Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

Biedrība "No idejas līdz attīstībai"

  
Biedrība „No idejas līdz attīstībai”
Reģ. nr. 40008142126
Adrese: Priežu iela 8-6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466
 
 

     Biedrība „No idejas līdz attīstībai” ir dibināta 2009. gadā, pateicoties jauniešu līderu un pašu jauniešu aktivitātēm, un interesei darboties. Biedrības darbība līdz šim noritējusi gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, rīkojot dažādus pasākumus Pāvilostas jauniešiem, kā arī sadarbojoties ar citu valstu jauniešu organizācijām. Biedrības aktivitāšu galvenais motīvs ir darboties un būt aktīvām ar savu līdzdalību, radošumu un nepagurstošu interesi par apkārt notiekošo. Biedrība savās līdzšinējās aktivitātēs ir progresējusi un savu darbību nepārtraukti paplašina. Biedrības mērķis ir palīdzēt jauniešiem ieraudzīt savu potenciālu, kā arī rosināt to izmantot sabiedrībai un pašu jauniešu izaugsmi veicinošai darbībai.

     Līdz šim biedrība pulcinājusi jauniešus un jaunatnes interesentus, lai īstenotu dažādas aktivitātes. Nozīmīgākie biedrības sasniegumi ir projektu īstenošana kā organizatoriem un dalības ņemšana kā dalībniekiem.
  • Starptautiska jauniešu apmaiņa „Riverside youth sports” – šis projekts bija Bulgāru partnera idejas radīts. Biedrība „No idejas līdz attīstībai” tajā piedalījās kā partneris un līdzorganizators. Projekts bija par kultūru daudzveidību un draudzības veidošanu ar ārpus telpu aktivitāšu palīdzību. Projektā piedalījās arī Pāvilostas jaunieši un tas norisinājās Bulgārijā, 2010. gada augustā. Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu.
  • Starptautiska jauniešu apmaiņa „Discover your values” - šis projekts bija jauniešu ideju radīts, kas apvieno jauniešus interesējošu militāro tematiku un vēlmi sadraudzēties ar citu valstu jauniešiem, vienlaicīgi iepazīstot arī citas kultūras. Projektā piedalījās jaunieši no Latvijas, Turcijas un Rumānijas. Projekts norisinājās Pāvilostā, 2010. gada augustā.  Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu.
  •  Nacionālā jauniešu iniciatīva „Skrūve pie skrūves un – aiziet!” – šis projekts ir Pāvilostas jauniešu iniciēts un organizēts. Projekta mērķis bija restaurēt senos motociklus, kā arī izzināt retro motociklu vēsturi un attīstības gaitu. Projekts tika īstenots Pāvilostā 2010. un 2011. gadā. Projekts īstenots ar Eiropas Komisijas atbalstu.
  •  Projekts „Jauniešu istaba” ELFLA pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātes “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot funkcionālu, ilgtspējīgu jauniešu aktivitāšu centru Pāvilostā, veicinot Pāvilostas jauniešu veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu. Šis projekts tiks īstenots no 2011. – 2013. gadam. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība sadarbībā ar Liepājas rajona partnerību un Pāvilostas novada domi.
  •  No 2. līdz 4. decembrim mums, Zanei Ansonei un Elīnai Citskovskai no biedrībām „No idejas līdz attīstībai” un „Spinout”, tika dota lieliska iespēja doties Kurzemes reģiona jauniešu apmācības „Lecam laivā!”. Apmācību mērķis bija veicināt jauniešus un jaunatnes organizāciju (to biedru) aktīvāku un mērķtiecīgāku darbību un savstarpēju sadarbību, sekmēt jaunu radošu iniciatīvu rašanos un attīstību. Organizatori - „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai” (JSPA) un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnei. 
  •  Liepājas rajona partnerības organizētā konference Nīcā 20.12.11. Pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere iepazīstināja ar LAD un LRP īstenotajiem projektiem Pāvilostas novadā, tai skaitā arī ar biedrības projektu „Jauniešu istabas izveide Pāvilostā”.
  • Ziemassvētku tirdziņa pasākuma organizēšana 2011.g. decembrī sadarbībā ar citām Pāvilostas b-bām - “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs”, “Pāvilostas laivas” un pensionāru apvienību “Varavīksne”.Atrakcijas un spēles mūsu pārziņā.
  • Notiek sadarbība arī ar Pāvilostas PII "Dzintariņš". Vecāko grupiņu bērni biedrības telpā uz lielā ekrāna skatījās filmiņu un mācījās alfabētu.
  • Projekts „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”. Kā brīnums un lielisks piedāvājums atnāca ziņa par iespēju realizēt projektu par seno zvejniecības tradīciju un prasmju atdzimšanu Pāvilostā. Prieks, ka biedrība "No idejas līdz attīstībai" varēja aktīvi iesaistīties projektā, ka telpās, kuras paredzētas jauniešu darbībai, varēja risināties tik perspektīvas, uz nākotni un attīstību vērstas apmācības zinošu lektoru vadībā. Organizatori un atbalstītāji -  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Zivsaimniecības sadarbības tīkls Pāvilostas novada dome, Pāvilsotas vidusskola, Pāvilostas novadpētniecības muzejs, zinoši lektori,  organizatoru komanda un Ieva Kreicberga!