Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

2012.gads

SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM

     Notiek sadarbība arī ar Pāvilostas PII "Dzintariņš". Vecāko grupiņu bērni biedrības telpā uz lielā ekrāna skatījās filmiņu un mācījās alfabētu.
 
 

 
Jūras mīlēšanas projekts
 
   Pārdomas pēc projekta „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”. (marts 2012.)
    Kā brīnums un lielisks piedāvājums atnāca ziņa par iespēju realizēt projektu par seno zvejniecības tradīciju un prasmju atdzimšanu Pāvilostā.
    Man šī lieta ļoti tuva, jo esmu pati startējusi, bet vēlāk gatavojusi skolēnus Zvejnieku kolhozu rīkotajam konkursam "Vai tu mīli jūru?
   Centos pārliecināt un iedvesmot skolēnus piedalīties projektā un izmantot šo iespēju. Patiess prieks bija redzēt atsaucību un, ka mans pārliecināšanas darbs bijis veiksmīgs. Esmu novērojusi, ka bieži jaunieši, īpaši lauku apvidos, ir neuzņēmīgi vai baidās piedalīties šāda veida pasākumos. Neizsakāms prieks bija redzēt atsaucību arī nodarbības skolas brīvlaika nedēļā.
    Es lepojos ar mūsu jauniešiem, par viņu interesantām projektu idejām, par to virzīšanu un iespēju saskatīšanu realizēšanai. Manā uztverē, tie jaunieši, kuri piedalījās apmācībās ieguva zināšanas, kas skolā nebūtu iespējams, kas viņu turpmākajā dzīvē būs pamats ideju ģenerēšanā, projektu rakstīšanā un to realizēšanā.
     Tiešām vienreizēja IESPĒJA!
    Prieks, ka biedrība "No idejas līdz attīstībai" varēja aktīvi iesaistīties projektā, ka telpās, kuras paredzētas jauniešu darbībai, varēja risināties tik perspektīvas, uz nākotni un attīstību vērstas apmācības zinošu lektoru vadībā.
     Paldies Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centram, Zivsaimniecības sadarbības tīklam, Pāvilostas novada domei, vidusskolai, novadpētniecības muzejam, lektoriem, visai šī projekta organizatoru komandai un Ievai Kreicbergai!

Inta Vīgante,
biedrības "No idejas līdz attīstībai" vadītāja
 
ATTĒLOS:
27.02.2012.gatavošanās projektam
 
 
 
               9. un 10.marts - projekta atklāšana, pirmās nodarbības
            16. un 17.marts, projekts turpinās, nākošas nodarbības jauniešiem
 
 
 
 
 
 
23. un 24.marts, projekta noslēgums, biznesu plānu prezentācijas, konkurss un labāko sveikšana, zivju ēdienu gatavošana
 
 
 
 
 
 

  

29.marts - dodamies ekskursijā uz Liepājas Jūrniecības koledžu un Loču torni.