Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

PĀVILOSTAS NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS

VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

  

 


Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā.

1. Saņemt e-pasta paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu ir ērti un veicot maksājumus pa ceturkšņiem, e-pasts vai īsziņa atgādina par maksāšanas termiņu. E-atgādinājums uz norādīto e-pastu tiek izsūtīts septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

2. Maksāšanas paziņojumu varat saņemt, atvērt un iepazīties atrodoties jebkurā vietā. Iespējams, ne tikai saņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt apmaksu internetbankā vai portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

3. Videi draudzīga resursu izmantošana ir vēl viens iemesls maksāšanas paziņojumus saņemt elektroniski. 2020. gada sākumā tika izsūtīti vairāk kā 1 milj. nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumi pa pastu. Iekšzemes pasta sūtījumu izmaksas par vienu vēstules izsūtīšanu ir 1 EUR, ņemot vērā, ka daļa nekustamā īpašuma īpašnieku atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, ka pašvaldības kopā samaksā vairāk kā 1 milj. EUR tikai pasta izdevumiem.

 

     Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. novembrim (vai līdz termiņam, ko pašvaldība ir noteikusi ar lēmumu sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī) veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.

    Nomaksāt nodokli iespējams ne tikai internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu punktos un bankā.

   Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

    Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties arī atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa tuvošanos.

 


   

   2019. gada sākums Latvijas e-pārvaldei ir sācies ar lielu soli drošas un mūsdienīgas valsts un sabiedrības saziņas veidošanā – e-adreses risinājuma ieviešanu. E-adrese risinās vairākus būtiskus jautājumus, piemēram, to, ka vairāk nekā 70 tūkst. Latvijas iedzīvotāju nav fizisku pastkastīšu, un cilvēkiem bieži vien atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, kā arī to, ka liels skaits Latvijas valstspiederīgo ilgstoši uzturas ārvalstīs.

    No šī gada ikvienam iedzīvotājam un uzņēmumam ir iespēja portālā Latvija.lv izveidot savu elektronisko adresi, darot valstij zināmu, ka turpmāk viņš ar valsts pārvaldes iestādēm vēlas sazināties tikai elektroniski. Iedzīvotājiem e-adrese būs brīvprātīga, bet  no 2020. gada 1. janvāra e-adreses lietošana uzņēmējiem būs obligāta.

      Lai e-adrese kļūtu arī par mūsu novada iedzīvotāja un uzņēmēja digitālo pastkastīti, kurā turpmāk vienuviet pienāks valsts sūtītās elektroniskās vēstules, kas aizstās ierakstītas pasta vēstules, Pāvilostas novada VPVKAC aicina izmantot iespēju saņemt konsultāciju par e-adresi, tās iespējām un praktiski palīdzēt izveidot e-adresi.

     Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz Pāvilostas novada VPVKAC tālr. 66954834, vai rakstot uz e-pasta adresi pavilosta@pakalpojumucentri.lv .

 


  Ieviešot valsts veselības apdrošināšanu, no 2019. gada 1. janvāra Latvijā valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi tiks iedalīti pamata un pilnā “groza” pakalpojumos. Pilnā “groza” pakalpojumu klāsts būs pieejams iedzīvotājiem, kuri Latvijā ir sociāli apdrošināti, balstoties uz kādu no šiem statusiem:

  • iedzīvotājs ir legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
  • iedzīvotājs atbilst kādai no 21 sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, kuras apdrošina valsts (bērni; pensionāri, kuri saņem Latvijas Republikas pensiju; Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki u.c.);
  • iedzīvotājs veic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas.

       

      Savukārt iedzīvotāji, kuri no 2019. gada 1. janvāra nebūs apdrošināti, būs tiesīgi saņemt medicīnas pakalpojumu pamata "grozu" – neatliekamo medicīnisko palīdzību (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu uzņemšanas nodaļas, steidzamās medicīniskās palīdzības punkti, slimnīcu stacionāri), ģimenes ārsta sniegto aprūpi, diagnostiskos izmeklējumus, kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi un ārstēšanu, infekcijas slimību ārstēšanu u.c.

      Plašāka informācija par valsts veselības apdrošināšanu ir pieejama NVD interneta vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”:

 


No 2016. gada 1. aprīļa Pāvilostas novadā darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

 

Adreses:

►Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

►Vērgales pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

 

Tālrunis

66954834

 

E-pasts

pavilosta@pakalpojumucentri.lv

 

VPVKAC darba laiks

Pirmdien 8.30 - 17.00

Otrdien 8.30 - 19.00

Trešdien 8.30 - 17.00

Ceturtdien 8.30 - 17.00

Piektdien 8.30 - 14.00

Sestdien, svētdien SLĒGTS

 

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

Valsts ieņēmumu dienests;

Lauksaimniecības datu centrs.

