bērnu un jauniešu līdzdalību kvalitatīvos kultūras procesos un izpratni par kultūras vērtībām.
  2. Padziļināti iepazīstināt jauno paaudzi ar senās ērģeļmūzikas interpretācijām un instrumenta spēli.
  3. Sekmēt Kurzemes zonas mūzikas skolu bērnu un jauniešu savstarpējo profesionālo sadarbību un pieredzes apmaiņu.

   Projekta realizācijas rezultātā ieguvums būs Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņu profesionālo iemaņu celšana, jauna repertuāra apguve, jauna instrumenta- ērģeļu saspēle ar ģitāru un citiem instrumentiem. Jaunieši iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas varēs tālāk izmantot sava instrumenta kvalitatīvākā spēlē, gūs plašāku un neikdienišķu uzstāšanās pieredzi. Motivēs jauniešus turpināt muzikāli izglītoties mūzikas vidusskolās un tālāk Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.  Festivāls rosina radošu Kurzemes zonas Mūzikas skolu audzēkņu pieeju savam instrumentam un repertuāra apguvei. Audzēkņi, sniedzot kvalitatīvu kultūras programmu Kurzemes dievnamos,  aktīvi tiek iesaistīti vietējo Kurzemes zonas procesu attīstībā.

 

Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

Foto: V. Ģēģere

 

 


 

     

 Latvijas Pašvaldību savienības projektu konkurss

 “Meža dienas 2016”

Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei

 

Pāvilostas novada pašvaldība ir pieteikusies Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izsludinātam konkursam “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” un iesniegusi pieteikuma projektu par visiem trijiem pašvaldības parkiem, kuriem tika izstrādāts labiekārtojuma projekts: Upesmuižas parks Pāvilostā, Vērgales muižas parks Vērgalē un Ziemupes parks Ziemupē. Projektu izpildes gads: 2016.;2017.;2018. (katru gadu plānots sakārtot vienu parku). LPS nosacījums bija, ka finansējums tiks piešķirts stādmateriāla iegādei un/vai koka mazāk arhitektūras formām.

Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza sekojošu pieteikumu visiem trijiem parkiem:

1.Upesmuižas parkam EUR 458 425.00, tai skaitā (stādmateriāla iegāde pēc projekta: balzama baltegles 3 gbl, vienkrāsas baltegles 3gbl,  lapegles Eiropas 2 gbl, asās egles 3 gbl, melnās priedes 6 gbl, palsā zirgkastaņa 1gbl, kokveida karagana 7 gbl, skābardis 8 gbl, divirbuļu vilkābele 9 gbl, māka ieva 7 gbl, sarkanais ozols 1 gbl, pīlādzis daiļais 12 gbl, japānas spirejas 96 gbl, parastās čužas 68 gbl, lemuāra filadelfs 14 gbl gobas 5 gbl, ceriņi dažādi 27 gbl, rododendri 44 gbl, par kopējo summu EUR 1677,74 un mazās arhitektūras formas parkā: soliņi 14 gbl, atkritumu urnas 13 gbl, velosipēdi novietne 13 gbl, norādes zīmes 6 gbl, šūpoles divvietīgas, šūpoles balansieris, karoga masts, lielizmēra dambrete, par kopējo summu EUR 4860.19);

2.Vērgales parkam EUR 170 020.04 (stādmateriāla iegāde pēc projekta; parastā kļava 1 gbl, divirbuļu vilkābeles 3 gbl, māka ievas 4 gbl, sarkanais ozols 3 gbl, holandes liepas 2 gbl, par kopējo summu EUR 195,13 un mazās arhitektūras formas parkā: soliņi 15 gbl, atkritumu urnas 12 gbl, velosipēdi novietne 5 gbl, norādes zīmes 2 gbl, šūpoles divvietīgas, kāpelēšanas trase, horizontālā trepes, koka dekoratīva akas apdare, par kopējo summu EUR5767,46)

3.Ziemupes parkam EUR 114 161.48 (stādmateriāla iegāde pēc projekta: parastā kļava 1 gbl, kalna priedes 6 gbl, parastā lazda 8 gbl, parastais filadelfs 4 gbl, bērzlapu spirejas 2 gbl, Japānas spirejas 42 gbl, Ķīnas un parastais ceriņš 12 gbl, veigela 5 gbl, ābeles 5 gbl, par kopējo summu EUR 1644,53 un mazās arhitektūras formas parkā: soliņi 7 gbl, atkritumu urnas 5 gbl, velosipēdi novietne 6 gbl, informācijas stends 1 gbl, āra ekoloģiskā tualete 1gbl, lapene, dažādi bērnu rotaļu laukuma elementi 4 gbl, par kopējo summu EUR 22205),

 Ņemot vērā pašvaldību lielo interesi un ierobežoto finansējumu, Pāvilostas novada pašvaldībai Upesmuižas parka labiekārtošanai tika piešķirts 400.00 EUR.  Minētais finansējums tiks izlietots atbilstoši izstrādātam parka  labiekārtojuma projektam: stādaudzētavā tiks iegādāts stādmateriāls un saskaņā ar labiekārtojuma projektu  iestādīti koki Upesmuižas parkā.