Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Novada uzņēmēji

 

Pāvilostas novada uzņēmēju kontaktu aktualizēšana 

        Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar LLKC konsultanti Santu ANSONI ir uzsākusi Pāvilostas novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļas uzlabošanu. Lai varētu aktualizēt/uzlabot Pāvilostas novada mājaslapas Uzņēmējdarbības sadaļu un arī lauku attīstības konsultantam būtu precīzi Pāvilostas novada uzņēmēju kontakti lūgums sava uzņēmuma darbības virziena aprakstu/virzienu, aktuālo kontaktinformāciju, logo, fotoattēlus u.c. informāciju par savu uzņēmumu iesūtīt uz e-pastu santa.ansone@llkc.lv

 


Pāvilostas novadā nav lielu rūpniecības uzņēmumu, līdz ar to ir saglabājusies ekoloģiski tīra, rūpnieciski nepiesārņota  vide.

   Pāvilostā tā arī ir zvejniecība un zivju apstrāde. Novadā darbojas ap 50 mazie un vidējie uzņēmumi, kuros strādājošo skaits nepārsniedz 9 darbiniekus. Lielākais darba devējs novadā, ap 66 darba vietas,  ir SIA " N- STARS ", kas nodarbojas ar zvejniecību un zivju saldēšanu. Ar zivju nozveju - piekrastes zvejniecību nodarbojas deviņi zvejniecības mazie uzņēmēji. Daudzi iedzīvotāji ir iesaistīti tūrisma biznesā, pārsvarā tās ir viesu mājas, bet tām ir sezonāls raksturs. Daļa iedzīvotāju nodarbināti pašvaldības iestādēs un apkalpojošā sfērā.
 
PĀVILOSTAS NOVADA UZŅĒMĒJI
(uz 07.07.2014.)