Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

Teterevu fonds

 

19.05.2014.

Sakas novada sabiedriskais fonds "Sakas pensionāru nodibinājums" projekta "Nesēdi malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā!" ietvaros piedalījās un vārīja zivju zupu Pāvilostas pilsētas svētkos "Pāvilostai 135" . Zupai piekrišana bija liela un nepilnas stundas laikā tika izēsts lielais zivju zupas grāpis.

 

 

 

 

 

 

14. 05.2014.

 

Sakas novada sabiedriskais fonds "Sakas pensionāru nodibinājums" projekta "Nesēdi malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā!", kā līdzfinansējumu projektam no Pāvilostas novada pašvaldības saņēma 200.00 LVL, kurus, atbilstoši projektā paredzētām aktivitātēm, izlietoja dzijas iegādei. No iegādātās dzijas seniori darināja dažādus adījumus: zeķes, cimdus, šalles u.c., kurus, lielāko daļu ziedoja labdarībai. Biedrība maijā Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē sarīkoja savu darbu izstādi.

 

 

 

 

13.05.2014.

 

   Sakas novada sabiedriskais fonds "Sakas pensionāru nodibinājums" šī gada  9. un 10.maijā devās pieredzes apmaiņas braucienā pie Ķekavas senioru organizācijas "Polārblāzma", ko apvienoja ar ekskursiju pa Lietuvu un Latviju. Pirmajā dienā tika apmeklētas skaistākās vietas Lietuvas- Latvijas pierobežā: Krusta kalns pie Šauļiem, neliels ieskats Šauļu pilsētā, Šeduvas dzirnavas, Burbišķu muiža tulpju ziedēšanas kulminācijā un Biržu alus darītava. Pārnakšots tika Biržos, bet jau Latvijas pusē, viesu mājā "Ūdensdzirnas". Otrās dienas rīts tika atvēlēts Jēkabpils apskaitei: Krustpils pils apskatei ar "Siera programmu" un neliela ekskursija pa pilsētu. Dienas galvenais pasākums bija viesošanās pie Ķekavas senioru organizācijas "Polārblāzma".

Ķekavā tikām viesmīlīgi sagaidītijau pie Kultūras nama un, sākumā, uzaicināti uz pārrunām ar Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andri Siliņu, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietnieka attīstības jautājumos Juri Krūmiņu, domes pārstāvjiem un pašas pensionāru apvienības biedriem. Pēc tam sekoja plašs pasākums Ķekavas kultūras nama  lielajā zālē- Ķekavas novada senioru balle ar pašu senioru sniegtu koncertu un dažādiem priekšnesumiem. Sadraudzība ar Ķekavas pensionāriem turpināsies, jo tikām uzaicināti 2. augustā uz Ķekavas novada senioru sporta dienām.

 

 Šeduvas dzirnavās

 Burbišķu muižas tulpju dārzi

 Biržu alus darītavā

 Krustpils pils zālē

 "Siera programma" Krustpils pilī- rokas tiek skalotas rožūdenī

 

 Pie Daugavas

 Ierašanās Ķekavas kultūras namā, tiekam sagaidīti

 pieredzes apmaiņas pasākums ar Ķekavas pensionāru organizāciju "Polārblāzma", pašvaldības pārstāvjiem un LPF priekšsēdētāju Juri Krūmiņu

  ostrā daļa kultūras nama zālē- koncerts, balle

 pateicība no Ķekavas pensionāriem

 

Atvadamies no Ķekavas ar dziesmu "Pie Dzintara jūras"

 

08.05.2014.

 

     Sakas novada atklātā sabiedriskā fonda "Sakas novada pensionāru nodibinājums" dalībnieki ši gada 9.un 10. maijā plāno doties pieredzes apmaiņa braucienā pie Ķekavas senioru organizācijas "Porārblāzma". Eskursija- pieredzes apmaiņas brauciens paredzēts projekta "Nesēdi malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā !" ietvaros.

 

 

29.04.2014.

 

  Pāvilostas pensionāru organizācija iesāka šī gada pavasarī ar zivju zupas vārīšanu Lieldienu ieskaņā. Zupas vārīšanas pasākums notika pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja, bet sakarā ar asa vēja pūsmām no Sakas upes, šoreiz tas notika  aiz muzeja malkas šķūņa. Pasākums tika apvienots ar muzeja izstādes "Saknes Pāvilostā" un "Jaunieguvumi senatnes liecības" atklāšanu, līdz ar to istādes apmeklētāji dabūja nogaršot arī zivju zupu.

