Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

2011.gads

Velo-moto brauciens
"Mēs esam pāvilostnieki"
Pāvilostas pilsētas svētkos sadarbībā ar biedrību „Pāvilostas kultūrvides izpētes centrs”, pilsētas pašvaldību un kultūras organizatoriem 21.maijā 2011. gads
PREZENTĀCIJA
Noslēdzies jauniešu iniciatīvu projekts
Skrūve pie skrūves – un aiziet!”
No 2010.gada 10.oktobra jauniešu interešu grupa ”Motoprieks Pāvilostā”, sadarbībā Jaunatnes starptautisko lietu aģentūru (JSPA) un biedrību „No idejas līdz attīstībai”, Pāvilostā realizēja jauniešu iniciatīvu projektu „Skrūve pie skrūves – un aiziet!”.
Mēs pamatā darbojāmies kopā 8 jaunieši - tie, kuri restaurēja vecos motociklus -Edgars Eduards Kristapsons, Renards Rolmanis, Miķelis Emīls Horna, Dāvis Štokmanis - un pārējie, kuri atbalstīja, piedalījās, palīdzēja rīkot aktivitātes – Annija Krista Bērziņa, Sintija Rolmane, Vidarts Meņģis un Mārcis Freidenfelds. Tātad - mācījāmies būt kopā, mācīties darīt kopā!
Pēc deviņu mēnešu ilgas kopā darbošanās mūsu projekts veiksmīgi noslēdzies un esam gandarīti par paveikto. Projekta laikā mums notika darba grupas tikšanās, lai izveidotu kārtības noteikumus, darbošanās plāna apspriešana, sabiedrības informēšana, tikšanās ar projektā iesaistītiem cilvēkiem. Vairākas reizes tikāmies ar moto kolekcionāriem un entuziastiem Jūrkalnē - Arnoldu Egli un Edgaru Dadzi un Sakā ar Robertu Putniņu. Izveidojām grupas logo, organizējām izpētes braucienu uz Saku pie kolekcionāriem Roberta un Mikus Putniņiem, iepazināmies ar senlietu krātuvi „Ievlejās” pie Agitas un Jāņa Pētersoniem, izpētījām motokrosu vēsturi Pāvilostā un izveidojām nelielu prezentāciju. Taču pats galvenais uzdevums bija sadarbības, pacietības un izturības pārbaude, restaurējot vecos motociklus. Darbs veicās periodiski, jo ieilga detaļu sagāde, tad visādas ķibeles, kuras palīdzēja novērst meistars Juris Rolmanis. Kopīgi veidojām foto un video materiālus par projekta gaitu.
2011.gada 21.maijā Pāvilostas pilsētas svētkos jau divi mocīši ar saviem saimniekiem Edgaru un Renardu piedalījās parādē, pārējie divi vēl pacietīgi gaidīja savu kārtu. Ielās izbraucām arī 2.jūlijā „Retrotūrista” kontrolpunktā, kur iepazīstinājām ar savu hobiju. Beidzot arī visi četri motocikli bija gatavi! Savu veikumu izrādījām Jūrkalnē, Sakā un Vērgalē ceļojošās izstādēs. Reklamējām paveikto arī presē un izveidotajā blogā. Mums ir milzīgs gandarījums un lepnums par paveikto, par ko īpaši jāpateicas mūsu lielākajiem sponsoriem – vecākiem un visiem pārējiem atbalstītājiem! Katras aktivitātes ietvaros dāvinājām uzlīmes ar grupas logo un pildspalvas ar projekta dienasgrāmatas – bloga www.skruvipieskruvesunaiziet.blogspot.com adresi. Ieskaties arī Tu un pamēģini izjust to enerģiju, iedvesmu un izdošanās prieku kopā ar mums!
Šis projekts finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu
Jauniešu grupas „Motoprieks Pāvilostā un projekta koordinators
Edgars Eduards Kristapsons un
biedrības „No idejas līdz attīstībai” valdes priekšsēdētāja Inta Vīgante
 

Projekts "Jauniešu istaba"
 
   Projekts „Jauniešu istaba” ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot funkcionālu, ilgtspējīgu jauniešu aktivitāšu centru Pāvilostā, veicinot Pāvilostas jauniešu veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu. Šis projekts tiks īstenots no 2011. – 2013. gadam. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība sadarbībā ar Liepājas rajona partnerību un Pāvilostas novada domi.
ATTĒLOS:
Jaunieši iekārto izremontētas biedrības telpas.
 

Lecam laivā!”
 
  No 2011.gada 2. līdz 4. decembrim mums, Zanei Ansonei un Elīnai Citskovskai tika dota lieliska iespēja doties uz Zīru pagastu „Ventaskrastiem”, kur notika Kurzemes reģiona jauniešu apmācības „Lecam laivā!”. Uz šīm apmācībām tika aicināti tikai 20 jaunieši – gan tie, kuri aktīvi darbojas kāda nevalstiskā organizācijā, gan tie, kuriem ir idejas bet nav domubiedru ideju īstenošanā. Mēs devāmies no biedrībām „No idejas līdz attīstībai” un „Spinout”, par šīm apmācībām mūs informēja biedrības „No idejas līdz attīstībai” vadītāja Inta Vīgante. Apmācību mērķis bija veicināt jauniešus un jaunatnes organizāciju (to biedru) aktīvāku un mērķtiecīgāku darbību un savstarpēju sadarbību, sekmēt jaunu radošu iniciatīvu rašanos un attīstību. Apmācības vadīja Elīna Ķempele no biedrības "ISAP - Pagalms" un Santa Krastiņa no biedrības "RED - Radošu Efektu Darbnīca". Šīs apmācības, naktsmājas un ēdināšana mums bija par brīvu, pašām bija jāapmaksā tikai ceļš līdz „Ventaskrastiem”. Šajā pasākumā mēs iepazināmies ar citiem aktīviem jauniešiem no visas Kurzemes, guvām labus iespaidus, idejas un motivāciju realizēt kādu projektu! Kopā ar dažiem jauniešiem, mums vien pasākums ir padomā, ceram, ka tas arī piepildīsies. Paldies organizatoriem - „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai” (JSPA) un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnei, kas ir JSPA reģionālais sadarbības partneris apmācību rīkošanā LR Kurzemes plānošanas reģionā.
Elīna Citskovska
 

Ziemassvētku tirdziņš
 
      Ziemassvētku tirdziņa pasākuma organizēšana 2011.g.17.decembrī sadarbībā ar citām Pāvilostas b-bām - “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, “Pāvilostas laivas” un pensionāru apvienību “Varavīksne”.Atrakcijas un spēles mūsu pārziņā.
 
 

  
Konference Nīcā
    Liepājas rajona partnerības organizētā konference Nīcā 20.12.2011. Pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere iepazīstināja ar LAD un LRP īstenotajiem projektiem Pāvilostas novadā, tai skaitā arī ar biedrības projektu „Jauniešu istabas izveide Pāvilostā”.