Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

projekts SIF EEZ NVO Darbības atbalsta programma (DAP)

 
Plašāku informāciju par biedrības projektiem meklējiet
 

 
Jaunieši gatavojas Moto-velo parādei
15.05.2014
    
  9.aprīlī jauniešu iniciatīvu grupa „Motoprieks Pāvilostā” pulcējās jauniešu istabā, lai sāktu gatavoties nu jau tradicionāli 4. moto-velo parādei Pāvilostas pilsētas svētkos.
    Tika saplānotas aktivitātes un nolemts, ka organizēsim arī moto orientēšanos. Meklējām piemērotas kartes, gatavojām afišu un izveidojām moto vienībām reģistrācijas numurus parādei.
 
E.Kristapsons un R.Rolmanis
 EEZ, SIF, NVO” No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033. 
Šis raksts ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 

 

Nāc un uzzini par biedrības aktivitātēm 
un iespēju iesaistīties tajās!

 
2013.gada 12.oktobrī plkst.11:00

biedrība „No idejas līdz attīstībai” Pāvilostas stadionā rīkos informatīvo semināru par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projektu:

Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stiprinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību.

    Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar biedrībā paveikto, ar SIF projekta īstenotajām un plānotajām aktivitātēm, kā arī iesaistīties diskusijās par ar projektu saistītām tēmām.

   Sportisko aktivitāšu starplaikos sagaidīsim ar tēju un maizītēm. Paredzēti vēl citi pārsteigumi...

     Laipni aicināti skolēni, jaunieši, NVO, uzņēmēji un visi interesenti.
Kontaktinformācija uzziņām: www.nila.lv , no.idejas@gmail.com vai +371 26424389
 
Inta Vīgante
biedrības „ No idejas līdz attīstībai”
valdes priekšsēdētāja

 

Arī septembrī turpinās aktivitātes
“Jauniešu istabā” Pāvilostā 

 Foto Inta Vīgante
 

Daļa jauniešu jau pieraduši, ka var uzturēties, darboties un atpūsties biedrības telpās. Tiek skatīti foto un videomateriāli no jau realizētiem projektiem, filmas.
 Foto Maiga Uzare
 
Pakāpeniski tiek turpināta biedrības dienasgrāmatas veidošana un materiālu sagatavošana vietējiem medijiem. Tiek apspriestas turpmākās aktivitātes, darba plāns, apzinātas jauniešu intereses.
 Foto Niks Indriksons
 
Tā kā projekta mērķa grupa ir Pāvilostas novada jaunieši, brīvprātīgie, biedrības biedri, citas NVO, esiet atsaucīgi! Aicinām izrādīt interesi arī skolu beigušos jauniešus visā novadā.
Foto Niks Indriksons 
 
Ikviens ir resurss, ikvienam ir ko teikt, ikviens ir īpašs!
Aktuālo info var skatīt www.nila.lv , www.pavilosta.lv
 
Biedrības “ No idejas līdz attīstībai” vadītāja Inta Vīgante
 

 
Pāvilosta, 28.jūlijs 2013.gads
 
Nāc uz “Jauniešu istabu”! 
 

Jauniešu istaba” Pāvilostā aicina novada jauniešus, citas NVO un interesentus apmeklēt “ Jauniešu istabu” un iesaistīties aktivitātēs Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „ NVO fonds” apakšprogrammas „ Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projektu iesnieguma konkursa nr.2012.EEZ/DAP, projekta iesnieguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161,projekta: „Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stiprinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību” ietvaros.

Jauniešu istabas” darba laiks
ir katru darba dienu no plkst. 16.00 – 20.00 

 

Jauniešu istaba” atrodas Pāvilostā,  
Stadiona ielā 6 (ieeja no Krama).
 

Biedrības „No idejas līdz attīstībai” vadītāja

Inta Vīgante (info mob. +371 26424389)

 Foto A.Uzare

   Šis raksts “Nāc uz “Jauniešu istabu” ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


 

Pāvilosta, 23.jūlijs 2013.gads
 
"Jauniešu istaba" Pāvilostā
- rosīga un ilgtspējīga!

 

     Informējam, ka ir apstiprināts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma” projektu iesnieguma konkursa nr.2012.EEZ/DAP, projekta iesnieguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161, projekts: „Jauniešu istabas” regulāras un ilglaicīgas darbības nodrošināšana, stiprinot tās darbību un veicinot Pāvilostas novada jauniešu pilsonisko līdzdalību.
       Projekta mērķi ir:
1) Nodrošināt biedrības darbības regulāru un ilglaicīgu darbību;
 2)Stiprināt jauniešu pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā Pāvilostas novadā un reģionā;
 3)Stiprināt biedrības biedru, dalībnieku un brīvprātīgo darbības kapacitāti,
4) Veidot vides un vietas apziņu, nākotnes vīziju un iespējas.

      Īstenojot šī projekta mērķus, tiks stiprināta arī institucionālā un cilvēkresursu kapacitāte un sniegta finansiāla palīdzība regulārai un ilglaicīgai biedrības darbībai. Projekta aktivitāšu vidū ir sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanā.
    Projekta mērķa grupa ir Pāvilostas novada jaunieši, brīvprātīgie, biedrības biedri, citas NVO, Pāvilostas novada iedzīvotāji. Projekts norisināsies Pāvilostas novadā.
     Galvenie pasākumi: Biedrības darbības modeļa izveide, biedrības kapacitātes stiprināšana, iesaistīšanās brīvprātīgā darba aktivitātēs (nosūtīt un uzņemt brīvprātīgos), administratīvās kapacitātes stiprināšana, informatīvā bloka izveide jauniešiem.
    Plānotie rezultāti: Regulāra un ilgtspējīga biedrības darbība, biedrības personāla izveide, jaunu biedru un interesentu piesaiste, projektu kvalitātes palielināšanās, pilsoniskās līdzdalības vairošana, regulāra sadarbība ar citām NVO un lēmumpieņēmēju iestādēm.

Projekta ilgums ir 2,5 gadi, no 01.07.2013 – 31.12.2015

Programmas piešķirtais līdzfinansējums (90% no kopējām izmaksām) ir 26971,90LVL

    Šis raksts “Jauniešu istaba” Pāvilostā – rosīga un ilgtspējīga!” ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

Biedrības “ No idejas līdz attīstībai” vadītāja Inta Vīgante