Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Reliģiskās konfesijas

   Pāvilostas pilsētā ir pārstāvētas dažādas reliģiskas konfesijas ar sekojošām draudzēm:
  • luterāņu draudze- 95 locekļi,
  • katoļu draudze- visi katoļticīgie (tie, kas saņēmuši kristības katoļu baznīcās), kas dzīvo Pāvilostā un tās apkārtnē,
  • baptistu draudze- 18 locekļi.
Pie draudzēm darbojas svētdienas skolas.
 
 
Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. luterāņu baznīca
                  
Brīvības ielā 26, Pāvilostā
 

Dievkalpojumi baznīcā notiek mēneša 1.; 3. un 5. svētdienā plkst.11:00.

Mēneša 2. un 4. svētdienā ikviens tiek gaidīts Sakaslejas ev.-lut.baznīcā plkst. 11:00.

 

►kalpo mācītāji: Atis Grīnbergs - mob. 26577467; atis.grinbergs@lelb.lv

                     un Jānis Bitāns - mob. 26475509; janis.bitans@lelb.lv

 

►info par svētdienasskolu - mēneša 1. un 3.svētdienā plkst. 12:30

 
 
 

 

Pāvilostas Sv. Gara Romas

katoļu baznīca

 

 

Prāvests: Andris Vasiļevskis

Adrese: Pāvilostas Svētā Gara baznīca, Viršu ielā Nr. 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads, Latvija, LV-3466

Dievkalpojumi notiek:
mēneša 1. un 3. svētdienā 14:00 Svētā Mise

Rožukroņa lūgšana svētdienās 30 min. pirms Sv. Mises

Grēksūdze tiek uzklausīta pirms katras Sv. Mises

Vissvētākā Sakramenta adorācija: 1. svētdienā pēc Sv. Mises (Dieva žēlsirdības kronītis)

Svētdienas skolai pieteikties pie prāvesta

Slimnieku apmeklēšana:
mēneša 3. svētdienās pēc sv. Mises

Priesteri var sastapt: baznīcā pirms un pēc  Sv.Mises, kā arī  viņa dzīvesvietā Aizputē, Brīvzemnieka bulv. 23,

Kontakttālrunis: tālr. (+371) 63449990, mob.tālr.: 26326253 (prāvests) 

 


Sakas pagastā darbojas
Sakas ev. luteriskā draudze un baptistu draudze
 
Sakaslejas baznīcā dievkalpojumi notiek
katra mēneša 2. un 4. svētdienā plkst. 11:00. 

 
 Sakas ev. luteriskā baznīca Sakas pagastā
 
Sakas baptistu baznīca