 

 

 

 

 

 

03.02.2014.

 

   Pāvilostas seniori katru pirmdienu sanāk kopā un rokdarbnieces Valijas Vīgantes vadībā ada zeķes un cimdus labdarībai. Pāvilostas novada pašvaldības ir piešķīrusi, kā līdzfinansējumu projektā 200.00 LVL, jeb EUR 284.57, dzijas un citu rokdarbu materiālu iegādei. Par iegādāto dziju tiek adītas zeķes un cimdi, kuri tiek ziedoti labdarībai, sdarbībā ar Pāvilostas novada sociālo dienestu un bariņtiesu.

 

 

 

 

 Projekta ietvaros ir iegādāta šujmašina, kas atrodas nodibinājuma telpā un nepieciešamības gadījumā seniori var nākt un to izmantot

 

 projketa ietvaros arī tika iegādāti divi karstā ūdens termosi, kurus izmanto kafijas pauzēm un citiem nodinājuma pasākumiem

 

No šī gada 07. novembra, katru ceturdienu plkst. 17.00 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē tiek gaidīti visi interesenti uz ārstniecisko vingrošanu.

Pasniedzēja Evita Štrāla.

Vingrošana notiek projekta "Nesēdi malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā !", Līguma Nr. 5.2./2013-70, ietvaros.

 

15.01.2014.

 

ārsnieciskā vingrošana Pāvilostas vidusskolas zālē senioriem turpinās arī 2014. gadā

 

20.12.2013.

  Projekta ietvaros bija paredzēts noadīt vilnas zeķes, kuras ziedot labdarībai

 

Pāvilostas senioru adītas zeķītes labdarībai uz Ziemassvētkiem

 

05.11.2013.

   Projekta ietvaros turpinās projektā plānotās aktivitātes:  

 Ir iegādāts projektā plānotais inventārs vingrošanai: gumijoti jogas paklājiņi, bumbas vingrošanai un hanteles- vinila. Noslēgts līgums ar sporta treneri Evitu Štrālu par ārstniecisko vingrošanas nodarbību novadīšanu Pāvilostas novada senioriem, pēc speciāli izstrādātas vingrošanas programmas. Pirmā nodarbība plānota šī gada 07. novembrī plkst. 17.00 Pāvilostas vidusskolas aktu zālē. Projekta ietvaros jau ir iegādāta Husqarna šujmašīna un Arkolat firmas termosi. Vēl šogad ir  plānots iegādāties zupas katlu ar statīvu, lai publiskos pasākumos brīvā dabā varētu vārīt zupu.

 

pirmā ārstnieciskās vingrošanas nodarbība, vingrošanas trenere Evita Štāla

 

 

 

 

   Nodibinājums „Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru nodibinājums”” arī 2013. gadā ir iesniedzis projektu "Nesēdi malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā !", Līguma Nr. 5.2./2013-70,  un saņēmis finansiālu atbalstu no Nodibinājuma "Borisa un Ināras Teterevu fonds". Kopējais projekta budžets sastāda 1665.00 LVL,  atbalsts no fonda 1185.00 LVL

 

   Projekta ietvaros ir paredzētas sekojošas aktivitātes: inventāra un aprīkojuma iegāde, veselības vingrošanas nodarbības speciālista vadībā, rokdarbu nodarbības un trīs pieredzes apmaiņas braucieni pie citu Latvijas vēsturisko novadu pensionāru nevalstiskām organizācijām.

 

  Projekta realizācija tika uzsākta ar pieredzes apmaiņas braucieniem pie kolēģiem citos Latvijas novados.

   6. un 7. augustā seniori viesojās pie Aglonas nevalstiskās organizācijas „Neaizmirstules”. Biedrības pārstāves iepazīstināja ar savu veikumu: daudzajiem realizētajiem projektiem, biedrības telpām, kās arī bija noorganizējušas praktiskas apmācības- ziepju izgatavošanu un noslēgumā vizināšanos ar plostu pa Ciriša ezeru. Bez viesošanās pie kolēģiem, seniori arī apskatīja gan pašas Aglonas ievērojamākos apskates objektus: Aglonas baziliku, Karaļa kalnu, Maize muzeju, Velnezeru un Kara tehnikas muzeju. Otrā dienā, mājupceļā tika apmeklēts keramiķis Aivars Ušpelis un ekskursija pa Rēzeknes pilsētu gida pavadībā, kas ietvēra arī ekskursiju par jaunajiem Rēzeknes pilsētas lepnumiem: Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” un kultūras centru „Latgales vēstniecību GORS”. Tika arī apmeklēts Kokneses Likteņdārzs, kur tika apraudzīta pirms diviem gadiem iestādītā priedīte.  

Ierasānās Aglonā sākās ar Aglonas bazilikas apmeklēšanu

 

tikšanās reizē ar Aglnons biedrību "Neaizmirstules" notika praktiskas apmācības ziepīšu ar dabas veltēm izgatavošana

 

 

iepazīšanās ar biedrības "Neaizmirstules" telpām un projektos paveikto

 

mājupceļā eksursija pa Rēzekni, pie Latgales Māras

 

  

 Likteņdārzā tiek apraudzīta iestādītā priedīte

 

     19. un 20. augustā seniori devās otrā pieredzes apmaiņas braucienā uz Vidzemes pusi pie Valmieras pensionāru organizācijas „Valmieras pilsētas pensionārs”. Valmierieši seniorus  sirsnīgi sagaidīja jau pie pilsētas robežas un veda rādīt savu lepnumu- dabas objektu Sietiņiezis. Sekoja Valmieras pilsētas apskate, Valmieras teātra ekskursija un noslēguma notika pieredzes apmaiņas tikšanās biedrības viesmīlīgajās telpās. Otrā dienā viņu pārstāve seniorus pavadīja ekskursijā uz Rūjienu un tās apkārtni. Rūjienā tika degustēs saldējums, apmeklētas Ķoņu dzirnavas un Rūjienas izstāžu zāle ar japāņu istabu. Noslēgumā notika ekskursija pa Valmiermuižas alus darītavu. Ekskursija uz trešo novadu- Zemgali tiks organizēta pavasara pusē. Rudens un ziemas sezonā tiks organizētas pārējās projektā plānotās aktivitātes.

Sietiņieža apmeklējums

 

 

Valmieras pilsētas, tai skaitā teātra apmeklējums gides pavadībā

 

tikšanās pie Valmieras pensionāru biedrības ēkas

 

 

Kopīga pasēdēšana un pieredzes apmaiņa ar Valmieras pensionāru organizācijas „Valmieras pilsētas pensionārs” biedriem

 

 

Rūjienas pilsētas apmeklējums, pie Kārļa Zemdegas pieminekļa Madonna Orans

Informātīvā plāksne uz nodibinājuma istabas durvīm

 

             

 
   Noslēdzies nodibinājuma „Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru nodibinājums”” realizēts projekts „Dzīves kvalitātes uzlabošana un veselīga dzīvesveida popularizēšana Pāvilostas novada senioriem”. Projekts tika realizēts pateicoties Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda, Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Veselībai un dzīvotpriekam III” finansējumam. Vienošanos Nr. 4/2011/.VDzP III.

  Projekta realizācijas laiks no 01.01.2012. līdz 01.10.2012. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 930.00, no tā KIF finansējums sastāda LVL 1670.00, biedrības līdzfinansējums LVL 260.00, ko atbalsta Pāvilostas novada pašvaldība.

  Projekta mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti Pāvilostas novada senioriem.
   Projekta ietvaros tika labiekārtota senioru istaba Dzintaru ielā 73, Pāvilostā: iegādātas mēbeles, portatīvais dators un fotoaparāts biedrības vajadzībām. Noorganizētas  praktiskas nodarbības un apmācības par sekojošām tēmām: veselīga uztura pamati, lektore Inese Krasta, dekupāžas nodarbības, lektore Regīna Žilinska, datorapmācība, lektore Alla Lācīte, līnijdejas, Rudīte Jance, dabas velšu netradicionāla pielietošana uzturā, lektore Vaira Kārkliņa, pirts zinības, zāļu tēju pielietošana pirts procedūrās, lektors Andris Baumanis. Seniori aktīvi apmeklēja projekta ietvaros noorganizētās aktivitātes.
   Apgūstot minētās zinības un iegūstot praktiskas iemaņas, Pāvilostas novada seniori tika iesaistīti sabiedriskās aktivitātēs (izkustējās no mājas dzīves), apguva jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras varēs izmantot savā ikdienā: mūsdienu dzīves nepieciešamībai (datorparsmes), vaļaspriekam (dekupāža), fiziskām aktivitātēm (līnijdejošana), veselības stiprināšanai (pareiza uztura pamati, pirts zinības, dabas velšu izmantošana uzturā). Savas apgūtas zināšanas seniori ne tikai pielietos savā ikdienā, bet arī apmācīs savus ģimenes locekļus un citus interesentus. Projekta aktivitātēs iesaistītie seniori uzlaboja savu dzīves kvalitāti un caur projektu piesaistīja arī citus novada iedzīvotājus veselīgam un kvalitatīvam dzīves veidam. 
            Vairas Kārliņas nodarbība par savvaļas augu pielietošanu veselīgā uzturā

 

   

Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds

„Sakas novada pensionāru nodibinājums”
realizē Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda Borisa un Ināras Teterevu fonda Programmas „Veselībai un dzīvotpriekam III”  projektu
"Dzīves kvalitātes uzlabošana un
veselīga dzīvesveida popularizēšana
Pāvilostas novada senioriem",
vienošanos Nr.4/2011/.VDzP III.
 
   Projekta realizācijas laiks no 01.01.2012. līdz 01.10.2012. Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 930.00, no tā KIF finansējums sastāda LVL 1670.00, biedrības līdzfinansējums LVL 260.00, ko atbalsta Pāvilostas novada pašvaldība.
Projekta mērķis: veicināt pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā, atbalstot aktivitātes, kas uzlabo dzīves kvalitāti Pāvilostas novada senioriem. Projekts ir veiksmīgi noslēdzies.
   Projekta ietvaros tika labiekārtota senioru istaba Dzintaru ielā 73, Pāvilostā: iegādātas mēbeles, portatīvais dators un fotoaparāts biedrības vajadzībām. Noorganizētas  praktiskas nodarbības un apmācības par sekojošām tēmām: veselīga uztura pamati, lektore Inese Krasta, dekupāžas nodarbības, lektore Regīna Žilinska, datorapmācība, lektore Alla Lācīte, līnijdejas, Rudīte Jance, dabas velšu netradicionāla pielietošana uzturā, lektore Vaira Kārkliņa, pirts zinības, zāļu tēju pielietošana pirts procedūrās, lektors Andris Baumanis. Seniori aktīvi apmeklēja projekta ietvaros noorganizētās aktivitātes.
   Apgūstot minētās zinības un iegūstot praktiskas iemaņas, Pāvilostas novada seniori tika iesaistīti sabiedriskās aktivitātēs (izkustējās no mājas dzīves), apguva jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras varēs izmantot savā ikdienā: mūsdienu dzīves nepieciešamībai (datorparsmes), vaļaspriekam (dekupāža), fiziskām aktivitātēm (līnijdejošana), veselības stiprināšanai (pareiza uztura pamati, pirts zinības, dabas velšu izmantošana uzturā). Savas apgūtas zināšanas seniori ne tikai pielietos savā ikdienā, bet arī apmācīs savus ģimenes locekļus un citus interesentus. Projekta aktivitātes iesaistītie seniori uzlaboja savu dzīves kvalitāti un caur projektu piesaistīja arī citus novada iedzīvotājus veselīgam un kvalitatīvam dzīves veidam. 
 
pirts zinības- lektors, sertificēts pirtnieks  Andris Baumanis
 
zāļu tēja pirts procedūrās
 
dažādu pirts slotiņu siešana pirts procedūrām
 
nodarbības- savvaļas augi veselībai, lektore Vaira Kārkliņa
 
pirmajā nodarbībā tika apgūtas zināšanas un prasmes, kā pavasarī savvaļas augus pielietot skaistumkopšanā un uzlējumos veselībai 
 
 
 
 
otrajā nodarbība notika dažādu veselīgu ēdienu gatavošana no savvaļas augiem- nātrēm, pienenēm, mežlokiem u.c. zaļumiem
 
 
 
 
tiek vākti pieneņu pumpuri un mārpuķites
 
 
top mežloku pesto 
 
 
tiek cepti pieneņu pumpuri un kotletes
 
 
 
 
 
nātru biezzupa
 
 
 
 
 
 
 
Labiekārtotās pensionāru nodibinājuma telpas- iegādāta sekcija, krēsli un plaukti
 
 
 
 
datorapmācība- lektore Alla Lācīte
 
 
 
 
 Lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, lektore Inese Krasta
 
 
 
 
dekupāžas nodarbība, lektore Regīna Žiliska,
tiek "apgleznotas" balzāma pudeles
 
 
 
 
 
 
trīsdimensiju kartiņu izgatavošanas nodarbība, lektore Regīna Žilinska
 
 
 
 
 
 
Līnijdejošanas nodarbības, lektore Rudīte Jance
 
 
tiek apgūti grieķu dejas sirtaki dejas soļi