 

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

Lauku atbalsta dienests;

Nodarbinātības valsts aģentūra;

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

Uzņēmumu reģistrs;

Valsts darba inspekcija;

Valsts zemes dienests.

 

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

– pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku,

eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

 

Pakalpojuma nosaukums

 

Lauksaimniecības datu centrs

1.       Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums no 2017. gada)

Lauku atbalsta dienests

1.       Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Nodarbinātības valsts aģentūra

Informēšana par šādiem NVA pakalpojumiem:

 

1.          CV un vakanču reģistrēšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2.          Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

3.          Informatīvās dienas e-versija

Konsultācijas

4.          Bezdarbnieka un darba meklētāja statusa iegūšana

Konsultācijas

5.          Profilēšana

Konsultācijas

6.          Karjeras pakalpojumi

Konsultācijas

7.          Apmācību monitorings

Konsultācijas

8.          Darba tirgus prognozes

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1.          Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2.          Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3.          Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4.          Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

5.          Manā īpašumā deklarētās personas

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

6.          Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

7.          Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

8.          Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

9.          Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

10.      Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

11.      Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

12.      Šengenas vīzas pieteikums

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

13.      Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

14.      Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Uzņēmumu reģistrs

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1.         Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2.         Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts darba inspekcija

Iedzīvotāju informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1.     Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2.     Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3.     Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4.     Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Darba devēju informēšana un atbalsts par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1.       Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem.

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2.       Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3.       Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4.       Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

5.       Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

6.       Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

7.       Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

8.       Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

9.       Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

10.    Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Citu iestāžu informēšana par šādiem e-pakalpojumiem:

 

1.     Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

2.     Darbavietas higiēniskais raksturojums

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

3.     Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

4.     Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

5.     Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

6.     Ziņojums par arodslimības gadījumu

Konsultācijas

(e-pakalpojums)

Valsts ieņēmumu dienests

Iesniegumu pieņemšana par:

 

1.   Algas nodokļa grāmatiņu

Klātienes

pakalpojums

2. Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Klātienes

pakalpojums

3.   Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu

Klātienes

pakalpojums

4.   Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Klātienes

pakalpojums

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

Konsultācija

(e-pakalpojums)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1.       Apbedīšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

2.       Bezdarbnieka pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

3.       Bērna invalīda kopšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

4.       Bērna kopšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

5.       Bērna piedzimšanas pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

6.       Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

7.       Ģimenes valsts pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

8.       Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

9.       Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam)

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

10.    Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

11.    Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

12.    Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

13.    Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

14.    Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

15.    Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

16.    Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

17.    Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

18.    Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

19.    Invaliditātes pensija

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

20.    Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

21.    Maternitātes pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

22.    Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

23.    Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

24.    Paternitātes pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

25.    Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

26.    Personas datu vai izmaksas adreses maiņa

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

27.    Slimības pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

28.    Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

29.    Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

30.    Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

31.    Vecāku pabalsts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

32.    Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

33.   Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

34.    Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas

Klātienes

pakalpojums

(e-pakalpojums)

Valsts zemes dienests

Informēšana par šādiem pakalpojumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:

 

1.     Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

2.     Būves un telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

3.     Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

Konsultācija

4.     Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Konsultācija

(e-pakalpojums).

5.     Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

(e-pakalpojums).

6.     Dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Konsultācija

7.     Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

8.     Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Konsultācija

(e-pakalpojums)

9.     Datu reģistrācija/aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Konsultācija

(e-pakalpojums)

10. Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

Konsultācija

11. Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū

Konsultācija

12. Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

Konsultācija

13. Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Konsultācija

(e-pakalpojums)

14. Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

Konsultācija

15. Kadastra informācija mantojuma lietai

Konsultācija

16. Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

Konsultācija

17. Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Konsultācija

(e-pakalpojums)

18. Mani dati Kadastrā

Konsultācija

(e-pakalpojums)

19. „Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv

Konsultācija

(e-pakalpojums)

20. Mobilā aplikācija kadastrs.lv

Konsultācija

21. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā.

Konsultācija

22. Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā

Konsultācija

(e-pakalpojums)

23. Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei

Konsultācija

(e-pakalpojums)

24. Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu izsniegšana.

Konsultācija

25. Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu

Konsultācija

(e-pakalpojums)

26. Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu

Konsultācija

27. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Konsultācija

(e-pakalpojums)

28. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Konsultācija

(e-pakalpojums)

29. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana

Konsultācija

(e-pakalpojums)

30. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana

Konsultācija

(e-pakalpojums)

31. Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

Konsultācija

32. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu

Konsultācija

(e-pakalpojums)

  

VPVKAC pieejamo pakalpojumu klāsts var tikt papildināts vai samazināts VPVKAC dzīves laikā. Svarīgi regulāri pārliecināties, lai tīmekļa vietnē pieejamā informācija sakristu ar aktuālo pakalpojumu sarakstu.