Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

2011.gads

 

 05.09.2011.

 

Pāvilostas novada pašvaldība realizē divus Eiropas Sociālā fonda projektus:

 

  Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības

administrācijas kapacitātes stiprināšanai

 

      Pāvilostas novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.

Projekta īstenošanas vieta ir Pāvilostas novada pašvaldība.  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2011.gada 19. maijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 

       Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

  Pašvaldība ir pieņēmusi darbā no 3. oktobra uz diviem gadiem sekojošus speciālistus:

  • būvinženieris, pusslodze Artūrs Bikovs;
  • datu bāzes analītiķe, pilna slodze Edīte Cunska;
  • juriskonsults, pusslodze Argita Juansleine;
  • sociālais darbinieks, pusslodze;

    Minētie speciālisti projekta ietvaros tiek apgādāti ar attiecīgu datortehniku un programmatūru. Ir veikta cenu izpēte, kurā savu piedāvājumu iesniedza SIA „Inter Rīga ”, ar kuru tad arī tika noslēgts līgums par datortehnikas nomu uz diviem gadiem.

 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

Pāvilostas novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana projektu „Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011.

Projeta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu teritorijas attīstības plānošanas procesu Pāvilostas novada pašvaldībā.

Projekta ietvaros tiek izstrādāti divi pašvaldībai svarīgi attīstības plānošanas dokumenti:

- Pāvilostas novada teritorijas plānojums;

- Pāvilostas novada attīstības programma;

Kopējās projekta izmaksas sastāda LVL 45 318.00. 100% projekta izmaksas finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

    

 Informāciju sagatavoja projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 


 
 

22.05.2011.

 

     Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai

  

  Pāvilostas novada pašvaldība plāno realizēt  Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.

    Projekta īstenošanas vieta ir Pāvilostas novada pašvaldība.  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2011.gada 19. maijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 

        Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

  Pašvaldība ir plāno pie\ņemt darbā no 3. oktobra uz diviem gadiem sekojošus speciālistus:

  • būvinženieris, pusslodze;
  • datu bāzes analītiķe, pilna slodze;
  • juriskonsults, pusslodze;
  • sociālais darbinieks, pusslodze;

    Minētie speciālisti projekta ietvaros tiks apgādāti ar attiecīgu datortehniku un programmatūru.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere